Gaia

XSLaren edukia

Eraikinetako efizientzia energetikoarekin loturiko Europako zuzendaritza-batzordeak eta ikerketa-ekintzak

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Ingelesa

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Irakasgai honek ikasleei erakusten die zer bilakaera izan duten europar zuzentarauek eraikinen errendimendu energetikoaren alorrean, laurogeita hamarreko hamarkadatik gaur egunera arte.Zergatik gertatu den bilakaera hori eta zer ikerketa jardueratan oinarrituta. Azalduko da zer harreman dagoen eraikinen efizientzia energetikoarekin zerikusia duten zuzentarauen eta EBk Esparru Programen (7FP batik bat) eta Horizon 2020 programaren bidez finantzatutako ikerketa jardueren artean, funtsezkoa baita ulertzeko zer lotura dagoen ikerketa jardueren eta legeria arloko jardueren artean. Prozesu hori guztia beharrezkoa izan da berotze globalaren aurka borrokatzeko.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
TERES ZUBIAGA, JONEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebidunaMakina eta Motor Termikoakjon.teres@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos del comportamiento energético de la edificación de forma integrada y que, con ellos, sepan aplicarlos con el objetivo de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación e innovación.100.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala304575

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Azalpenezko eskolak25.0100 %
Ikaslearen lan pertsonala30.00 %
Testuen analisia15.00 %
Txostenak eta azalpenak lantzea5.0100 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Bertaratzea eta Parte-hartzea5.0 % 5.0 %
Kasu praktikoen ebazpena45.0 % 45.0 %
Txostenak eta azalpenak lantzea50.0 % 50.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

LO1. Energia-eraginkortasunarekin lotutako Europako zuzentarauekin, berrikuntza-ekintzekin, ikerketa-programekin eta Europako estrategiekin ohitzea, eta haien arteko loturak identifikatzea.

LO2. Energia-eraginkortasunarekin lotutako Europako proiektuak bilatzea, haien berrikuntza-puntuak eta ezaugarri nagusiak identifikatuz.

LO3. Europako ikerketa-deialdien oinarrizko ezagutza izatea, proiektu-proposamen baten oinarrizko egitura prestatzeko gai izanez.

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Ikasgai honetan eskola teorikoak eta praktikoak konbinatuko dira. Horrela, ikasleek eskuratu-tako ezagutza teorikoa praktikan jarri ahal izango dute ariketak eginez, kasu errealak aztertuz eta jarduera praktikoak eginez. Kontzeptu teorikoak aurkezpenen bidez eta irakaslearen apunteen laguntzarekin garatzen dira. Beharrezko materiala E-Gela plataforman egongo da eskuragarri.Ikasgaiaren kalifikazioa kalkulatzeko, ikasleek ikasturtean zehar egingo duten talde-lana hartuko da kontuan, bai eta hainbat zeregin txiki eta aurkezpen ere, irakasgaian edukiak sartu ahala garatu eta aurkeztuko direnak.NOTA FINALA: Talde Lana (%50) + Zeregin laburrak (%45) + Parte-hartzea (%5)Oharra: ohiko ebaluazio-deialdiari uko egiteko, ikasleak irakasgaiaren koordinatzaileari jakinarazi beharko dio, irakasgaia hasi eta 3. astea baino lehen.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Ez-ohiko deialdian, idatzizko azterketa egingo da soilik. Irakasgaiaren nota finala kalku-latzeko, azterketa honetan lortutako nota kontuan hartuko da.GARRANTZITSUA: Irakaskuntza gida hau ingelesez, gaztelaniaz eta euskaraz dago. desadostasunen kasuan ingelesezko bertsioak du lehentasunaIrakasgai-zerrenda

0. Europar Batasuna. Baliabide eta erakunde nagusiak

1. Eraginkortasun energetikoaren garrantzitsua gaur egungo textuinguruan.

2. Energia eta Aldaketa klimatikoa. Erronka nagusiak

3. Aldaketa klimatikoa eta energiarekin lotutako arauditegia Europar Batasunean

4. Energiarekin lotutako ikerketa Europako Batzordearen programetan.

5. Energia hirietan. Europar batasunaren ikuspegia

6. Eraikin eraginkorren erronka

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Kurtsoan zehar e-Gelan igoko diren materialak (Power points, ariketak, enuntziatuak, txos-tenak...)

Oinarrizko bibliografia

DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC

- DIRECTIVE 2009/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 amending - Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community

- COMMISSION DECISION of 26 March 2013 on determining Member States’ annual emission allocations for the period from 2013 to 2020 pursuant to Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council

- DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)

- DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC

Gehiago sakontzeko bibliografia

- REGULATION (EC) No 443/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles- COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2015/652 of 20 April 2015 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parlia-ment and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels- DIRECTIVE 2009/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Di-rective 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006Estekak

EUR-Lex: Access to the European Union law: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=esCORDIS: EU research results: https://cordis.europa.eu/European Commission: https://ec.europa.eu/info/index_enDG for Climate Action: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_esDG JRC (Joint Research Center): https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_esDG Energy: https://ec.europa.eu/info/departments/energy_esDG Research and Innovation: https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_esDG Environment: https://ec.europa.eu/info/departments/environment_esDG Mobility and transport: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_esClimate action (Sumary of climate change related strategies and regulations r): https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_esSmart Cities initiative (European Commission): https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_enXSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak