Gaia

XSLaren edukia

Gizarte Zientziak Ikasgelan

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Euskara

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Helburua da ikasleek ezagutzea zer lotura dagoen Gizarte Zientzien ezagutza akademiko-diziplinarioaren eta eskoletan sortzen den jakintzaren artean, interakzio eta bitartekaritzako faktore ugariak identifikatzeko eta faktoreak kontuan izateko irakaskuntza planifikatzerakoan.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
LOPEZ ACHURRA, JOSE RAFAELEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitate-Eskolako KatedradunaDoktoreaElebidunaGizarte Zientzien Didaktikarafael.lopezatxurra@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia20.0 %
Transformar los currículos Ciencias Sociales, Geografía e Historia en programas de actividades y de trabajo 20.0 %
Adquirir criterios de selección y elaboración de secuencias de E-A en el área de ciencias sociales 20.0 %
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes 20.0 %
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje 20.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala153045
Gelako p.151530

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Eskola magistralak30.0100 %
Gelako praktikak15.00 %
Irakurketa eta analisi praktikoak15.00 %
Mintegiak7.50 %
Ordenagailuko praktikak7.50 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Lan praktikoak100.0 % 0.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

1.Ezagutza historiko eta sozialek XIX. mendetik XXI. menderaino curriculumean eta eskuliburuetan izan duten bilakaeraren faseak bereizten ditu, zientzia paradigma, hezkuntza araudi eta egoera sozio-historiko ezberdinek izan duten eragina antzemanez.2.Gizarte Zientzien irakaskuntza- ikaskuntza programazioan parte hartzen duten osagaiak, sekuentzia didaktikoaren faseak eta hauen ezaugarriak ezagutzen eta bereizten ditu, eta halaber, zer hezkuntza ereduri erantzuten dion ohartzeko gai da.3.Moduluan ematen diren gaiak bigarren hezkuntzan zehar masterreko ikasleak izan duen eskola eskarmentuarekin loturak egiteko gai da, eta hauen inguruan gogoetak eginez, irakasle gaitasunen garapenean dauden hutsuneak eta hautabideak gogoan hartzen ditu, aldi berean norbere kultura profesionala osatzeko erreferentziak izendatzeko gai izanik4.Gizarte Zientzien irakaskuntza-ikaskuntza estrategiak eta prozedura tipoak antzematen ditu, hauen garapenerako behar diren baliabide mota bakoitzaren ezaugarriak bereiztuz eta jarduera gauzatzeko bete behar diren pausuak zehazten ditu.5.Gizarte Zientzien ikasketen ebaluaziorako dauden tresnak eta irizpideak ezagutzen ditu, ebaluazioaren faseak, osagaiak eta funtzioak bereiztuz, aldi berean ebaluazioa kontrol modura hartzetik hezkuntza tresna gisa hartzeraino uler daitekeela antzematen du,

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

EBALUAZIO JARRAIA:

Ikasturtean izandako presentzia eta parte-hartze jarraiaz gain, irakasgai honetan burutzen diren jarduerak, klasean eta klasetik kanpo, kontuan hartuko dira ebaluazio jarraia egiterako orduan.

Jarduera hauek "Ariketa Liburuxka" batean aurkeztuko dira, dagokion epean, jarduera bakoitzaren inguruan, atal guztiekin batera banakako gogoeta eginez.Halaber, Ariketa Liburuxkak klaseetan emandako edukien laburpena eta gogoeta jasoko du. Amaieran irakasgaiaren inguruko azken hausnarketa jasoko da.Ariketa Liburuxkaren atalak eta lantzeko orientazioak

1)Irakasgai honetako 10 eskola saio bakoitzean emandako atal bakoitzaren laburpena (edukiak, burutu daitezkeen jardueren laburpena, ikaslearen gogoeta-ondorioak, ekarpenak).

-Saio bakoitzaren laburpenak gehienez 3 orrialde izango ditu2)Gizarte Zientzien didaktika** arloko aldizkari ezberdinetatik jasotako bi artikulu edo liburu baten azterketa (guztira 5 orrialde)

EBALUAZIO EZ PRESENTZIALAREN ATALAK (Ebaluazio ez jarraia)1.Ondorengo liburu baten lanketa eta laburpena

Alison Kitson, Susan Steward, Chris Husbands (2015) Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Madrid: Ed. Morata.

https://www.edmorata.es/libros/didactica-de-la-historia-en-secundaria-obligatoria-y-bachillerato <br /><br />https://issuu.com/ediciones_morata/docs/historiaint <br /><br /> <br /><br />Benejam, P. y Pagès, J. (Coord), Comes, P., QuinqueR, D. (1997) Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: ICE- Horsori. <br /><br /> <br /><br />Garcia Hoz, Victor (zuzend) (1996). Enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Secundaria. Madrid: RIALP. <br /><br />Prats, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: Grao <br /><br /> <br /><br />Jarraibideak <br /><br />Kapitulu bakoitzean egin behar dena: <br /><br />-Izenburua <br /><br />-Kapituluaren hasierako laburpenetik: <br /><br />a) lantzen diren ideia nagusiak edo kapituluaren egitura, <br /><br />b) hitz gakoak atera (5 gehienez) <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren garapenaren inguruan iruzkina egin <br /><br />Kapituluaren egitura eta antolamendua jarraituz, (azpiatal guztiak landuko dira): <br /><br />a) bakoitzaren barnean funtzesko ideiak zehaztu, <br /><br />b) laukiak eta adibideak erakusten dutena azaldu, <br /><br />c) planteatzen diren galderak, eztabaidapuntuak eta kezkak izendatu. <br /><br />d) kapituluan zehar lantzen diren kontzeptuak izendatu <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren inguruan <br /><br />a) mapa kontzeptual bat egin: <br /><br />b) Norberak egindako mapa kontzeptualaren iruzkin laburra egin: Mapa kontzeptual honek erakusten digu&#8230;..hari noni jarraituz&#8230;&#8230; eta osagai hauen inguruan <br /><br /> <br /><br />-Kapitulu bakoitzaren inguruan norberaren gogoeta eta autoebaluazioa: <br /><br />a) Zein zen nire abiapuntua, <br /><br />b) Zer ikasi dut. <br /><br />c) Zer gogoeta egiten dut (kontuan izan halaber zure kezkak, eztabaida puntuak, galderak, zalantzak, <br /><br />proposamenak,&#8230;) <br /><br /> <br /><br />2.Ondorengo baliabide hauen irakurketatik abiatuz, irakasle batentzat esanguratsua izan daitekeen <br /><br />hiztegi edo glosario bat egin (Gizarte Zientziak eta bere didaktika eremurako) <br /><br />Gizarte Zientzien Didaktika eremuan zuretzat garrantzitsuak diren 20 hitz edo kontzeptu landu <br /><br /> <br /><br />Jarraibideak: <br /><br />-Kontzeptua hautatu (Izena) <br /><br />-Kontzeptuaren definizioa edo deskribaketa <br /><br />-Kontzeptuaren inguruko esannahiak, interpretazioak, bilakaera, eztabaidak <br /><br />-Hezitzaile batentzat gaur egun kontzeptu horretaz jabetzeak duen garrantzia. (zure iritzia) <br /><br />-Bibliografia aipamena (erabilitako baliabide-esteka edo liburuetatik zehaztu zein orrialde erabili <br /><br /> diren hitz edo kontzeptu hori lantzeko) <br /><br />-DBH eta Batxilergoko Curriculum ofiziala (Heziberri) <br /><br />ikus e-gelan: Gaia 1- Agiriak- Curriculum araudiak <br /><br />https://egela.ehu.eus/mod/folder/view.php?id=1954359 <br /><br />-Kitson, A., Steward, S. eta Husbands, Ch. (2015) Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Madrid: Ed. Morata. (Ikus liburuaren aurkibidea) <br /><br />PRATS, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: Grao <br /><br /> <br /><br />3) Gizarte Zientzien didaktika** arloko aldizkari ezberdinetatik jasotako bi artikulu edo liburu baten azterketa (azpi atal honek guztira 5 orrialde) <br /><br /> <br /><br />-Erabilitako baliabideen aipamena APA sistema erabiliaz <br /><br />-Liburu edo artikulu bakoitzaren garapenaren inguruan iruzkina egin eta berauen egitura eta antolamendua jarraituz, (azpiatal guzti hauek landuko dira): <br /><br />a) baliabide bakoitzaren balioa (lan mota)-zergatia (hautatzeko arrazoiak) &#8211;testuingurua (soziala, <br /><br /> profesionala) <br /><br />b) baliabide bakoitzaren egitura-antolaketa <br /><br />c) baliabide bakoitzaren barnean dauden funtzesko ideiak zehaztu eta lantzen diren kontzeptuak <br /><br /> izendatu <br /><br />d) planteatzen diren galderak, eztabaida puntuak eta kezkak izendatu. <br /><br />e) baliabide bakoitzaren ekarpenak <br /><br /> <br /><br />Artikulu bakoitzaren inguruan norberaren gogoeta eta autoebaluazioa: <br /><br />a) Zein zen nire abiapuntua gai hauetaz <br /><br />b) Zer ikasi dut. <br /><br />c) Zer gogoeta egiten dut (kontuan izan halaber zure kezkak, eztabaida puntuak, galderak, zalantzak, <br /><br /> proposamenak,&#8230;) <br /><br /> <br /><br />** OHARRA. <br /><br />Ikasle bakoitzak duen unibertsitate-titulua kontuan izanik, artikuluak hautatzerakoan bere espezialitatea abiapuntutzat izanik hauen didaktika t

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Ariketa Liburuxka lehen deialdian entregatu ez dutenek, bigarren deialdian entregatuko dute. Beti ere ikasturtean izandako presentzia jarraia kontuan hartuko delarik.Irakasgai-zerrenda

LA EVOLUCIÓN DEL CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALESLA PROGRAMACION DE LA E-A DE LAS CIENCIAS SOCIALESESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Hezkuntza legedia: HeziberriDBHko eta Batxilergoko testuliburuakAriketa liburuxkako baliabideak

Oinarrizko bibliografia

BENEJAM, P y PAGÈS, J (Coord) (1997) COMES, P., QUINQUER, D., Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: ICE- Horsori,GARCIA HOZ, Victor (1996). Enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Secundaria. Madrid: RIALP.GARCIA RUIZ, A.L (coord.) (1997). Didáctica de las CC.SS., Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Granada: GEU.KITSON, A., Steward, S, s. eta Husbands, Ch. (2015). Didáctica de la Historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Madrid: MorataMURPHY, Julia (2011). Más de 100 ideas para enseñar historia. Primaria y Secundaria. Barcelona: Grao.PRATS, J. (coord.) (2011). Didáctica de la Geografia y la Historia. Barcelona: GraoPRATS, J. (coord.) (2011). Geografia e Historia. Complementos de formación disciplinar. Barcelona: GraoROZADA MARTINEZ, J.M. (1997). Formarse como profesor. Ciencias Sociales, Primaria y Secundaria Obligatoria. Guía de textos para un enfoque crítico. Madrid: Akal.TORRUELLA, Mª F. y HERNANDEZ, X. (2011). 12 ideas clave . Enseñar y aprender historia. Barcelona: Grao.TREPAT, C.A y COMES, P. (1998). El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona: GraoTREPAT, C.A. (1995). Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico. Barcelona: ICE-Grapo.SOUTO, X.M, Didáctica de la Geografía, Problemas sociales y conocimiento del

medio, Editorial Serbal, Barcelona, 1998

Gehiago sakontzeko bibliografia

CARRETERO, M. (1995). Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires: Aique.CARRETERO, M. (2004). Aprender y pensar la historia. Buenos Aires: Amorrortu.ROZADA MARTINEZ, J.M. (1997). Formarse como profesor. Ciencias Sociales, Primaria y Secundaria Obligatoria. Gui&#769;a de textos para un enfoque cri&#769;tico. Madrid: Akal.Aldizkariak

-IBER Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.-Enseñanza de las Ciencias Sociales-Didáctica de las Ciencias experimentales y sociales-Con-ciencia Social-REIDICS. Revista de Investigacio&#769;n en Dida&#769;ctica de las Ciencias Sociales

Estekak

http://clio.rediris.es/http://www.didactica-ciencias-sociales.orghttp://www.ub.es/histodidactica/http://dewey.uab.es/chicuab/http://www.ehu.es/RafaelLADidacticaCCSS/XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak