Gaia

XSLaren edukia

Hezkuntzaren Psikologia Bigarren Hezkuntzan

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Euskara

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen ondorioz pertsonen jokabidean gertatzen diren aldaketak aztertzen ditu Hezkuntzaren Psikologiak, prozesu horietan eragin handiena duten aldagai psikologikoak ikusaraziz.Irakasgai hau Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza Unibertsitate Masterreko modulu generikoan testuinguratzen da eta lehen lauhilekoan ematen da.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
DUQUE INGUNZA, AINARAEuskal Herriko UnibertsitateaShee IrakasleaDoktoreaElebidunaBilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologiaainara.duke@ehu.eus
ESNAOLA ECHANIZ, IGOREuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego OsoaDoktoreaElebidunaBilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologiaigor.esnaola@ehu.eus
FERNANDEZ ROTAETXE, PATRICIAEuskal Herriko UnibertsitateaLan Kontratudun Bitarteko IrakasleaElebidunaBilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologiapatricia.fernandezr@ehu.eus
IDOIAGA MONDRAGON, NAHIAEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebidunaBilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologianahia.idoiaga@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Analizar y comprender las características de los estudiantes adolescentes que pueden afectar a su aprendizaje, identificando diferentes necesidades educativas así como posibles disfunciones y dificultades30.0 %
Identificar las diferentes técnicas, procedimientos y estrategias de intervención educativa que se derivan de las diferentes teorías psicológicas del aprendizaje y los planteamientos actuales basados en el aprendizaje de competencias30.0 %
Planificar propuestas educativas de intervención considerando las capacidades y los ritmos de aprendizaje diversos del alumnado (como individuo y como miembro de otros contextos familiares y socio-culturales)40.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala153045
Gelako p.151530

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Ebaluazio jarduerak75.040 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Etengabeko ebaluazioa0.0 % 100.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak1. Ikasleek irakaskuntza eredu desberdinen ezaugarriak identifikatzen dituzte.

2. Ikasleek ikaskuntzaren teoria desberdinen ezaugarriak identifikatzen dituzte.

3. Ikasleek adimen anizkoitzaren teoriaren ezaugarriak identifikatzen dituzte.

4. Ikasleek motibazioaren teoria desberdinen ezaugarriak identifikatzen dituzte.

5. Ikasleek disziplinaren teoria desberdinen ezaugarriak identifikatzen dituzte.

6. Gurasoekin entrebista bat garatzeko gai dira.

7. Ikasleek taldean lan egiteko gaitasuna erakusten dute.

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

OHIKO DEIALDIAEtengabeko ebaluazioa da UPV/EHUn nagusiki erabili beharreko ebaluazio sistema. Sistema horretan ebaluazio proba eta jarduera multzo bat ezartzen da, ikasle bakoitzak prestakuntza aldian aurrera nola egiten duen baloratzeko. Erabilitako sistema eta tresnek bermatu egin behar dute gaitasun guztien garapena eta irakasgaiaren irakaskuntza gidan agertu behar dute. Aukera egongo da ebaluazioa prestakuntza aldian zehar egindako probekin soilik egiteko, edo, proba horiek egiteaz gain, kasuan kasuko azterketa deialdirako ezarritako data ofizialean egingo den proba osagarri bat ere egiteko.

Ikasleek eGela-n kontsultatu beharko dute irakasgaiaren irakaskuntza-gida, ikasgaia gainditzeko kalifikatu beharreko proba edo jarduera bakoitzaren haztapena ezagutzeko.Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari (https://www.ehu.eus/documents/4998110/11336173/RenunciaEvaluacionContinua_mpfs_bblh.pdf/a6c86315-c4d1-f955-8387-91028d0bc672?t=1548844556000) eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita: https://www.ehu.eus/eu/web/hezkuntza-filosofia-antropologia-fakultatea/egutegiak-eta-ordutegiakAzken ebaluazioak aukera ematen du proba baten bitartez ebaluatzeko ikaskuntzaren emaitzak. Proba hori irakasgaiaren ebaluazio orokorra egiteko azterketa edo jarduera batek edo gehiagok osatuko dute eta azterketa aldi ofizialean egingo da.

Salbuespen moduan, ebaluazio sistema horrek ikasturtean zehar egindako jarduerak ere barne hartu ahal izango ditu, azterketa aldi ofizialean ezarritako proban ebaluatu ezin diren ikaskuntzaren emaitzak baloratzeko.

Ikasleek eGela-n kontsultatu beharko dute irakasgaiaren irakaskuntza-gida, ikasgaia gainditzeko kalifikatu beharreko proba edo jarduera bakoitzaren haztapena ezagutzeko.OHIKO DEIALDIARI UKO EGITEA1.- Deialdiari uko egiten dioten ikasleek “aurkezteke” kalifikazioa jasoko dute.

2.- Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40 edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

3.- Azken ebaluazioaren kasuan, azterketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuan kasuko deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

EZOHIKO DEIALDIA1.- Irakasgaia ohiko deialdian gainditzen ez duten ikasleek, hautatutako ebaluazio sistema gorabehera, eskubidea izango dute ezohiko deialdiko azken ebaluazioko proba osatzen duten azterketa eta jardueretara aurkezteko.

2.- Ezohiko deialdietan irakasgaiak ebaluatzeko sistema bakarra azken ebaluazioa izango da.

3.- Ezohiko deialdiko azken ebaluazioko probak definituta dauden ikaskuntzaren emaitzak ebaluatzeko eta neurtzeko behar beste azterketa eta ebaluazio jarduera izango ditu, emaitzok ohiko deialdiaren pareko baldintzetan ebaluatu ahal izateko. Ikasleek ikasturtean zehar eskuratutako emaitza positiboak gorde ahal izango dira. Aldiz, ikasturtean zehar egindako etengabeko ebaluazioaren emaitzak negatiboak badira, emaitzok ezin izango dira ezohiko deialdirako mantendu eta deialdi horretan ikasleek kalifikazioaren %100 eskuratu ahal izango dute.EZOHIKO DEIALDIARI UKO EGITEA1.- Deialdiari uko egiten dioten ikasleek “aurkezteke” kalifikazioa jasoko dute.

2.- Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40 edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

3.- Azken ebaluazioaren kasuan, azterketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuan kasuko deialdiari uko egitea.

Irakasgai-zerrenda

1. Hezkuntzaren Psikologiarako sarrera.2. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen eredu teorikoak.3. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan eragiten duten pertsona barruko faktoreak.4. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan eragiten duten pertsonen arteko faktoreak.

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Material eta baliabide guztiak (irakurketak, apunteak, jarduerak) eGela plataforma birtualaren eta/edo UPV/EHUren posta elektronikoaren bidez emango dira; beraz, maiz kontsultatu beharko dira.Era berean, ezinbestekoa izango da zitazioari eta erreferentziazioari buruzko APA araudia kontu handiz kontsultatzea eta errespetatzea (https://www.ehu.eus/eu/web/biblioteka/bibliografia-gestoreak), plagioa saihesteko eta zintzotasun akademikoa betetzeko (https://www.ehu.eus/eu/web/biblioteka/erabilera-arduratsua-eta-jabego-intelektuala); baita UPV/EHUko hizkuntza inklusiboaren eta ez-diskriminatzailearen gidako jarraibideak betetzea ere (https://www.ehu.eus/eu/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/hizkera-inklusiboa-gida).Jokabide desonestuak eta iruzurrezkoak atzemanez gero edo susmatzen bada, UPV/EHUren protokoloa aplikatuko da (https://www.ehu.eus/documents/2100129/0/6.-+a%29++Protocolo+plagio+-+EUSK.pdf/9305b6c7-919a-97d4-aa66-8564fb728502).Oinarrizko bibliografia

Alonso, J. (1997). Motivar para el aprendizaje: Teoría y estrategias. Edebé.Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1992). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Trillas.Bixio, C. (2007). ¿Chicos aburridos? El problema de la motivación en la escuela. HomoSapiens.Bruner, J. (2013). La educación, puerta de la cultura. Antonio Machado.Carretero, M. (1993). Constructivismo y Educación. Edelvives.Castejón, J. L., González, C., Gilar, R., & Miñano, P. (2010). Psicología de la Educación. Editorial Club Universitario (ECU).Clemente, R. A., & Hernández, C. (1996). Contextos de desarrollo psicológico y educación. Aljibe.Cole, M. (1999). Psicología cultural. Morata.Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, M., Onrubia, J., Solé, I., & Zabala, A. (1993). El constructivismo en el aula. GRAÓ.Coll, C., Palacios, J., & Marchesi, Á. (2002). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar. Alianza.Delval, J. (2000). Aprender en la vida y en la escuela. Morata.Fernández, P., & Melero, M. A. (1995). La interacción social en contextos educativos. Siglo XXI.Gil, P. (2008). Hezkuntzaren Psikologiari buruzko hainbat galdera. UPV/EHUko ikasmaterialen sare-argitalpenak. https://ikasmaterialak.ehu.eus/hezkuntza/hezkuntzaren-soziologiari-buruzGil, P. (2013). Hezkuntzaren Psikologia: teoria eta praktika. UPV/EHUko ikasmaterialen sare-argitalpenak. https://ikasmaterialak.ehu.eus/psikologia/hezkuntzaren-psikologiaGonzález-Pienda, J. A., González, R., Núñez, J. C., & Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Pirámide.Hernández, P. (2005). Educación del Pensamiento y las Emociones: Psicología de la Educación. Narcea.Idoiaga, N., Yarritu, I., & Axpe, I. (2022). Hezkuntzaren Psikologia Haur eta Lehen Hezkuntzan. UPV/EHUko ikasmaterialen sare-argitalpenak. https://ikasmaterialak.ehu.eus/hezkuntza/hezkuntzaren-psikologia-haur-eta-lehen-hezkuntzanLosada-Puente, L., & Fiuza, M. J. (2022). Recursos formativos en Psicología de la Educación. Pirámide.Trianes, M. V. (2012). Psicología del desarrollo y de la educación. Pirámide.Trianes, M. V., & Gallardo, J. A. (2004). Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos Escolares. Pirámide.Santana, L. E. (2015). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Pirámide.Santrock, J. W. (2021). Psicología de la Educación. McGraw-Hill.Woolfolk, A. (2010). Psicología Educativa. Pearson.

Aldizkariak

JCR/ESCIhttps://jcr.clarivate.com/jcr/browse-categoriesScopus/SJRhttps://www.scimagojr.com/journalrank.phpDIALNEThttps://dialnet.unirioja.es/metricas/idrFECYThttps://calidadrevistas.fecyt.es/rankingXSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak