Gaia

XSLaren edukia

Gorputz Hezkuntzako Curriculumaren Edukiak, Aplikazioa eta Ebaluazioa

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Euskara

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Irakasgai honetan Bigarren Hezkuntzako Heziketa Fisikoa arloko bereziki 2 eremu jorratzen direla esan daiteke:Edukiak. hau da Curriculum ofozialak zein eduki proposatzen dituen lantzeko ezagutzea, baita, oro har zein gai multzo landu daitezkeen Gorputz Hezkuntzan.Bestetik Ebaluazioa. Gorputz Hezkuntzan zein metodo, teknika, lanabes dauden ikasleek eskuratutako konpetentziak baloratu ahal izateko. baita horien sorkuntza eta aplikazioan trebatu ere.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
ZULAIKA ISASTI, LUIS MARIAEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebidunaGorputz eta Kirol Hezkuntzaluism.zulaika@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Conocer y comprender el curriculum de ef. para la educación secundaria y la aportación que supone en la adquisición de las competencias básicas10.0 %
Aplicar el curriculum de educación física al primer y segundo nivel de concreción adaptándolo a las características del alumnado, respetando el PEC del centro.10.0 %
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje a través de la variabilidad y enseñando al alumno a ser competente valorando las aportaciones de los estudiantes en la clases de ef.10.0 %
Entender la evaluación como elemento integrante del curriculum que nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra labor de enseñanza facilitadora del aprendizaje30.0 %
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.30.0 %
Conocer y valorar diferentes posibilidades didácticas a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y aplicarlas como un elemento de mejora del proceso enseñanza-aprendizaje10.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala153045
Gelako p.151530

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Eskola magistralak10.0100 %
Gai bat idatziz garatzea15.00 %
Irakurketak23.0100 %
Iturriak eta baliabideak erabiltzea12.015 %
Landa praktikak5.00 %
Proiektuen aurkezpena eta defentsa10.0100 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Azalpenak25.0 % 0.0 %
Lan praktikoak50.0 % 0.0 %
Participación en las sesiones prácticas0.0 % 0.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

EAEn egun dugun Gorputz Hezkuntzako curriculumaren edukiak sintesi moduan xehetu eta edukien progresioa azaldu.

Zenbait saio diseinatu eta gauzatu ikasleen ezaugarrietara egokituz. Giro egokia sortu ikasleen aniztasuna aintzat hartuz.

Ebaluatzeko planila eta errubrika egokiak sortu.

Teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukerak baloratu

Teknologia berriak GHn aplikatzeko aukerak bildu

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

a) Ebaluazio jarraitua

Klase edo saio guztietan parte hartze aktiboa izatea, eskatzen diren zereginak ondo entregatuz. %20

Bidalitako lan guztiak (bai banakakoak zein taldekakoak) ondo eginda entregatzea: bizi-historia, GHren inguruko gogoeta, Edukien sailkapena, curriculumaren azterketa, Ebaluazioaren inguruko lana, aurkezpena. %80b) Ebaluazio ez-jarraitua.

Proba idatzia, kalifikazioaren %100aren balioarekin. Barne hartzen du teoria eta eska daitekeen proposamen praktikoa garatzea.Deialdiari uko egitea.

1.– Deialdiari uko egiten dioten ikasleek «aurkezteke» kalifikazioa jasoko dute.

2.– Ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleai epe barruan.

3.– Azken ebaluazioaren kasuan, azterketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuan kasuko deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Ohiko deialdian ebaluazio jarraitua egin duten ikasleek gainditutako zereginak, lana edo/eta azterketen notak mantendu ahal izango dituzte.Ohiko deialdian ebaluazioa ez-jarraitua egin duten ikasleek edo aurkeztu ez diren ikasleak ohiko deialdian ebaluazio ez- jarraiturako deskribatzen den proba idatzia egin beharko dute.Azken ebaluazioaren kasuan, azterketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuan kasuko deialdiari uko egitea.Ebaluazioa eta ikasketen ohiko printzipio etikoen urratzea eginez gero, kalifikazioa ZERO izango da (0,0 - SUSPENTSOA)

Irakasgai-zerrenda

Aplicación del curriculum de ef. en secundaria.

Evaluación de la Educación Física en Ed. Secundaria. Diversos paradigmas.

El curriculum de la ef. en educación secundaria. Distribución de los contenidos en bloques de contenido y por cursos.

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Egelan dageona eta Bibliografian aipaturikoa. Argibide gehiagorako irakaslearekin harremanetan ipini.

Oinarrizko bibliografia

236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15)

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (leiho berri batean irekitzen da)

CASTEJON, F. J. (1996). Evaluación de la educación física por evaluadores educativos. Wanceulen. Sevilla.

DIAZ, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Inde. Barcelona.

Hortigüela, D. (2019). Nola erabili ebaluazio hezigarria eta partekatua gorputz hezkuntzan?. hik hasi: euskal heziketarako aldizkaria, 235, 34-37.

LÓPEZ PASTOR, V.M; Monjas Aguado, R; Pérez Brunicardi, D. (2003): Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la educación física escolar. Edt. INDE

LOPEZ PASTOR, V. (2006) La evaluación en educación física: revisión de los modelos tradicionales y planteamientos de una alternativa: la evaluación formativa y compartida. Miño y Dávila. Madrid

MARTINEZ, E. J. (2001) Evaluación informatizada en la educación física. Paidotribo. Barcelona.

MARTÍNEZ, L. y BORES, N. (2007) La formación del profesorado de educación física en el marco de la convergencia europea. Universidad de Valladolid. Valladolid.

ROMERO, S. (coordin.) (1998). Fundamentación de los contenidos en Educación Física escolar. Wanceulen. Sevilla.

SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, D. (2006). Evaluar en educación física. Inde. Barcelona.

UREÑA, F., et al. (2010). La Educación Física en Secundaria basada en competencias. Inde. Barcelona.

VARIOS (2009) Enseñar por competencias en educación física. Inde. Barcelona.

VICIANA, J. (2002) Planificar en educación física. Inde. Barcelona.Gehiago sakontzeko bibliografia

Bores, D. y Méndez, C. (2021). La evaluación entre iguales en Educación Física: Una revisión de la literatura entre los años 2016 y 2020. Universidad, innovación e investigación ante el horizonte 2030Cobo, C. Pérez, M., Ramos, O. (2021). Experiencia de evaluación formativa y compartida mediante mobile learning y desarrollo de competencias en Educación Física. 728-743. En: Desafíos de la investigación y la innovación educativa ante la sociedad inclusiva / coord. por Inmaculada Aznar, Carmen Rodríguez, Magdalena Ramos, Gerardo GómezGallardo-Fuentes, F.J., Carter-Thuillier, B., López-Pastor, V.M. (2019). Evaluación Formativa y Compartida en la Formación Inicial del Profesorado de Educación Física. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa. 12(1). 139-155.Herrero-González, D., Manrique, J.C., López-Pastor, V.M. (2021). Incidencia de la Formación Inicial y Permanente del Profesorado en la aplicación de la Evaluación Formativa y Compartida en Educación Física. Retos. 41. 533-543Jordi, J., Torrebadella, X. (2018) Reflexiones para (re)formular una educación física crítica. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 18 (71). 441-462Pérez, A., Hortigüela, D., Gutiérrez, C., López-Pastor, V. (2021). Evaluación formativa y compartida. (400-433). En: Los modelos pedagógicos en educación física: qué, cómo, por qué y para qué / coord. por Ángel Pérez Pueyo, David Hortigüela Alcalá, Javier Fernández Río.Vergara, M., Flores, M., Illanes, L. y Poblete, F. (2022). Implementación de la evaluación formativa por estudiantes de Pedagogía en Educación Física. Retos, 43, 916-922.

Aldizkariak

Retos: http://retos.org/nuevo.htmlÁgora: https://www5.uva.es/agora/Apunts: http://www.revista-apunts.com/es/Espìral: https://ojs.ual.es/ojs/index.php/ESPIRALTándem: http://www.grao.com/revistas/tandemRICYDE: https://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/indexCCD: https://ccd.ucam.edu/index.php/revistaRevista internacional de Medicina y Ciencias de la actividad física y el deporte**: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.htmlRevista Motricidad Humana: http://www.pucv-educacionfisica.cl/nuevo-numero-revista-motricidad-humana/Revista Habilidad motriz: http://www.colefandalucia.com/index.php/publicaciones/revista-habilidad-motrizEuropean Journal of Human Movement:http://www.eurjhm.com/index.php/eurjhmAcción Motriz: http://www.accionmotriz.com/XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak