Gaia

XSLaren edukia

Eskola Sistema, Familia eta Giza Eskubideak Eraldatzen ari den Gizartean

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Gaztelania
Euskara

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Ikasgai honetan Hezkuntza Sistemaren garapen historikoa aztertu eta hezkuntzak gaur egungo testuinguruarekin duen eragina eta lotura ikasi eta uztartu nahi da. Aldi berean, familiaren garapena eta ereduak bereiztea eta familiak hezkuntzan duen partaidetza eta eragina ezagutzea eta hausnartzea du helburu. Bukatzeko, gaur egungo gazteen hezkuntza jarduera, jarrera, arazo eta eskubideak zeintzuk diren aztertu eta azaldu nahi dira.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
EZKURDIA ARTEAGA, GURUTZEEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko Irakaslego TitularraDoktoreaElebidunaHezkuntzaren Teoria eta Historiagurutze.ezkurdia@ehu.eus
SARAGUETA GARRIDO, EIDEREuskal Herriko UnibertsitateaLan Kontratudun Bitarteko IrakasleaDoktoreaElebidunaHezkuntzaren Teoria eta Historiaeider.saragueta@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Establecer relaciones entre los cambios en los modelos formales y educativos familiares y los procesos de desinstitucionalización e individualización que están afectando nuestra sociedad, así como con las actuales dificultades en las relaciones comunidad docente-familias 25.0 %
Saber analizar y reflexionar criticamente sobre la relación entre el medio o el entorno social, la familia y la educación, teniendo en cuenta los derechos humanos25.0 %
Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar y conducir adecuadamente las relaciones con las familias a nivel de aula y de centro escolar25.0 %
Saber analizar y reflexionar críticamente sobre la relación entre el medio o el entorno social, la familia y la educación, teniendo en cuenta los derechos humanos.25.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala153045
Gelako p.151530

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Eskola magistralak50.015 %
Gelako praktikak25.015 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Idatzizko azterketa50.0 % 75.0 %
Lan praktikoak25.0 % 50.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

1.Analizar las relaciones de los sistemas educativos y escolares profundizando en la legislación de los modelos formales.1.1. conocer las características principales de las leyes educativas.2. Conocer la evolución histórica de las metodologías educativas así como la velocidad de los cambios en el aprendizaje y su impacto en la sociedad.2.1 Distinguir las características de las teorías educativas de referencia.3. Identificar y conocer los tipos y modelos familiares que conviven en la sociedad del siglo XXI, así como las dificultades actuales en las relaciones comunidad docente-familias.3.1.Desarrollar las habilidades para gestionar problemas y conducir las relaciones con las familias a nivel de aula y de centro escolar.4. Saber analizar y reflexionar críticamente sobre la relación entre el medio o el entorno social, la familia y la educación, teniendo en cuenta los derechos humanos.4.1. Reconocer los distintos derechos humanos y profundizar en la integración de los mismos en la asignatura

Irakasgai-zerrenda

1) Gaia: hezkuntza eraldatzen ari den gizartean. i. Eskola sistema bilakaera. (Legeak eta bizipenak ) ii. Ikasteko irakasteko ereduak. (Teoriak eta ezaugarriak) 2) Gaia: familia eta ekintza hezitzailea. i. Familia motak eta izateko erak. ii. Familien partaidetza eskolan. 3) Gaia: gaur egungo gizartea, gazteak, hezkuntza eta giza hezkubideak. i. Eskolan eta hezkuntzan sortzen diren arazoak ii. Giza Eskubideak eta hezkuntza. Egitaraua aurkezpena: Aurre ezagutzak eta elkar ezagutzak. Egitarauaren azalpena eta eginkizunak Hezkuntza sistemaren ezaugarri historikoak eta gaurko egoera. Hezkuntza estatuan eta gure gizartean. Hasierako Legetik-gaur eguner. Hezkuntza Legeak. Moyano, Villar-Palasi.... Eskola Publikoaren legea eta Ikastolen mugimendua. He Hezkuntza Sistemaren eraketa eta bilakaera. Eskola eta hezkuntza Sistema. Zer aldatu da? Gizarte aldaketak eta Hezkuntza Sistemaren. Bilakaera. Hezkuntzaren aldaketak aztertu eta eztabaidatu. PISA, Azterketak, talde lana… Hezkuntzari buruzko teoriak ikuspegiak: Kritikoa, erreprodukzioa, konduktista, konstruktibista, konektibista. Gure eskola eta nahi genukeen Hezkuntza eta lanerako prestakuntza, enplegua gaur egun, antolakuntza motak eta bere eragina hezkuntzan. Familia eta hezkuntza: bilakaera, funtzioak, praktikak, motak eta beraien arteko harremanak. Familia eta Eskola Hezkuntzan. Elkarlana eta parte hartzea? Familia ereduak. Tutoretza: kasu praktikoak. Gizarte aldaketak eta arrakasta Hezkuntza Sisteman eta giza eskubideak bilakaera. lehiakortasuna-elkarlana. Giza eskubideak: Eskolan eta gelan izaten diren arazoak. Arazoak azaldu eta irtenbideak proposatu eta antzeztu. Giza eskubideak eta Gazteen eskola-jazarpena.Rol playing + aurkezpenak: Giza eskubideen Unitate didaktikoak.

Bibliografia

Oinarrizko bibliografia

Altuna, J. Lareki, A. (2015). Analysis of the Use of Digital Technologies in Schools That Implement Different Learning Theories. Journal of Educational Computing Research, 53(2) 205–227
Azkarate, G.; Errasti, L. Mena, M. (2000). Giza eskubideen hezkuntzarako Baliabideak. Arlo eta zehar-lerro ezberdinetarako ariketa praktiko batzuk. Ararteko EPSL, Gazteiz.
Beck-gernhseim. (2003). La reinvención de la familia. En busca de nuevas formas de convivencia, Paidós, Barcelona.
Bilbao,B.; Ezkurdia, G.; Perez, K. (2004): Euskal Curriculuma ala euskal dimentsioa curriculumean?, Utriusque Vasconiae, Donostia.
Chomsky, N. (2003): La (des)educación. Edición e introducción por Donaldo Macedo, Crítica, Barcelona.
Coll, C. (1998). Psicología de la Educación. Barcelona. Edhasa.
Comellas, M.J. (2009): Familia y escuela: compartir la educación, Graó, Barcelona.
Cuadernos de Pedagogía (2000): Pedagogías del Siglo XXI, Cisspraxis, Barcelona.
Davila, P. (2005). La renovación pedagógica en el País Vasco (segunda mitad del Siglo XX). Sarmiento 9, 85-103 http://ruc.udc.es/handle/2183/7794
Fernández-Enguita, M. (2010).La institución escolar en la sociedad de la información y el conocimiento .En Feito, R. (coord.) Sociología de la educación secundaria. Barcelona, Graó. (13-23) (59-68)
Fernández, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen mugimenduaren historia (1960-75), UEU, Bilbo.
Garreta, J. (2008). La participación de las familias en la escuela pública. CEAPA. Madrid.
Heziberri 2020. (2014). Hezkuntza eredu pedagogikoaren esparrua. http://www.berria.eus/agiriak/ikusi/1254/ ()
López Larrosa, S. (2003): La relación familia-escuela. Revista galego-portuguesa de psicoloxía e educación 7 (8) 291-295.
Perez, K., Ezkurdia, G. eta Bilbao, B. (2012). Euzko Ikastolen andereñoen formazioa eta eskola-parktikak, EAB. Hitza eta Bizitza, UPV/EHU, Bilbo.
Puelles, M. (2008). Las grandes leyes educativas de los últimos doscientos años. Participación Educativa, 7, 7-15. http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n7-puelles-benitez.pdf Rodrigo, M.J. Y Palacios, J. (2001). Familia eta Giza Garapena. RGM. Bilbao Zabaleta, I. (2000): Nazioa eta hezkuntza sistema espainiarraren sorrera, UEU, Bilbo.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak