Gaia

XSLaren edukia

Fisikaren eta Kimikaren Ikaskuntza eta Irakaskuntza

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Euskara

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Irakasgai honen helburua da Fisikaren eta Kimikaren Didaktika lantzeko irakas‑materiala eskaintzea Bigarren Hezkuntzako irakasleak izango direnentzat. Planteamendua irekia eta anitza da, hau da, Bigarren Heziketako irakasleentzat eta irakasle‑ikasketak egiten ari direnentzat baliagarria izatea. Proposatzen diren gaiak Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntza‑ikaskuntzari buruzkoak dira. Hiru bloke nagusi dira aipagarriak: — Natura Zientziaren (bereiziki fisikaren eta kimikaren) ezaguera. Arlo hauen irakaskuntza eta ikaskuntza garatzeko eta arrazoitzeko: Fisika eta Kimika zer diren, zein den izaera, nola egiten den lana Fisika eta Kimika zientzietan, zer den ezaguera zientifikoa, zein erlazio dituzten beste arloekin, eta zein izan den, historian zehar, zientziaren eta teknologiaren bilakaera. — Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren inguruan egituratzen diren gaiak. Egituraketa honela antolatu da: • Fisika eta Kimika zientzien irakaskuntzaren helburuak. • Oinarrizko curriculum‑diseinua. • Edukien egituraketa eta antolaketa. • Jardueren diseinurako eredua. • Irakaskuntza‑metodoak edo ‑aukerak. • Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntzarako baliabide didaktikoak. • Fisika eta Kimika arloen ikaskuntza sakona. Ideia eta hausnarketa asko saileko Zientzia Esperimentalen Didaktika arloko irakasleek adierazitakoak izan direnez, nire eskerrik beroenak eskaini nahi dizkiet haiei. Berritasunak proposatzea oso zaila eta konplexua denez, ikasleei jakinmina sortzea da helburua. Irakasgaian ideia ugari daude, eta hainbat gai garatuko dira. Irakasle baten menperatu behar dituenak. Gaiak osagarriak dira. Beste irakasgaietan lantzen da eredu didaktikoa, sekuentzia didaktikoaren kontzeptua, baliabideak, metodologia eta ebaluazioa. Eduki osagarriak liburu hauetan agertzen dira: PUJOL, R.M. (2003). Didáctica de las Ciencia en la Educación Primaria. Síntesis. Madril. SANMARTÍ, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria. Síntesis. Madril. Beste hainbat liburu teorikoegiak dira, edo koherentzia urriagoa dute. Adibidez, PERALES, F. eta CAÑAL, P. (koord) (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales: teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias. Marfil. Alcoy. Liburu horretan gai ugari daude, baina osotasuna, koherentzia eta hainbat ideia falta dira. Beste liburu asko oso teorikoak dira, oso zehatzak edo oso orokorrak. Irakasgaiaren gaitasunak . Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntza-ikaskuntzaren garapen teoriko-praktikoak aplikatu (zientziaren izaera eta metodologiaren ondorioak, irakaskuntzaren helburuak, edukien egituratzea, ikaskuntza, irakaskuntza metodoak, jardueren diseinua eta sekuentzia didaktikoen diseinua). Curriculuma jarduera eta lan programetan transformatu. Fisikaren eta Kimikaren hezkuntza materialak hautatzeko eta elaboratzeko Irizpideak lortu Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntza errazteko klima bultzatu, ikasleen ekarpenei balioa emanez. Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan ikus-entzunezko komunikazioa eta multimedian formazioa integratu. Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan ebaluazio teknikak eta estrategiak identifikatu, ebaluazio erregulazio eta estimulu tresna bezala ulertuz. Irakasgaiaren ikastearen emaitzak Elaborar un esquema sobre modelos mentales seguidos por el alumnado de Educación secundaria que muestre la progresión de los aprendizajes. Elaborar una tabla que muestre los conocimientos previos del alumnado de Educación Secundaria y relacionar con las ideas científicas y con las características psicológicas del alumnado. Diseñar, elaborar, exponer y defender en el aula en grupo una secuencia didáctica sobre un tema de física o química para un curso de enseñanza secundaria empleando recursos TIC. Participar activamente en sesiones expositivas, de discusión y en las presentaciones. Oharra: Unibertsitatearen nahiz Osasun agintarien aginduz, irakasgaiaren beraren presentzialtasuna aldatu beharko balitz, egin beharreko moldaketak irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke. Urruneko ebaluazioa egiteko beharra sortuko balitz, irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke egin beharreko moldaketak. Kasu horretan, nagusiki, eGelaren bidez UPV/EHUk komunitatearen eskura jartzen dituen baliabide telematikoak erabiliko lirateke. Baldin eta, salbuespenez, beste baliabide osagarriren bat erabili beharko balitz, ikasleei aldez aurretik jakinaraziko litzaieke.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
ETXABE URBIETA, JOSE MARIAEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitate-Eskolako Irakaslego TitularraDoktoreaElebidunaZientzia Esperimentalen Didaktikajosemari.etxabeurbieta@ehu.eus

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala153045
Gelako p.151530

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Banakako eta/edo taldeko lana16.050 %
Laborategia/Landa10.040 %
Prácticas con ordenador, laboratorio, salidas de campo, visitas externas4.010 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Banakako eta/edo taldeko lana, entsegua40.0 % 100.0 %
Erreferentziako testuaren irakurketa eta analisia10.0 % 10.0 %
Lan praktikoak20.0 % 20.0 %
Landa praktiken memoria eta borondatezko aurkezpena10.0 % 10.0 %
Ordenagailuko praktikak10.0 % 10.0 %
Talde-lanak (arazoak konpontzea, proiektuak diseinatzea)10.0 % 10.0 %

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

LANAK. Idatzia eta aurkezpena egin behar da. url-ak edo limkak egelan agertzen dira Bigarren hezkuntzako curriculumeko gai bat eta ikasturte bat behar duzu. Irakaslearekin adostu behar da. 1.- Fisika eta kimikako gai bat hartu eta ikaskuntza progresioa azaldu behar duzu. Eskematikoki edo grafikoki eta orrialde batean azaldu. Laguntzeko materiala link hoieta n duzu edo atlas of science literacy web orrian kontsultatu. EGELAN DOKUMENTU HAUEK DITUZU Atlas of science literacy 1 URLa Atlasmapak Fitxategia Victoria Unibertsitateko Kontzeptuen atlasa Notaren %5 2.- Aukeratutako gaiari buruz mapa kontzeptuala egin bigarren hezkuntzako ikasturterako. Mapa kontzeptualak egiteko laguntza hemen duzu (egelan): Lehen hiru ikasgaien osagarria Egela ATALEKO Edukien sekuentziazioa dokumentuan duzu. Orri batean egin daiteke. Notaren %10 3.- Aurretiko ezaguerak, ezaguera zientifikoa eta ezaugarri psikologikoak sintetikoki idatzi (orri bate do bi orri). Horrelako taula osatu, hiruiru zutabeeki: Ezaguera zientifikoa (mapa kontzeptualean dagoena) Aurretiko ezaguera Ezaugarri psikologikoa Informazioa 2. Ikasgaiko Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntza dokumentuan. Hor dituzu ezaugarri psikologikoak. Notaren %30 4.- Gai horretaz (aukeratutako gaiari buruz) sekuentzia didaktikoa osatu. Informazioa egelako kapitulo honetan duzu: Eredu didaktikoak, jarduerak eta sekuentzia didaktikoen elaborazioa Eskema: Heziberriko Unitate Didaktikoak dokumentua bezalakoa da. Bertan dagoen modua adierazi behar duzu. 15-16 jarduerekin osatu behar da eta heziberriko unitate didaktikoen eskema jarrai daiteke. Luzera heziberriko unitate didaktikoak dokumentuaren parekoa da. 12-24 orri izan daitezke. Notaren %50 5.- Sekuentzia didaktikoko Helburu bat edo gaitasun bat aukeratu eta ebaluazio matrizea edo rubrika osatu. Laguntza: Ebaluazio Matrizea Orri batean egin daiteke. Notaren %5 Oharra: Unibertsitatearen nahiz Osasun agintarien aginduz, irakasgaiaren beraren presentzialtasuna aldatu beharko balitz, egin beharreko moldaketak irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke. Urruneko ebaluazioa egiteko beharra sortuko balitz, irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke egin beharreko moldaketak. Kasu horretan, nagusiki, eGelaren bidez UPV/EHUk komunitatearen eskura jartzen dituen baliabide telematikoak erabiliko lirateke. Baldin eta, salbuespenez, beste baliabide osagarriren bat erabili beharko balitz, ikasleei aldez aurretik jakinaraziko litzaieke.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

LANAK. Idatzia eta aurkezpena egin behar da. urlak egelan agertzen dira Bigarren hezkuntzako curriculumeko gai bat eta ikasturte bat behar duzu. Irakaslearekin adostu behar da. 1.- Fisika eta kimikako gai bat hartu eta ikaskuntza progresioa azaldu behar duzu. Eskematikoki edo grafikoki eta orrialde batean azaldu. Laguntzeko materiala link hoieta n duzu edo atlas of science literacy web orrian kontsultatu. EGELAN DOKUMENTU HAUEK DITUZU Atlas of science literacy 1 URLa Atlasmapak Fitxategia Victoria Unibertsitateko Kontzeptuen atlasa Notaren %5 2.- Aukeratutako gaiari buruz mapa kontzeptuala egin bigarren hezkuntzako ikasturterako. Mapa kontzeptualak egiteko laguntza hemen duzu (egelan): Lehen hiru ikasgaien osagarria Egela ATALEKO Edukien sekuentziazioa dokumentuan duzu. Orri batean egin daiteke. Notaren %10 3.- Aurretiko ezaguerak, ezaguera zientifikoa eta ezaugarri psikologikoak sintetikoki idatzi (orri bate do bi orri). Horrelako taula osatu, hiruiru zutabeeki: Ezaguera zientifikoa (mapa kontzeptualean dagoena) Aurretiko ezaguera Ezaugarri psikologikoa Informazioa 2. Ikasgaiko Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntza dokumentuan. Hor dituzu ezaugarri psikologikoak. Notaren %30 4.- Gai horretaz (aukeratutako gaiari buruz) sekuentzia didaktikoa osatu. Informazioa egelako kapitulo honetan duzu: Eredu didaktikoak, jarduerak eta sekuentzia didaktikoen elaborazioa Eskema: Heziberriko Unitate Didaktikoak dokumentua bezalakoa da. Bertan dagoen modua adierazi behar duzu. 15-16 jarduerekin osatu behar da eta heziberriko unitate didaktikoen eskema jarrai daiteke. Luzera heziberriko unitate didaktikoak dokumentuaren parekoa da. 12-24 orri izan daitezke. Notaren %50 5.- Sekuentzia didaktikoko Helburu bat edo gaitasun bat aukeratu eta ebaluazio matrizea edo rubrika osatu. Laguntza: Ebaluazio Matrizea Orri batean egin daiteke. Notaren %5 Oharra: Unibertsitatearen nahiz Osasun agintarien aginduz, irakasgaiaren beraren presentzialtasuna aldatu beharko balitz, egin beharreko moldaketak irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke. Urruneko ebaluazioa egiteko beharra sortuko balitz, irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke egin beharreko moldaketak. Kasu horretan, nagusiki, eGelaren bidez UPV/EHUk komunitatearen eskura jartzen dituen baliabide telematikoak erabiliko lirateke. Baldin eta, salbuespenez, beste baliabide osagarriren bat erabili beharko balitz, ikasleei aldez aurretik jakinaraziko litzaieke.

Irakasgai-zerrenda

1.ikasgaia. Sarrera. Fisikaren eta kimikaren Irakaskuntza eta ikaskuntza. Zertarako irakatsi eta ikasi? Zer jakin behar du eta egiten zer jakin behar du irakasle batek? Daniel Gilen artikuluaren azterketa. Heziberri proposamena eta bere analisia. 2. ikasgaia. Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntza: Eredu psikologikoak eta Aurretiazko ezagueren ezaugarri psikologikoak fisika eta kimika ikasterakoan. Atlas of science literacyren analisia. Zer dira? Zergatik ditugu. Aurretiko ezaguerak eta ezaguera zientifikoaren konparaketa. Nola aurkitu edo idatzi aurretiko ezaguerak. Mapa Kontzeptualak. Elaborazioa 3. ikasgaia. Eredu didaktikoak 4 ikasgaia. Jarduerak. 5. ikasgaia. Sekuentzia didaktikoen diseinua eta lanketa. 6. A ikasgaia. Zientziaren izaera: Ezaugarriak. Zientzialariak. Ondorio Didaktikoak 6B ikasgaia. Nola egin da eta nola egiten da zientzia? Nola lantzen da zientzia? Ba al dago metodologia zientifikorik? Fisika eta kimikaren historia. Nola egin fisika eta kimika Bigarren Hezkuntzako ikasgelan? 7. Ikasgaia. Fisika eta Kimikako irakaskuntza eta ikaskuntza metodoak jardueretan. Metodoen dibertsifikazioa eta jardueren diseinua. Metodoak. Testu liburuetan zeintzuk aurkitzen ditugu? 8. Ikasgaia. Fisika eta Kimikako edukiak bigarren hezkuntzako ikasgelan: Transposizio Didaktikoa. Ezaguera zientifikoa zientzialarien zientzian dago. Moldatuz (transposizioa eginez) eskolako zientzian bihurtzen dugu. Gaitasunen irakaskuntza bigarren hezkuntzan. 8. ikasgaia. Ebaluazioa Natura Zientzien Irakaskuntzan eta Ikaskuntzan. 9. Ikasgaia. Fisika eta kimika gelaren kudeaketa eta aniztasunarekiko arreta. Gelako komunikazioa nola hobetu dezakegu? 1.1. Talde handia, Ikaskideak. 1.2. Talde-lanak. 1.3. Talde handian sortzen diten elkarrekintzak. 2. Ikasleen aniztasuna fisika eta kimikako gelan. 3. Beste diskriminazioak: genero, arraza aniztasuna 10. Ikasgaia. Fisika eta Kimikako testu liburuen analisia Oharra: Unibertsitatearen nahiz Osasun agintarien aginduz, irakasgaiaren beraren presentzialtasuna aldatu beharko balitz, egin beharreko moldaketak irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke. Urruneko ebaluazioa egiteko beharra sortuko balitz, irakasgaiaren eGelan argitaratuko lirateke egin beharreko moldaketak. Kasu horretan, nagusiki, eGelaren bidez UPV/EHUk komunitatearen eskura jartzen dituen baliabide telematikoak erabiliko lirateke. Baldin eta, salbuespenez, beste baliabide osagarriren bat erabili beharko balitz, ikasleei aldez aurretik jakinaraziko litzaieke.

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Cip. Unibertsitateko BibliotekaEtxabe Urbieta, Jose MaríaFisikaren eta kimikaren ikaskuntza eta irakaskuntza [Recurso electrónico] / Jose María Etxabe Urbieta. – Datos. – Bil-bao : Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial, [2017]. – 1 re-curso en línea : PDF (162 p.)Modo de acceso: World Wide WebISBN: 978-84-9082-494-8.1. Física – Estudio y enseñanza. 2. Química – Estudio y enseñanza.(0.034) 37.02:53/54 (0.034) 53/54:37.02

Oinarrizko bibliografia

ARCA, M.; GUIdOnI, P.; MAzOLI, P. (1990): Enseñar Ciencia. Como empezar: reflexiones para una educación científica de base. Paidós. Bartzelona. BARtOLOMÉ, A.R. (1999): Nuevas tecnologías en el aula. Guía de supervivencia. Graó (materiales para la innovación educativa). Bartzelona. BLAnCO, A. (2000): «Implicaciones didácticas de los estudios sobre las concepciones de los alumnos: las disoluciones», in Limón, M.; Lires, M.; Rojero, F.; Blanco, A.; eta beste autoreak: A. Aspectos didác‑ticos de Física y Química (Química). 9. ICE de la Universidad de zaragoza. zaragoza. BOIX, M. eta beste autoreak (1996): Ciencies Experimentals: proposta de modulació (etapa 12‑16). Servei de Publicacions Universitat de Girona. Girona. CAAMAÑO, A.; ALBAdAdELEJO, C.; JIMEnEz, M.P. (1992): Didáctica de las Ciencias de la Natura‑leza. MEC. dirección General de Renovación Pedagógica. Madril. CHALMErS, A.F. (1982): ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo xxI. Madril.CHINErY, M. (1977): Los Amantes de la Naturaleza. Blume. Bartzelona. CLAXtOn, G. (1994): Educar mentes curiosas. El resto de la ciencia en la escuela. Aprendizaje Visor. Madril. dEL CARMEn, L. (koord.) (1997): «La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la naturaleza en la Educación Secundaria». Cuadernos de Formación del profesorado, 9. zk., ICE-Horsori, Bartzelonako Unibertsitatea. Bartzelona.dCB. Educación primaria. Conocimiento del Medio. (1992). Eusko Jaurlaritza.dCB. Educación primaria del Ministerio de Educación y Ciencia. (1989). MEC. Madril.dCB. Educación primaria de la Generalitat de Catalunya. (1992). Generalitat de Catalunya. Bartzelona. DRIVER, R.; GUESnE, E.; TIBERGHIEn, A. (1989): ideas científicas en la infancia y la adolescencia, MEC-Morata. Madril. DUSCHL r.A. (1997): Renovar la Enseñanza de las Ciencias importancia de las Teorías y su desarrollo.narcea. Madril.EtxABE, J.M. (2006): Natura Zientzien eta Teknologiaren Didaktika ECTS kredituaren ikuspegitik. Zubi argitaletxea. Zarautz. FrIEdL, A.E. (2000): Enseñar ciencias a los niños. Gedisa. Bartzelona GIL, d. eta beste autoreak (1991): La enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. ICE-Horsori. Bartzelonako Unibertsitatea. Bartzelona.GIL, d .: GAVIdIA, V.; SA nMARtI, n .; CAAMAÑO, A.; ALBAdAdELEJO, C.; JIMEnEz, M.P.; LOREnzO, F.M.; OtERO, L. (1993): propuesta de Secuencia. Ciencias de la Naturaleza. MEC-Edi-torial Escuela Española. Madril. GOndAt, L.; EtXABE, J.M. (2006): Disoluzioak. (Lehen Hezkuntzako irakas-ikas argitaratu gabeko li-burua). Matematika eta Zientzia Esperimentalen didaktika Saila. Euskal Herriko Unibertsitatea. GOÑI, J.M.; GOÑI, A.; nUÑO, t.; MAdARIAGA, J.M.; GISASOLA, J. (2005): ECTS kredituei buruzko argibide programa 2004‑05 ikasturtea. Euskal Herriko Argitalpen Zerbitzua. Euskal Herriko Uniber-tsitatea. Leioa. GUtIÉrrEZ, r. eta kolaboratzaileak (1990): Enseñanza de las Ciencias en la Educación intermedia. Tra‑tado de Educación personalizada. Ediciones Rialp. Madril.HAInBAt AUtORE (1992): «Cajas Rojas». Educación primaria. Conocimiento del Medio. MEC. Madril. HAInBAt AUtORE (1995): Materiales Didácticos. Ciencias de la Naturaleza. 1er Ciclo. MEC. Madril. HAInBAt AUtORE (1995): Materiales Didácticos. Ciencias de la Naturaleza.3°. MEC. Madril.HAInBAt AUtORE (1995): Materiales Didácticos. Ciencias de la Naturaleza.4°. MEC. Madril.HANN, J. (1991): Ciencia en tus manos. Ed. Plaza & Janes. tusquets. La Caixa. Bartzelona. HArLEN, W. (1999): Enseñanza aprendizaje de la Ciencia. Morata-MEC. 2. argit. Madril. HIERREzUELO y MOntERO, A. (1991): La ciencia de los alumnos. Elzevir, Vélez‑Málaga. JIMÉNEZ ALEIxANdrE, M.P. (koord.) (2003): Enseñar Ciencias. Graó. Bartzelona. LALIENA ANdrEU L. eta hainbat autore (1992): propuesta de Secuencia: Conocimiento del medio. Edi-torial Escuela Española.LEMkE J.L. (1997): Aprender a hablar Ciencia. Paidós. Bartzelona. LILLO, J.; REdOnEt, L.F. (1985): Didáctica de las Ciencias Naturales. Ecir. Valentzia. JORBA, J.; SAnMARtÍ, n. (1994):Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de regulación continua. MEC. Madril. LLOREnS MOLInA, J.A. (1991):Comenzando a aprender química. ideas para el diseño curricular.Aprendizaje Visor. Madril. MArÍN N. (1997): Fundamentos de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Almeriako Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. Almeria.MARCO, B. eta beste hainbat autore (1987): La enseñanza de las Ciencias Experimentales. narcea. Ma-dril. HAInBAt AUtORE (1989): Ejemplificaciones del D.C.B. — infantil y primaria. MEC. Madril. nOVAK, J.d.; GOWIn, d. (1988): Aprendiendo a aprender. Martinez Roca. Bartzelona.OGBORn, J.; OLIVARES, E. (1998): ¿Cómo se hace? Los contenidos procedimentales en Ciencias Experimentales en SecundariCiencia. Icaria. Bartzelona.

Gehiago sakontzeko bibliografia

HAInBAt AUtORE (1989): Ejemplificaciones del D.C.B. — infantil y primaria. MEC. Madril. NOVAK, J.d.; GOWIn, d. (1988): Aprendiendo a aprender. Martinez Roca. Bartzelona. REId, d.; HOdSOn, d. (1993): Ciencia para todos en secundaria. narcea. Madril. OLIVARES, E. (1998): ¿Cómo se hace? Los contenidos procedimentales en Ciencias Experimentales en Secundaria. narcea‑MEC. Madril. OntORIA, A.; GÓMEz, J.P.R.; MOLInA, A. (1999): potenciar la capacidad de aprender y pensar. Nar-cea. Madril. OSBORnE, R.; FREYBERG, P. (1991): El aprendizaje de las ciencias. implicaciones de las ciencias de los alumnos. narcea. Madril. PASCUAL eta GINES (1997): Las Unidades Didácticas en la Educación primaria. Bruño. Madril. PErALES, F.; CAÑAL, P. (koord) (2000): Didáctica de las Ciencias Experimentales: teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias. Marfil. Alcoy. PErALES, F.J. (2000): Resolución de problemas. Síntesis. Madril. PIUSSI A.M. eta hainbat autore (1997): Enseñar PORLÁn R.; GARCIA J.E.; CAÑAL, P. (1995): Constructivismo y enseñanza de las Ciencias. diada. Se-villa.POzO J.I. eta hainbat autore (1994): La solución de problemas. Santillana. Madril. POzO J.I. eta hainbat autore (1991): procesos cognitivos en la comprensión de las ciencias: las ideas de los adolescentes sobre la química. CIdE/MEC.POzO, J.; GÓMEz, M. (1998): Aprender y enseñar ciencias: del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Morata. Madril. POzO, J.I. (1998): Aprender y enseñar Ciencia. Morata. Madril. PRIEtO, t.; BLAnCO, A.; GOnzÁLEz, F. (2000): La materia y los materiales. Síntesis. Madril. PUJOL, R.M. (2003): Didáctica de las Ciencia en la Educación primaria. Síntesis. Madril.RAMÍrEZ, J.L.; GIL, d.; MArtÍNEZ, J. (1994): La resolución de problemas de física y de química como investigación. CIdE. Madril.REId, d.

Aldizkariak

Alambique Enseñanza de las Ciencias International Journal of Science Education Journak of Research of Science Teaching Aula Cuadernos de Pedagogía Elhuyar Mundo Científico Investigación y Ciencia

Estekak

e gelan aurkitzen dira:
https://www.youtube.com/watch?v=ecl8xu3m-7k https://www.youtube.com/watch?v=ecl8xu3m-7k http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/21429/Binder3.pdf?sequence=7&isAllowed=y https://ddd.uab.cat/record/18 reec.uvigo.es https://revistas.uca.es/index.php/eureka http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/39773/93224 https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?IdProducts=UCPDF174948&titulo=Fisikaren eta Kimikaren ikaskuntza eta irakaskuntza https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/pages/conceptmaps.aspx#link13 https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/rp/c3rp00111c https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=730 https://gesvin.wordpress.com/tag/como-planificar-una-secuencia-didactica/ http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/4-unitate-didaktikoen-adibideak/ http://didacticafisicaquimica.es/contenidos/

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak