Gaitasunak

  • Ahoz eta idatziz komunikatzea jaioterriko hizkuntzan, eta atzerriko hizkuntza bat garatzea nazioarteko testuinguruetan lan egiteko.
  • Ikerketa praktikoko lan zuzendu bat egitea masterrari lotutako gai batean edo hainbat gaitan.
  • Informatikako oinarrizko ezagutzak edukitzea, informazio elektronikoa eskuratzea eta lan praktikoak egitea tresna elektronikoak erabilita.
  • Kuaternarioan zehar gure planetan eragina izan duten prozesuei buruzko ezagutza eskuratzea, eta Kuaternarioko gaietan gurean eta atzerrian egiten den diziplina anitzeko ikerketa ezagutzea.
  • Kuaternarioko prozesuei buruzko informazioa aztertzea, sintetizatzea eta kudeatzea.
  • Lan pertsonala antolatzea eta planifikatzea. Ondo eginiko lanari begirako motibazioa.
  • Masterrak planteatzen duen diziplina anitzeko ikaskuntza eta lan autonomo eta kreatiboa garatzea.
  • Talde lanerako gaitasuna eta pertsonen arteko harremanetarako eta erabakiak hartzeko trebetasunak.
Iradokizunak eta eskaerak