Garaiko Historia

Nazioko unibertsitate artekoa

Aurkezpena

Historia Garaikideko unibertsitate arteko Masterra titulu ofizial bat da (1393/2007 EDk arautua), eta Europako Unibertsitate Eremuaren garapenerako zuzentarauen arabera diseinatua.

Masterrak Unibertsitate arteko izaera du, eta honako unibertsitate hauetako Historia Garaikideko sailek eta arloek ematen dute batera: Madrilgo Complutense Unibertsitatea (UCM), Madrilgo Autonomoa (UAM), Bartzelonako Autonomoa (UAB), Santiago (USC), Kantabria (UC), Valentzia (UV), Euskal Herria (UPV-EHU) eta Zaragoza (UZ), Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsitatearen (UIMP) lankidetzarekin. Ikasle bakoitzak matrikulatu nahi duen unibertsitatea hautatzen du, eta, gutxienez, 3 hautazko ikastaro egiten ditu (15 kreditu) egoitza horretan, baina gainerako gaiak egin ditzake programan parte hartzen duten beste unibertsitate batzuetan. Gainera, irakaskuntza komunak jasotzen ditu sarean, eta Santanderreko Magdalena Jauregian (UIMP) egiten den uda-ikastaro bateratu batean.

Masterreko moduluak historia garaikidearen arloko ikerketa-lanak egiteko tresna egokiak eskaintzeko diseinatuta daude, eta azken lana balizko ikerketa aurreratu baten prestakuntza-lan gisa aurreikusita dago (doktorego-tesi batek duen izaera berbera).

Unibertsitate Masterreko titulua lortzeko, aurrerago adierazten diren moduluak gainditu behar dira, eta, oro har, 60 ECTS kredituren lan-karga dute.

Masterra bi modutan egin daiteke:

1. Lanaldi osoan: hamabi hilabetez, datorren urteko urria eta azaroa bitartean. Modu honek arduraldi oso altua eskatzen dio ikasleari, 1.800 ordu lan egin beharko baititu edo, bestela esateko, 225 lanaldi oso urte beteko ikasturtean.

2. Lanaldi partzialean: bi ikasturte akademikotan. Lehen urtean, gutxienez, 30 ECTS kreditutan matrikulatzea aholkatzen da: 10 I. modulukoa (nahitaezkoa), gehi hautazko gaien 20.

Kualifikazio-maila

Titulu honek Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko (MECES) 3. maila du aitorturik; maila hori Kualifikazioen Europako Esparruko (EQF) 7. mailaren parekoa da, urtarrilaren 23ko 22/2015 Errege Dekretuak jasotzen duenez (BOE 2015/02/07).

Master hau ikerkuntza jardunera dago bideratuta, doktorego ikasketen aurreko urrats gisa