Modelizazioa eta Ikerkuntza Matematikoa, Estatistika eta Konputazioa

Nazioko unibertsitate artekoa

Harrera eta orientazioa

Toda la gestión relacionada con el Máster (preinscripción, matrícula, gestión de los expedientes, etc.) se realiza de manera centralizada desde la Unidad de Estudios de Posgrado y Formación Continua (UEP y FC), de quien dependen estructuralmente los Másteres. Todo el personal (PAS) es personal propio de la UPV/EHU, con amplia experiencia (más de 20 años en muchos casos) en la gestión de los anteriores Programas de Doctorado y, desde el curso 2006/2007 de los nuevos másteres universitarios y doctorados. Por otra parte, la UEP y FC dispone también de personal de apoyo a los másteres desplazado en los campus o en los centros donde se imparten o tienen su sede.

La comunicación hacia el alumnado interesado, previa a su matriculación, se realiza desde la UEP y FC directamente y también a través del responsable del Máster en los aspectos relacionados con la gestión de interés para el alumnado. Toda la información está recogida de manera exhaustiva y actualizada en la página Web de la UEP y FC. La información acerca de los aspectos referidos al funcionamiento interno del Máster (horarios, calendario, actividades, etc.) se recogen con detalle una página Web específica de cada Máster.

Por otra parte, la normativa de gestión de Másteres Oficiales de la UPV/EHU estipula que los estudiantes contarán con un tutor personal que les asignará la Comisión Académica tras su matrícula. Dicho tutor actuará como orientador en la toma de las decisiones necesarias para el buen desarrollo académico de sus estudios de postgrado.

Laguntza eta orientazioa matrikula egin ondoren

Matrikula egin ondoren, UPV/EHUko Unibertsitate Masterren (ofizialak) kudeaketaren araudiak ezartzen du ikasleek tutore pertsonala izango dutela (matrikula egin ondoren Masterraren Ikasketa Batzordeak esleituko diena) eta, gainera, master amaierako lanaren zuzendaria (ikasle bakoitzak aukeratuko du irakasleek egindako lanen urteko eskaintzaren arabera). Biek orientatzailearena egingo dute, graduondoko ikasketen garapen egokirako beharrezkoak diren erabakiak hartzerakoan. Gainera, Graduondoko ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Atalak beharrezko laguntza eskaintzen du ikastaroari lotutako kudeaketetan (laguntzak eskatzea, deialdiak, ziurtapenak, matrikula aldaketak, kredituen onarpena, etab.). Informazio guztia zehatz-mehatz eta eguneratuta dator Graduondoko ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Atalaren web orrian. Masterraren barne funtzionamenduari buruzko alderdien gaineko informazioa (ordutegiak, egutegia, jarduerak, etab.), berriz, Master bakoitzaren web orri berezian zehazten da. Era berean, Masterraren Ikasketa Batzordea osatzen duten arduraduna eta irakasleak Masterreko ikasleen beharrak asebetetzeko prest daude, eta baita esku hartzen duten irakasle guztiak ere, ikasleari zuzendutako tutoretzako denbora baitute.

Bestalde, Titulazioaren Kalitatea Bermatzeko Sisteman eta atxikitako prozedura garatuan, ikasleek iradokizunak eta kexak aurkezteko bidea, eta babesten duen araudia aurreikusita daude (9.5.2. atala). Masterraren Ikasketa Batzordea lauhileko bakoitza amaitutakoan elkartzen da, besteak beste, kexa edo iradokizun horiek eta Ebaluazio aktan jasotako ondorioak aztertu, berrikusi eta hobetzeko (9.2. eta 9.7. atalak).

Hezkuntza-behar zehatzak

Ez da hezkuntza behar zehatzik aurreikusi.

Irisgarritasun unibertsalarekin lotutako irizpideak

UPV/EHUk premia bereziak dituzten pertsonak unibertsitateko komunitatean sartzea sustatzen du irisgarritasun unibertsalaren irizpidea jarraituta.