Neurozientziak

Helburuak

Masterraren helburu nagusia ezagutza hauek irakastea da: nerbio sistemaren arkitektura (morfologia, antolakuntza eta erlazioak), sistema haren funtzionamenduaren oinarri biologiko eta klinikoak sistemaren egoera osasuntsua denean eta gaixotasunen bat dagoenean eta gaur egun erabili ohi diren teknikak. Horrela, ikasleek Neurozientziari buruz ikertzeko karrera hasi ahal izango dute.

Gaitasunak

  • Gaixotasun neurologiko nahiz psikiatrikoen alorrean dagoen traslazio ikerketaren egungo beharra, zein etorkizunera begirako aukerak ulertzea.
  • Gaur egun nerbio sistema aztertzeko erabiltzen diren teknika neuromorfologiko, neurokimiko, elektrofisiologiko eta kliniko ezberdinak ezagutu eta aplikatzea.
  • Hipotesiak egitea, arazoak ebazteko informazio zientifikoa metodo zientifikoaren arabera aukeratuz eta kritikoki baloratuz.
  • Ikerlari baten bizitza profesional osoan zehar gaitasuna mantendu eta eguneratzea.
  • Informazio iturri dokumentalak Neurozientzien arloan erabiltzea
  • Nerbio sistemaren arkitektura (morfologia, antolaketa eta harremanak), zein ohiko eta gaixotasuneko baldintzetan bere funtzionamenduaren oinarri biologiko eta klinikoak ezagutzea, ikasleari Master honetako edozein arlotan ikerketa lanari ekitea ahalbidetzeko.
  • Zientzia lanak egin eta horien emaitzak ahoz zein idatziz jakinaraztea.