null

AUTOMATRIKULA: Irakasguneetako plaza kopurua

Irakasguneetako plaza eskaintza: Medikuntza Graduko 4. 5. eta 6. maila.

  Plaza kopurua
Basurtoko Irakasgunea 96
Gurutzetako Irakasgunea 96
Gasteizko Irakasgunea 48
Donostiako Irakasgunea 72
Galdakaoko Irakasgunea (6. maila) 8

Plazen esleipena Unibertsitateak egindako ordenziaoaren arabera egingo da, hau da, espedientean uztailak 17 azaltzen diren kalifikazioetan oinarrituta, eta ordena horren araberako lehentasuna izango dute ikasleek matrikula egiteko (Graduko Ikasketen Gestiorako 2020-2021 ikasturteko Arautegiko art. 27.4)

Bakarrik onartuko da esleitutako plazen aldaketa, beste ikaslearen plazaren trukean..