AUTOMATRÍCULA: Plazas ofertadas en las unidades docentes

AUTOMATRIKULA: Irakasguneetako plaza kopurua

Medikuntzako graduko 4. mailan matrikulatzeko gehieneko kupoak

2022eko ekainaren 24an onartu ziren Fakultateko Batzarrean.
IRAKASGUNEAK GAZTELANIA EUSKARA DENA
Vitoria‐Gasteiz 46+2C - 46+2C
Donostia 24 48 72
Basurtu 62+2C 32 94+2C
Gurutzeta 70+2c 24 94+2c
Galdakao - 24 24
IRAKASGUNE GUZTIAK 202+6c (26 GCl) 128 (16 GCl) 330+6c


Plazen esleipena Unibertsitateak egindako ordenziaoaren arabera egingo da, hau da, 2022ko uztailaren 15eko espedientean azaltzen diren kalifikazioetan oinarrituta, eta ordena horren araberako lehentasuna izango dute ikasleek matrikula egiteko (Graduko Ikasketen Gestiorako 2021-2022 ikasturteko Arautegiko art. 27.4)

Bakarrik onartuko da esleitutako plazen aldaketa, beste ikaslearen plazaren trukean..

Informazio osagarria