Norberaren ziurtagiri akademikoa

Prozedura

  • Ikastegiko idazkaritzan eskatu behar da.
  • Dagozkion tasak ordaintzen dira (Idazkaritzan emandako abonu-agiriaren bidez, edo kreditu txartelaren bidez).
  • Idazkaritzan eskari orriarekin batera abonu agiria ordainduta entregatu behar da eta NANa erakutsi behar da.
  • Interesatuak eskatu ezin duenean, kudeaketa egiten duen pertsonak eskatzailearen NANaren fotokopia eta interesatuak sinatutako baimena aurkeztu behar ditu.

Eskaera GAURen bidez

Ziurtagiri akademikoa GAUR aplikazioaren bitartez ere eska daiteke "espedienteak" atalean. Kasu horretan bi modu daude ordainketa egiteko: abonu-agiria inprimatuta edo on line ordainduta banku-erakundeetarako "ordainketa-igarobidea" erabilita.

Gainera, ziurtagiria Fakultateko idazkaritzan jasotzea edo ohiko helbidera edo adierazten den beste batetara bidaltzea aukera daiteke.