Irakaskuntza ingelesez emateko akreditazio-proben deialdia (TOPTULTE) - 2020

Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko Errektoreordetzak interesdun irakasleei dei egiten die ingeleseko gaitasuna akreditatzeko antolatu dituen probetara.

Proben maila Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren araberako C1 izango da. Maila hori akreditatuta daukaten irakasleek ez dute proba egin behar. Horri buruzko informazio gehiagorik eskuragarri dago hurrengo web orrian.

Deialdia

Azterketaren ezaugarriak

Izen ematea

Izena emateko epea: uztailaren 3 arte

Eskaera-orriak:

Onartuak

Probara onartuak izan arren azkenean ez aurkeztea erabakitzen duten irakasleek idatziz adierazi beharko dute  azterketa baino gutxienez hiru egun baliodun lehenago, deialdi honetako 1. ataleko bideak erabiliz.

Onartuak izan diren eta aurretik ezer adierazi gabe azterketara aurkezten ez diren irakasleek azterketa bertan behera uzteko gastuak ordaindu beharko dituzte (43,50 euro).

Ordaindu ezean, irakaslea ezin izango da aurkeztu proba honen hurrengo bi deialdietara (2021ean eta 2022an).

Erakunde honek finantziatutako deialdia:

Basque University System - Internationalization