carta de servicios

Zerbitzuen Karta

Zerbitzuen kartak dira administrazio publikoek, zein bere antolakuntzan, darabilten dokumentuak hiritarrak ondoko gai hauen inguruan jakinaren gainean jartzeko:

  •     eskaintzen dizkieten zerbitzuen inguruan eta
  •     zerbitzuok ematerakoan, kalitatezko konpromisoen inguruan.

Hauek dira zerbitzuen karten helburuak:

  •     Erabiltzaileei beren eskubideak egiazki baliatzeko bidea ematea.
  •     Kalitatearen etengabeko hobekuntza sustatzea, arduradunei eta zerbitzuko pertsonalari, jakitun, errealista eta objektibo izanik, baliabideak nola erabiltzen diren eta eskaini ahal duten kalitate maila aztertzeko aukera eskainita.
  •     Esplizituki agertzea zerbitzuak erabiltzaileen gogobetetzeari dagokion erantzukizuna.