Material Berriak

Nazioko unibertsitate artekoa

Ikerketa-ildoak

 • Ale- eta nanopartikula-konposatuen propietate magnetiko eta elektrikoak
 • Azterketa mikroestruktural, mesoestruktural eta dinamikoak, neutroien sakabanatzea medio
 • Egituraren osotasuna.
 • Energia-sorkuntzarekin zerikusia duten material nanoegituratuak, erregai-pilen eta ion Li baterien osagai gisa
 • Erregai-pilen katodoetarako materialak
 • Forma oroitzen duten aleazio ferromagnetikoak: oinarrizko azterketa eta aplikazioak eragingailu gisa
 • Geruza askoko mintz fin magnetikoak: prestatzea eta bereiztea
 • Goi-presioak eta espektroskopiak materialetan.
 • Haustura lokaleko mikromekanismoak
 • Hidrogel eta nanogel adimentsuen propietateen sintesia eta bereizketa
 • Ingurumenean eta energian aplika daitezkeen funtzio anitzeko sistemak: Material mikroporotsuak eta SOFC pilak
 • Iturri berriztagarriak oinarri dituzten sistema polimerikoak: ekokonpositeak.
 • Karbonozko nanotutuak eta sistema xurgatuak
 • Katalisi heterogeneoa eta katalisi homogeneoa trantsizio-metalen konplexuekin.
 • Konplexu interpolimerikoen sintesia eta bereizketa: gainazal adimentsuak.
 • Laser-koloratzaileen diseinu eta bereizketa fotofisikoa hainbat ingurunetan
 • Lur arraroetako konposatu metalikoen propietate magnetikoak eta garraio-propietateak. Ohiz kanpoko eraginak Ce konposatuetan. Korrelazio elektroniko handiko eta desordena magnetikoko konposatuak
 • Magnetikoki heterogeneoak diren aleazioen propietate magnetikoen eragina maila nanoskopikoan, egoera elektronikoaren eta spin-egoeraren aldaketa.
 • Magnetoerresistentzia eta magnetoinpedantzia erraldoiak, sentsoreetan aplikatzeko
 • Material aurreratuak eta sistema adimentsuak
 • Material berrien egitura elektronikoaren azterketa konputazionala.
 • Material elektroaktiboak diseinatzea, sentsore eta eragingailuetan aplikatzeko
 • Material hibridoak: propietate eroaleak eta magnetikoak
 • Material magnetostriktiboak eta magnetoelastikoak eta material horien aplikazioak
 • Material mikroporotsu eta mesoporotsu berrien sintesia eta bereizketa.
 • Material molekular magnetikoak eta propietate anitzekoak
 • Material multiferrikoak
 • Materialen andeatze- eta zahartze-prozesuak
 • Materialen egitura lokal, elektroniko eta magnetikoa aztertzea, neutroien eta sinkrotroi erradiazioaren bitartez
 • Materialen sintesia (Bridgman eta disoluzioa) eta nanopartikulen sintesia (ehotzea eta bide hezea)
 • Mikrouhin-gailuetan materialak bereiztea eta zarata neurtzea
 • Nahaste eta konplexu polimerikoak lortzea eta bereiztea. Gainazal adimentsuak
 • Nanomaterial magnetikoak
 • Nanopartikula magnetikoak
 • Neutroi-sortetarako tresneria
 • Nukleo-oinarrien eta eratorrietan elkarrekintza dimentsio aldakorreko metal-lotugai dikarboxilato sistemekin. Emaitzak interes biologikoko sistemetara estrapolatzea
 • Polioxometalatoen kimika
 • Propietate bereziak dituzten material polimerikoen sintesia eta bereizketa: polimero piezoelektrikoak, ferroelektrikoak, magnetikoak eta forma oroitzen dutenak.
 • Sistema nanoegituratuetan molekula fluoreszenteak tartekatzea
 • Solidoen adsortzioa eta kimisortzioa
 • Tentsiopeko deformazioaren azterketa.
 • Trantsizio-metalen ioien arteko elkarrekintza magnetikoa aztertzea, zubi-lotugai dikarboxilikoen bitartez