Beste laguntzak

Convocatoria Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

  • Resolución de 13 de mayo de 2016 (pdf, 1,74 Mb), de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2016 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases específicas.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia deialdiak

Gipuzkoako Foru Aldundia

  • Maiatzaren 2ko 0210/162/2016 Kultura, Turismo,Gazteria eta Kirol departamentuko foru diputatuaren FORU AGINDUA (pdf, 175 Kb), Kooperante gazteei bekak emateko 2016. ekitaldiko diru lagun tzen deialdia onartzen duena.

MAEC AECID deialdiak