Irakasgaiak unibertsitateko ikasketen bidez baliozkotzeko aukera

Kredituen aitorpena eskatzeko, nahitaezkoa da dagokion ikastegian eta ikasketa-planean matrikulaturik egotea; beraz, ikasleak ikastegi eta ikasketa-plan horretan.

Eskaria egiteko epea:

Irailaren 9tik  20 arte.

Eskari orrian bertan zehazten da zer dokumentu aurkeztu behar den.

Eskari orriak:

  • Industria Ingeniaritza Tteknikoetako titulu bat izanda, titulu hori gradura egokitu gura duten eta ikasle berri gisa sartzen diren ikasleentzat:
Eskaera orriak:
  • Gainerako ikasleentzat:

Erabakia:

Baliozkotze Batzordeak behin erabakia hartuta, ikasleari posta elektronikoz jakinaraziko zaio, idazkaritzara joan dadin erabakiaren bila. Jakinarazpena egiten zaionetik bost lan eguneko epea izango du erreklamazioa jartzeko edo baliozkotzeak onartzeko eta irakasgai gehiagotan matrikulatzeko.

Behin betiko erabakia posta arruntaz bidaliko zaio abenduan.

Titulartasun pribatuko zentroetan edo atzerrian egindako ikasketengatik ikasgaiak baliozkotzea lortzen dutenek unibertsitateari ordaindu beharko diote dagozkien ezarritako prezioen % 25.

Unibertsitate publikoetan egindako ikasketak baliozkotzeak edo aitortzeak ez du kosturik sorraraziko, atzerriko unibertsitate publikoak ez badira.

GIEn ikasitako Industria-Ingeniaritzetarako baliozkotze-taulak:

GIEko graduen arteko aintzatespen taula: