Matrikula zabaltzea

Eskatzeko epea:
2020ko urtarrilaren 13tik 17ra arte.

ZABALKUNTZA HAU ONDOKO IRAKASGAIETARAKO SOILIK EGIN AHAL IZANGO DA:

  • PLAZA HUTSAK DITUZTEN 2. HILABETEKO HAUTAZKO IRAKASGAIEK: 

MATRIKULAREN GORDEKINA JASO ETA BEHAR DEN KOPURUA ORDAINDU:

2020ko urtarrilaren 22tik 24a bitartean.

Gida honen edukia informatiboa da soilik eta ez da legezkoa. Horrenbestez, ezin izango da erabili inolako eskaerarik egiteko edo errekurtso administratiborik jartzeko.