Albiste eta ikastaroak

IVAPeko online ikastaroak: Konpetentzia Digitalak (Martxoa)

Lehenengo argitaratze data: 2022/01/11

Behean aipatzen diren prestakuntza ikastaroetan izena emateko epea zabaldu da Langilearen Atarian:

 • KONPETENTZIA DIGITALA: 2.6 IDENTITATE DIGITALA KUDEATZEA. BITARTEKO MAILA. Online euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 2.6 GESTIONAR LA IDENTIDAD DIGITAL. NIVEL INTERMEDIO. Online gaztelaniaz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 3.3 EGILE-ESKUBIDEAK ETA JABETZA INTELEKTUALEKO LIZENTZIAK. Online euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 3.3 DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Online gaztelaniaz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 3.1 EDUKI DIGITALA GARATZEA. Online euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 3.1 DESARROLLO DE CONTENIDO DIGITAL. Online gaztelaniaz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 2.5 NETIKETA: SAREKO PORTAERA. Online euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 2.5 NETIQUETA: COMPORTAMIENTO EN RED. Online gaztelaniaz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 3.2 EDUKI DIGITALA INTEGRATZEA ETA BERRIZ LANTZEA. Online euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 3.2 INTEGRACIÓN Y REELABORACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL. Online gaztelaniaz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 3.4 PROGRAMAZIOA. BITARTEKO MAILA. Online euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 3.4 PROGRAMACIÓN. NIVEL INTERMEDIO. Online gaztelaniaz

Deialdiak zabalik egongo dira 2022/01/12tik 2022/01/18ra bitartean.

Izena Langilearen Atarian eman behar da.

Dokumentuak