Eskertzak, Iradokizunak, Kexak eta Erreklamazioak (EIKEak)

Prozedura honen helburuada irakasle eta ikertzaileen, AZPko langileen eta ikasleen eskertzak, iradokizunak, kexak edota erreklamazioak jasotzea, hauek erantzuteko edo dagozkion organoei bideratzeko, beharrezkoak diren aldaketak eginez. Horretarako, fakultateko atezaintzan eta esteka honetan (doc, 267 Kb) badaukagu formulario bat; behar bezala bete ondoren, sarrera nagusiko postontzian sartu edo posta elektronikoz bidali behar da.

EIKEak jaso eta gehienez astebeteko epean, jaso izanaren berri bidaliko zaie formularioan behar bezala identifikatu diren pertsonei. Gero, eskertzak, iradokizun, kexa edo erreklamazioek erreferentzia egiten dieten zerbitzuen arduradunek aztertu egingo dituzte, eta erantzuna emango diote interesatu bakoitzari ahalik eta lasterren. Erantzuna emateko erabiltzaileak berak formularioan adierazitako bidea erabiliko da. Garrantzitsua da jakitea prozedura hau guztiz anonimoa dela. EIKEa behin ebatzita, erabiltzaileari gogobetetze inkesta pasatuko zaio, zerbitzu hau etengabe hobetzen jarraitzeko. Era berean, urte bakoitzean aztertuko dira jasotako EIKEak eta txostena bidaliko zaio Kalitate Batzordeari.

EIKEak Formularioa

Eremu hau beharrezkoa da
* Eskertzak, Iradokizuna, Kexa edo/eta Erreklamazioa:
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
* Taldea:
Eremu hau beharrezkoa da
* Mota
Eremu hau beharrezkoa da
* Eskertzak, iradokizunak, kexak edo erreklamazioak
Eremu hau beharrezkoa da

Egindako Eskertza, iradokizun, kexa edo erreklamazioak aztertu eta ebaluatuko dira. Erantzuna eman, bai eta burutu daitezkeen hobekuntza ekintzak kontutan hartzeko ere. Dekanotzaren eskumenetan ez daudenak dagokien zerbitzuei igorriko dira eta hauen jarraipena egingo da.

Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA