Gradu Amaierako Lana (GRAL)

Gradu Amaierako Lana (GRAL) ikasleak nahitaez egin beharrekoa da: 6 kreditu ditu eta ikasturtearen bigarren lauhilekoan egin behar da. Lanaren helburua da ikasketetan lortutako gaitasunak erakustea. Dokumentu idatzia da, baina ahoz azaldu beharko da epaimahaiaren aurrean eta hark zehaztuko du kalifikazioa.

Psikologiako Graduko (UPV/EHU) Gradu Amaierako Lana egin eta defendatzeari buruzko arautegian jasota daude lan hori egin, defendatu eta ebaluatzeari buruzko irizpideak, baldintzak eta jarraitu beharreko prozedurak.

Informazio orokorra

Ikasleentzat

Zuzendarientzat