Ikerketa-lerroak

Ikerketa-lerroak
Kimika Organikoa II sailak Sintesi Organikoaren arloan lan egiten duten zenbait ikerketa-talde hartzen ditu barne.

Horietako bakoitzari buruzko informazio xehatua nahi izanez gero, jo ezazu web-orrira edo jar zaitez harremanetan ikertzaile nagusiarekin.

 • Ikerketa-lerroa: bloke sintetiko karbozikliko eta heteroziklikoen sintesia, estereokimika absolutua eta erlatiboa kontrolatuz. Síntesis de Bloques Sintéticos Carbocíclicos y Heterocíclicos con Control de la Estereoquímica Absoluta y Relativa.
  • Ikertzaile nagusia: José Miguel Aurrecoechea Fernández irakslea
 • Ikerketa-lerroa: sintesi asimetrikorako metodologiak; balio erantsi handiko produktuak lortzeko aplikazioak Metodologías en Síntesis Asimétrica, Aplicaciones a la obtención de productos de alto valor añadido
  • Ikertzaile nagusia: Dolores Badía Urrestarazu irakaslea
  • Ikertzaileak: Mª Luisa Carrillo Fernández irakaslea eta José Luis Vicario Hernando irakaslea
 • Ikerketa-lerroa: industriarako interesgarriak diren egiturak diseinatzea eta prestatzea, ingurune iraunkorretako eta PIFA iodo hiperbalentearen erreaktiboko sistema katalitiko berrietan oinarritutako prozesuen bidez. Diseño y preparación de estructuras con interés industrial a través de procesos basados en nuevos sistemas catáliticos en medios sostenibles y en el reactivo de yodo hipervalente PIFA.
  • Ikertzaile nagusia: Esther Domínguez Pérez irakaslea
  • Ikertzaileak: Raúl SanMartín Faces irakaslea, Imanol Tellitu Cortazar irakaslea, Mª Isabel Moreno Benítez irakaslea eta Mª Teresa Herrero Corral irakaslea
 • Ikerketa-lerroa: organometalikoak Sintesi Organikoan
  • Ikertzaile nagusia: Esther Lete Expósito irakaslea
  • Ikertzaileak: Nuria Sotomayor Anduiza irakaslea eta Sonia Arrasate Gil irakaslea