2019-2020 eta hurrengo ikasturteetarako Medikuntza Gradurako onarpena

Jakinarazten da 2018ko urriaren 25ean, Gradu Batzordeak UPV/EHUko Medikuntza Gradurako hizkuntzaren araberako onarpena aprobatu duela 2019/20 ikasturterako. Onarpen honek aurretiko izen-ematean aukera bi agertzea inplikatzen du:  Medikuntzako Gradua (gaztelania) eta Medikuntzako Gradua (euskara), ezinbestekoa izanik azken gradu honetara sartu ahal izateko euskaraz B2 ezagutza maila egiaztatzea aurretiko izen-ematearen berrespena egiterako orduan.

Euskarazko hizkuntzaren jakintza egiaztatu beharko da ondoren adierazten den modu hauetako baten bidez:

B2 mailako egiaztagiriak aurkeztuz, bat etorrita euskararen jakite maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen duenarekin.

www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/euskarazko-baliokidetzak/

 

Egiaztagiri hau aurkeztuz, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak aipatzen duena, alegia.

www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2012/04/1201701e.shtml

 

Osane Oruetxebarria Fernández de la Peña

Unibertsitatera Sartzeko Ataleko zuzendaria