Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa (USE)

Jarri harremanetan gurekin: sarrera@ehu.eus


Batxilergotik sartzea

Proba

Fase bi dauzka: sarbide fasea eta onarpen fasea.

Sarbide fasea:

Batxilergoa amaitzean ikasleek graduko unibertsitate-ikasketa ofizialak egiteko izan beharreko heldutasuna eta oinarrizko trebetasunak dituzten ala ez neurtzea du helburu. Honako azterketa hauek ditu:

 • Gaztelania eta Literatura
 • Euskara eta Literaturako
 • Espainiako historia
 • Atzerriko 1. hizkuntza II: ingelesa, frantsesa edo alemana
 • Batxilergoko 2. mailako modalitateko derrigorrezko gaia:

- Zientziak: Matematika II

- Giza eta Gizarte Zientziak:

 • Giza Zientziak bidea: Latina II
 • Gizarte Zientziak bidea: Matematika Gizarte Zientziei Aplikatua II

- Arteak: Artearen Oinarriak II

Azterketa bakoitzak ordu eta erdi iraungo du.

Azterketa bakoitzari 0 puntutik 10 puntura bitartean emango zaio. Kalifikazioa izango da azterketa guztietako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa, hiru dezimalekin.

Onarpen fasea:

Borondatezkoa da. Ikasleak edozein irakasgai aukeratu ahal du batxilergoko bigarren mailako enborreko aukerazko irakasgaien artean, gehienez, lau. Nota igotzeko ere balio ahal dute Sarbide Fasean egindako irakasgaietako batzuek. Fase honetan egindako gaietan lortutako nota kontuan hartzeko, ikasleak 5 puntu edo gehiago lortu beharko ditu eta euren denbora-balioa Onarpen Faseko irakasgai guztien bezalakoa izango da.

Onarpen Faseko kalifikazioa, proba gainditu eta hurrengo bi ikasturteetan ere erabili ahal izango da unibertsitatera sartzeko.

Azterketa bakoitzak ordu eta erdi iraungo du. Gai bakoitzari 0 puntutik 10 puntura bitartean emango zaio. Nota kontuan hartzeko, ikasleak 5 puntu edo gehiago lortu beharko ditu.

Izena ematen duenean, ikasleak adierazi beharko du zein irakasgaiaren azterketa egingo duen Onarpen Fasean, bigarren atal hau egingo badu.

Gai baten ariketak berak izango dira Sarbide Fasean nahiz Onarpen Fasean. Bi aukera izango dituzte (A eta B) eta ikasleak horietatik bat hautatu beharko du. Nolanahi ere, aukera itxiak izango dira.

Proba gainditzeko zer behar den

Batxilergoko notaren eta sarbide faseren kalifikazioaren artean egindako batez besteko nota haztatuan (%60 batxilergoari dagokio eta %40 sarbide faseri) 5 puntu edo gehiago lortuz gero, proba gainditutzat joko da, baldin eta ikasleak sarbide fasean gutxienez 4 puntu lortu baditu.

Nota hobetzea

Nahi izanez gero, sarbide faseko kalifikazioa edo onarpen faseko gairen bateko kalifikazioa hobetzeko aukera ematen da. Azken deialdian lortutako kalifikazioa hartuko da kontuan, betiere aurrekoa baino hobea bada. Sarbide fasea gaindituz gero, nota hori gorde egingo zaio ikasleari mugarik gabe; onarpen faseko notak, berriz, azterketak egin eta hurrengo bi ikasturteetan bakarrik gordeko zaizkio.

Kalifikazioak berrikustea

1. Azterketa berrikusteko eskaria eginez gero, azterketa hori lehenengo zuzenketa egin ez duen zuzentzaile batek egingo du.
2. Lehenengo eta behin, egiaztatuko du nota kalkulatzean ez dela errakuntzarik egin eta galdera guztiak zuzendu eta kalifikatu direla.
3. Errakuntzarik badago, azterketa zuzenduko du. Kalifikazioa lehenengo kalifikazioaren eta bigarrenaren arteko batez besteko aritmetikoa izango da. Lehenengo eta bigarren zuzenketaren arteko aldea bi puntutik gorakoa bada, hirugarren zuzenketa egingo da ofizioz. Azken kalifikazioa hiru kalifikazioen arteko batez besteko aritmetikoa izango da.
4. Errakuntzarik badago, zuzendu egingo ditu, eta, ondoren, errakuntzarik ez daukan partea zuzenduko du. Azken nota honakoa izango da: errakuntzarik izan duen partean lehenengo eta bigarren zuzenketan lortutako kalifikazioen batez bestekoa, gehi errakuntzak zuzentzean lortutako puntuazioa.
5. Berrikusketa denez, behin betiko nota hasiera bateko nota baino txikiagoa edo handiagoa izan daiteke, edo berdina. Eta, hain zuzen ere, errakuntzak zuzentzean litekeena da nota okerragoa lortzea.
6. Epaimahaiak behin betiko nota jasotzeko erabakia emango du eta erreklamazio egileari jakinaraziko dio.
7. Azterketak berrikusteko prozesua behin bukatuta, epea irekiko da berrikusitako azterketak ikusteko eskaria egiteko.

Unibertsitateko ikasketak egiteko onarpen-nota

Eskaera kopurua plaza kopurua baino handiagoa den graduetan, onarpen-nota erabiliko da plazak esleitzeko. Onarpen-nota formula honen arabera kalkulatzen da:

 • Onarpen-nota (GON) = 0,6* BK + 0,4* SFK + C1* M1 + C2* M2 + C3*M3
  • BK = Batxilergoko kalifikazioa
  • SFK = Sarbide faseko kalifikazioa
  • M1, M2 eta M3 = Onarpen Faserako gainditutako irakasgaien kalifikazioak
  • C1, C2 eta C3 = Haztapen koefizienteak

Unibertsitatera Sartzeko Ataleko langileak

Kargua Izen-abizenak Telefonoa E-maila
Unibertsitatera Sartzeko Ataleko zuzendaria Osane Oruetxebarria 94 601 3527 sarrera.zuzendaria@ehu.eus
Unibertsitatera Sartzeko Ataleko zuzendaritzako idazkaria Iraide Sertutxa 94 601 3046 iraide.sertutxa@ehu.eus
Graduko Ikasketen Zerbitzuko burua Miren Bergareche 94 601 3029 miren.bergareche@ehu.eus
Graduko Ikasleen Ataleko langileak
Kargua Izen-abizenak Telefonoa E-maila
Ikasleen Ataleko burua Gotzon Joseba Isasi 94 601 3036 gotzonjoseba.isasi@ehu.eus
Larrako Etxea-ko bulegoburua Ana María Olabarria 94 601 7119 anamaria.olabarria@ehu.eus
Ikasleen administrari laguntzaileak Estibaliz Carcedo 94 601 3897 estibaliz.carcedo@ehu.eus
Javier Iguaran 94 601 7118 javier.iguaran@ehu.eus
Josune Gorostiaga 94 601 5817 josune.gorostiaga@ehu.eus
Ana Santamaría 94 601 5826 ana.santamaria@ehu.eus
  Rufi Fabián 94 601 5815 rufina.fabian@ehu.eus
Sarbiderako bulegoburua Carmen Sanz Escuredo 94 601 3038 carmen.sanz@ehu.eus
Sarbiderako administrari laguntzaileak Sonia Prada 94 601 5816 sonia.prada@ehu.es
     
María Ascensión Francia 94 601 5555 / 3035 ascen.francia@ehu.eus
Beatriz Pérez 94 601 5555 / 5813 beatriz.perez@ehu.eus
Itzíar Sarria 94 601 5555 / 3037 itziar.sarria@ehu.eus
Beken Bulegoko burua Itziar Asla 94 601 3039 itziar.asla@ehu.eus
Beketarako administrari laguntzaileak Jaione San Román 94 601 5818 jaione.sanroman@ehu.eus
Isabel Castillero 94 601 5820 isabel.castillero@ehu.eus
María Nuria Telleria 94 601 5819 marianuria.telleria@ehu.eus
Olatz Alonso 94 601 3040 olatz.alonso@ehu.eus
       

 


Lan esperientzia egiaztatuz sartzeko bidetik egin daitezkeen graduak

 

Graduak Ikastegiak
 • Nautika eta Itsas Garraioko Gradua
 • Itsasketako Gradua
 • Bilboko Ingeniaritza Eskola (Portugalete)
 • Kudeaketaren eta Informazio Sistema Informatikaren Ingeniaritzako Gradua
 • Bilboko Ingeniaritza Eskola
 • Gasteizko Ingeniaritzako U.E.
 • Industria Elektronikaren eta Automatik. Ingeniaritzako Gradua
 • Ingeniaritza Mekanikoko Gradua
 • Gasteizko Ingeniaritzako U.E.
 • Bilboko Ingeniaritza Eskola
 • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
 • Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua
 • Gasteizko Ingeniaritzako U.E.
 • Ingeniaritza Elektrikoko Gradua
 • Bilboko Ingeniaritza Eskola
 • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
 • Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Gradua
 • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola (Eibar)
 • Automobilgintzaren Ingeniaritzako Gradua
 • Gasteizko Ingeniaritzako U.E.
 • Arkitektura Teknikoko Gradua
 • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
 • Ingeniaritza Zibileko Gradua
 • Bilboko Ingeniaritza Eskola
 • Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
 • Ingeniaritza Kimikoko Gradua
 • Geologiako Gradua
 • Zientzia eta Teknologia Fakultatea
 • Kimikako Gradua
 • Kimika Fakultatea
 • Zientzia eta Teknologia Fakultatea
 • Giza Elikadura eta Dietetikako Gradua
 • Elikagaien Zientzia eta Teknologiako Gradua
 • Ingurumen Zientzietako Gradua
 • Farmaziako Gradua
 • Farmazia Fakultatea
 • Erizaintzako Gradua
 • Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea (Donostia)
 • Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea (Leioa)
 • Gasteizko Erizaintzako U.E.
 • Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritzako Gradua
 • Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Bilbo)
 • Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Donostia)
 • Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Gasteiz)
 • Negozioen Kudeaketako Gradua
 • Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Bilbo)
 • Ekonomiako Gradua
 • Zerga Sistema eta Administrazio Publikoko Gradua
 • Marketineko Gradua
 • Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
 • Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua
 • Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua
 • Kazetaritzako Gradua
 • Publizitatea eta Harreman Publikoetako Gradua
 • Soziologiako Gradua
 • Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
 • Zuzenbideko Gradua
 • Zuzenbide Fakultatea
 • Zuzenbide Fakultatea - Bizkaiko atala
 • Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua
 • Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea (Leioa)
 • Kriminologiako Gradua
 • Zuzenbide Fakultatea
 • Arteko Gradua
 • Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari buruzko Gradua
 • Sorkuntza eta Diseinuko Gradua
 • Arte Ederren Fakultatea
 • Haur Hezkuntzako Gradua
 • Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Bilboko Hezkuntza Fakultatea
 • Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Hezkuntza eta Kirol Fakultatea
 • Gizarte Hezkuntzako Gradua
 • Bilboko Hezkuntza Fakultatea
 • Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Filosofiako Gradua
 • Gizarte Antropologiako Gradua
 • Pedagogiako Gradua
 • Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
 • Gizarte Langintzako Gradua
 • Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea (Gasteiz)
 • Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua
 • Hezkuntza eta Kirol Fakultatea
 • Filologiako Gradua
 • Ingeles Ikasketetako Gradua
 • Euskal Ikasketetako Gradua
 • Geografia eta Lurralde Antolakuntzako Gradua
 • Historiako Gradua
 • Artearen Historiako Gradua
 • Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua
 • Letren Fakultatea

 


Harremanetarako informazioa eta kokapena

Harremanetarako e-maila

Helbideak eta telefonoak

Arabako Campusa

Campuseko Errektoreordetza

Izarduy Komandantea, 2
01005 Gasteiz

Tel. 945 01 44 44

Gipuzkoako Campusa

Akademi Gestioko Bulegoa

Ignacio Mª Barriola eraikina, Elhuyar plaza, 1
20018 Donostia

Tel. 943 01 82 22

Bizkaiko Campusa

Sarbideko Bulegoa

Ikasgelategia I - Beheko solairua
Sarriena auzoa z/g
48940 LEIOA

Larrako-etxea
Lehendakari Agirre etorb., 81 (Sarriko)
48015 BILBO

Tel. 94 601 55 55

Jendaurreko arreta ordutegia

Ordutegi orokorra:

 • Astelehenetik ostegunera:
  • Goizez: 9:00etatik 13:00etara
  • Arratsaldez: 15:30etatik 16:30etara
 • Ostiraletan:
  • Goizez: 9:00etatik 13:00etara

Aste Santua, Gabonak eta udako ordutegia (ekainaren 1etik irailaren 13ra):

 • Astelehenetik ostiralera:
  • 9:00etatik 13:00etara

Ohiko galderak 2019/2020: 1.go mailako matrikula

Zer gertatzen da matrikula egiteko hitzordura berandu helduz gero edo data pasatuz gero?

Dagokion egunean ikaslea ez badoa matrikula egitera, gal lezake plaza, beste norbait onartu badute.

Noiz egin dezaket behin-behineko matrikula?

UPV/EHUn lehenengo aldiz sartzen den ikasleak dokumentu bidez (espainiako beste unibertsitate publiko batean egindako eskaria aurkeztuz) egiaztatzen badu beste unibertsitateren batean onartzearen zain dagoela, behin-behineko matrikula egin ahal izango du.

Zeintzuk dokumentu behar ditut matrikula egiteko?

 • Estatistika datuen inprimakia.
 • NAN edo pasaportearen fotokopia
 • Argazki bat, atzeko aldean izena eta abizenak dituena
 • Matrikularen ordainketa helbideratzeko agiria
 • Zintzotasunez eta portaera etikoz jokatzeko konpromiso adierazpena.
 • Matrikulako prezio publikoetatik salbuetsita egoteko edo prezio murriztua ordaintzeko eskubidea egiaztatzen duen agiria, ikasketa zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezioak finkatzeko Eusko Jaurlaritzak onartzen duen aginduaren arabera, 2018ko ekainaren 20koa.  Horrela, familia ugariak, guraso bakarreko familiak edo beste era batekoak, terrorismoaren biktimak eta horren senideak, ezgaitasunen bat duen kideren bat duen familia eta genero-indarkeriaren biktimen kasuetan, ikasleak administrazio edo erroldatze ziurtagiria aurkeztu beharko du, eta bertan 2019ko urtarrilaren 1ean etxe horretan bizi ziren guztiak agertuko dira.
 • Beka eskaria edo eskariaren gordekina, beka eskatu gura izanez gero.
 • Gizarte Segurantzako afiliazio agiria eskola asegururako (informazio telefonoa: 901502050)

- Ikasle gehienei Bigarren Hezkuntza ikasi zuten ikastetxean NUSS-a (Gizarte Segurantzako zenbakia) eman zioten. Ikasleak ez badauka, kopia bat eskatu behar du. Horretarako, hurrengo urratsak eman behar ditu:

 1. 901 502050 zenbakira deitu (3. Aukera) eta NUSS-a daukala egiaztatzea.
 2. Altxortegiko Administrazioan kopia berri bat eskatu. EAEko Altxortegiko bulegoak dira:
ARABA Laudio Karmengo Andre Maria, 27
  Gasteiz Wellingtongo Dukea, 31
BIZKAIA Bilbao Epaltzaren Alarguna, 3-5
    On Diego Lopez Haroko Kale Nagusia, 89-2.
    Txomin Garat, 6
  Sestao Blas de Otero, 8
  Durango Tromperri, 3 eta 5
  Getxo  Plentziako Hiribildua, 14
GIPUZKOA Donostia Otamendi Anaiak, 13
  Eibar Zezenbide, 5
  Tolosa Aita Larramendi, 1

 

- NUSS-a ez daukan ikasleari ez zaio erabiltzailea sortuko, osasunaren ezbeharra batengatik osasun zentru batera joan arte. Orduan esleituko zaio.

Matrikula ordaintzeko zeintzuk modalitate daude UPV/EHUn?

 • Bankuko kontu bat ematea horra helbideratzeko (2 epe gehienez ere)
 • Ordainagiri pertsonalizatua (2 epe gehienez ere)

Joan daiteke beste pertsona bat nire ordez matrikula egitera?

Bai, beti ere ikaslearen ordez doan pertsona baimendua bada eta hitzorduaren egunean eta orduan agertzen bada behar diren dokumentuekin.

Non egin behar dut matrikula?

Ikasketak eskaintzen diren ikastegiko idazkaritzan. Ikastegi horren helbidea onarpen zerrendetan agertuko da.


Ohiko galderak 2019/2020: Izen-ematea

Bigarren Hezkuntzako ikastetxearen bidez unibertsitaterako izena eman eta gero, beste gestioren bat egin behar dut UPV/EHUn sartzeko?

Unibertsitatera sartzeko ebaluazioko azterketa egiten duten ikasleak, behin hori gaindituz gero, unibertsitatera etorri behar dira izena emateko eskaria berresteko, honako egun hauetan:

 • 2019ko ekainaren 17tik 21era - ohiko deialdia
 • 2019ko uztailaren 15etik 19ra - ezohiko deialdia

Izena emateko eskaria BERRETSI ezean ikasleak ezin izango du matrikula egin.

Zer egin behar dut izena emateko eskaria berresteko?

Modu hauetara egin dezakezu: Internet bidez edo unibertsitaterako sarbide bulegoetara edo campuseko errektoreordetzetako batera joanez.

Zenbat gradu eska ditzaket?

Gehienez 8 gradu eska ditzakezu.

Ordena garrantzitsua al da?

Bai, oso garrantzitsua. Izan ere, onarpena ikasleak markatutako ordenaren arabera egiten da.

Zer gertatzen da 2. aukeran onartzen banaute eta nik lehenengoa nahi badut?

Onartua izan zaren graduan matrikulatu behar zara, interesatzen bazaizu; gero, zain egon ea onartuen hurrengo zerrenda argitaratzen denean toki hutsik dagoen zuk nahi zenuen titulazioan.

Zelan jakin nezake noiz egin behar dudan unibertsitateko matrikula?

Onartuen zerrendak argitaratuko dira (www.ehu.eus), matrikula egiteko egun eta orduaren berri emateko. Zerrendok data hauetan argitaratuko dira:

 • I. FASEA

(Ohiko deialdia)

 • 1. zerrenda: uztailak 13
 • 2. zerrenda: uztailak 20
 • 3. zerrenda: uztailak 24

 

 

 • II. FASEA

(Ezohiko deialdia)

 • 4. zerrenda: uztailak 27
 • 5. zerrenda: irailaren 5
 • 6. zerrenda: irailaren 12

Pertsona bat ez bada sartzen lehenengo ordenazioan, hurrengoetan begiratzen jarraitu behar izango du.

Etxera ez da gutunik bidaliko.

Badago itxarote zerrendarik?

Bai.

Goi mailako prestakuntza ziklo bat egin badut, nik ere berretsi behar dut izena emateko eskaria?

Ez, goi mailako prestakuntza zikloetako ikasleek ez dute izena emateko eskaria berretsi behar, euren ikastetxearen bidez eman baldin badute izena.

Itzulpengintza eta Interpretazioko graduan matrikulatu nahi badut, nahikoa da izena emateko eskariarekin?

Ez, izena emateaz gainera, Itzulpengintza eta Interpretazioko graduan sartzeko proba espezifikoak gainditu beharko dituzu. Proba horietarako matrikula 2019ko maiatzaren 13tik 20ra egin behar da, egun bi horiek barne, Gasteizko Letren Fakultatean edo web gunearen bidez.

Jarduera Fisikoaren eta Kirolen Zientzien graduan matrikulatu nahi badut, nahikoa da izena emateko eskariarekin?

Ez, izena emateaz gainera, Jarduera Fisikoaren eta Kirolen Zientzien graduan sartzeko proba espezifikoak gainditu beharko dituzu. Proba horietarako matrikula 2019ko apirilaren 3tik 10era egin behar da, egun bi horiek barne, Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultatean edo web gunearen bidez.

Medikuntzako Gradua euskaraz egin nahi badut, nahiko da izena emateko eskariarekin?

Ez, izena emateaz gain, euskarazko B2 maila egiaztatzea eskatzen da.

Batxilergoko ikastetxean ez dut egin izena emateko eskaria, nola eta noiz egin behar dut izena emateko eskaria?

Izena emateko epea 2019ko ekainaren 17tik uztailaren 2ra izango da, biak barne. Eskaria (www.ehu.eus) web orrian egin daiteke edo posta ziurtatuz bidali Sarbide Bulegora dagokion dokumentazioarekin.

Ea onartuta nagoen jakiteko, zer egin behar dut?

Onartuen zerrendak www.ehu.eus web orrian argitaratuko dira.

Nolakoa da ikasleak UPV/EHUn onartzeko prozedura?

 1. Ikasleak onarpen notaren arabera ordenatzen dira eskatutako gradu bakoitzean.
 2. Onartuen zerrenda bat argitaratzen da eta zerrenda horretan ikasleari plaza bakarra esleitzen zaio gradu bakarrean. Zerrenda argitaratzearekin batera, ikasleari hitzordua jartzen zaio matrikula dadin.
 3. Une horretatik aurrera, ikaslea:
  • Itxaron zerrendan geratzen da onartua izan den titulazioaren aurretik eskatuak zituen titulazioetan.
  • Baztertuta geratzen da onartua izan den titulazioaren ondotik eskatuak zituen titulazioetan.
 4. Ikasle bat titulazio batean onartu badute eta ikasleak ikasketa horiek egin nahi baditu, adierazten zaion egunean egin behar du matrikula. Ez badu matrikula egiten, plazari uko egiten diola ulertzen da. Itxaron zerrendetatik ez dute inolaz ere kanporatuko.
 5. Lehenengo matrikulaldia bukatutakoan, hutsik dauden plazak errekuperatzen dira, itxaron zerrendan dauden ikasleei esleitzen zaizkie eta onartuen zerrenda berri bat argitaratzen da.
 6. Eta horrela, plaza guztiak esleitu arte.

Noiz arte egon naiteke itxaron zerrendan?

Gradua ixten den arte.

Goi mailako prestakuntza ziklo bateko ikaslea banaiz, gradu guztietarako sarbidea izan al dezaket?

Bai, baina graduaren jakintza adarrarekin lotutako profesioetako prestakuntza zikloren bat egin duten ikasleek lehentasuna izango dute mota horretako ziklorik egin ez duten ikasleen aldean.

Goi mailako prestakuntza zikloko ikaslea banaiz, zein da nire onarpen nota?

 • Onarpen-nota = ZBN +  C1*M1 + C2*M2 + C3*M3
  • ZBN = prestakuntza zikloko kalifikazioa
  • C1, C2, C3 = haztapen koefizienteak
  • M1, M2, M3 = gainditutako irakasgaien kalifikazioak, UPV/EHUk bere ikasketetan onartua izateko ezarritako irizpideei jarraituz

Gradu batean baino gehiagotan onartuta egon naiteke?

Ez, onarpena bakarrik da gradu batetarako ikasleak eskarian zehaztutako hurrenkeraren arabera.

Nola jakin dezaket zein egoeratan dagoen UPV/EHUn sartzeko egin dudan eskaera?

Webean begiratu behar duzu: Izena emateko eskariaren kontsulta.

Zer da plaza muga?

Urte bakoitzean titulazio jakin batean onartzen den ikasle berrien gehieneko kopurua da.

Zer da gutxieneko nota?

Ikasturte jakin batean titulazio jakin batean onartutako azken ikaslearen kalifikazioa da. Gutxieneko nota gutxi gorabeherako erreferentzia da hurrengo ikasturterako, ez da finkoa eta eskaintzen den plaza kopuruaren, eskari kopuruaren eta eskatzaileen kalifikazioen araberakoa da.

Eska nezake plaza unibertsitate batean baino gehiagotan?

Gura duzun beste unibertsitate eta titulaziotan egin dezakezu eskaria. Dena dela, kontuan hartu behar duzu plazak eskatu eta esleitzeko prozedurak eta epeak autonomia erkidegoek jartzen dituztela, eta desberdinak izaten direla.

Zer da sarrera kupoa?

Sarrera kupoa da titulu bakoitzean sarbide bakoitzerako legez gordeta dagoen plazen ehunekoa. Titulu bakoitzeko plazak kupoetan banatzen dira: batetik, multzo orokorra dago eta, besterik, plazen ehuneko edo kupo jakin bat gorde behar zaien beste talde batzuk.

Batxilergo-hautaprobetatik eta Lanbide Heziketatik sartzeko moduan baldin banago, sarbide bietatik egin nezake eskaria?

Nahi beste sarbidetatik egin zenezake eskaria, baldin eta bakoitzerako baldintzak betetzen badituzu. Eskatzaile bakoitzari aukerarik onena esleituko zaio, erabili dituen sarbide guztien artetik.

Proba espezifikoa egin behar da ikasketa batzuetarako?

Bai, titulazio batzuetan sartzeko beharrezkoa da proba espezifikoa egitea, eta hori gainditu barik ez dago sartzerik, UPV/EHUn proba hori egiten da Itzulpengintza eta Interpretazioko Graduan eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduan.

Lehentasuna al dut UPV/EHUn sartzeko beste eskualde batzuetako ikasleen aurretik?

Ez, beste barruti batzuetako ikasleen parean zaude. Ikasle guztiek eska ditzakete plazak unibertsitate publikoetan, kontuan hartu barik Hautaprobak zein unibertsitatetan gainditu dituzten.


Ohiko galderak 2019/2020: Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa (USE)

Zenbat balio du USEko matrikulak?

Deialdi bakoitzean:

 • 84,43 €  matrikula arrunta
 • 42,21 €  familia ugari orokorrekoa
 • 0,00 €  familia ugari berezikoa, eta bestelako kasuak

Batxilergoko ikasle guztiak matrikulatu behar dira?

Ez, bakarrik probara aurkezteko asmoa daukaten ikasleak. (Matrikula Batxilergoko behin-betiko nota grabatzean egiten da)

Sarrera probetara ez aurkeztea erabakitzen badut, zer egin behar dut?

Ikasleak azkenean erabakitzen badu azterketara ez joatea matrikula baliogabetzeko eskaria egin beharko du idatziz Sarbide Bulegoan edo Campuseko Errektoreordetzan, beti ere 2019ko ekainaren 5a baino lehen (ohiko deialdia) edo 2019ko uztailaren 3a baino lehen (ezohiko deialdia).

Zer gertatzen da azterketara ez banoa eta matrikula baliogabetzen ez badut?

Tasa ordaindu behar duzu. Azterketara ez joanagatik matrikula ez zaizu baliogabetuko.

Unibertsitatera sartzeko ebaluazioko matrikula ordaindu ezean...

Unibertsitateak zorduntzat joko zaitu, eta ezin izango zara unibertsitateko zerbitzuez baliatu harik eta ordaindu arte.

Ohiko deialdian gainditzen ez badut...

Sarbide Bulegora edo campuseko errektoreordetzara joan beharko zara ezohiko deialdian matrikulatzeko, edo matrikula web orrian egin: www.ehu.eus/eu

Zergatik eman behar ditut banketxeko datuak?

Banketxeko datuak beharrezkoak dira sarrera probetako tasen ordainketa helbideratzeko.

Banketxeko daturik ematen ez badut, zelan ordain nitzake sarrera probetako tasak?

Leioako Sarbide Bulegora edo Campuseko Errektoreordetzara joan beharko zara tasak ordaintzera, honako egun hauetan joan ere:

 • 2019ko ekainaren 3an eta 4an ohiko deialdirako
 • 2019ko uztailaren 2an ezohiko deialdirako

Zenbat fase ditu Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioak?

USEk bi fase dauzka: sarbide fasea eta onarpen fasea. Sarbide fasea derrigorrezkoa da, eta onarpen fasea, berriz, borondatezkoa.

Lanbide Heziketako ikaslea naiz. USEra aurkez naiteke?

Bai, nota hobetzeko.

Nola dago egituratuta sarbide fasea?

 1. ariketa: Gaztelania eta Literatura II.
 2. ariketa: Espainiako Historia.
 3. ariketa: Atzerriko hizkuntza (alemana, frantsesa, ingelesa).
 4. ariketa: Batxilergoko 2. mailako derrigorrezko modalitateko irakasgaia.
 5. ariketa: Euskara eta Literatura II.

Nola dago egituratuta onarpen fasea?

Ikasleak, gehienez, Batxilergoko 2. mailako hautazko enborreko 4 irakasgairen azterketa egin dezake (betiere sarbide faseko modalitatekoak ez direnak). Irakasgai horiek egin nahi diren ikasketekin lotuta egongo dira.

Zertarako balio du onarpen fasera aurkezteak?

Onarpen-nota igotzeko.

Zenbat denbora dut azterketak egiteko?

Azterketa bakoitzak bi aukera ditu, horietatik bat aukeratu behar da. Bakoitza egiteko 1:30 ordu izango duzu, eta azterketen arteko tartea 45 minutukoa izango da.

Zer gertatzen da bi azterketa ordu berean badauzkat?

Bi horiek bata bestearen ostean egingo dituzu, ikasgelatik irten gabe, epaimahai berarekin eta dagokien egunean. Dena dela, zure egoeraren berri eman beharko diozu epaimahaiari.

Nola kalifikatzen dira sarbide faseko azterketak?

0tik 10era kalifikatzen dira, bi dezimalekin. Sarbide fasea azterketa guztien kalifikazioen batez besteko aritmetikoa izango da.

Nola kalifikatzen dira onarpen faseko azterketak?

Irakasgaiak 0tik 10era kalifikatzen dira, bi dezimalekin. Irakasgaia gainditzeko, 5 edo gehiago atera beharko da.

Gainditu ezean, ezin daiteke kontuan hartu onarpen notarako.

Noiz ematen da unibertsitatera sartzeko ebaluazioa gainditutzat?

Batxilergoko batez besteko notaren %60aren eta sarbide faseko kalifikazioaren %40aren batez besteko haztatua 5 edo gehiago denean. Sarbide fasean, gutxienez, 4 puntu lortu behar dira.

Zer gertatzen da unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren sarbide fasea gainditzen ez badut?

Unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren sarbide fasea gainditzen ez baduzu, ezin izango zara sartu bide horretatik graduko ikasketetara.

Onarpen fasean irakasgairen bat gainditzen badut, balio al dit nota horrek sarbide fasea gainditzen dudanerako?

Ez. Onarpen faseko ariketak gainditzeak bakarrik izango du ondoriorik baldin eta sarbide fasea deialdi berean edo aurrekoetan gainditzen baduzu.

Nota igotzeko onarpen faseko irakasgai guztiek balio al didate?

Ez. Egin nahi duzun graduari dagokion jakintza arloko irakasgaiak hartuko dira kontuan.

Unibertsitatera sartzeko ebaluazioan, zenbat deialdi egiten dira urtean eta zenbat aldiz aurkez naiteke azterketara?

Bi deialdi: ekainean eta uztailean.

Ikasleak hainbat deialditara aurkeztu ahalko dira, sarbide faseko kalifikazioa hobetzeko eta/edo onarpen faseko edozein irakasgaiko kalifikazioa hobetzeko. Kalifikazio altuena hartuko da kontuan.

Noiz arteko balioa dute unibertsitatera sartzeko ebaluazioko notek?

Sarbide faseak mugagabeko balioa dauka, ez da iraungitzen. Onarpen fasekoak bi ikasturterako balio du, sarrera proba gainditzen duzunetik hasita, baita onarpen faserako hartzen diren sarbide faseko gaiak ere.

Unibertsitatera sartzeko probaebaluazioa egin dut, baina sarrera nota hobetu nahi nuke. Zer egin dezaket?

Berriro egin beharko duzu ebaluazioko sarbide fasea edo, bestela, onarpen fasea baino ez, hobetu nahi dituzun irakasgaietarako, kontuan izanda ezarritako parametroak eta egin nahi duzun gradua.

Ez banago ados kalifikazioarekin, zer egin dezaket?

Epaimahaiari ariketen berrikustea eskatu ahal diozu.

Berrikustea egiteko epea

3 egun baliodunekoa izango da, kalifikazioa argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Azterketa zuzenduta ikusteko eskubidea dut?

Zuzenketa edo berrikuste prozesu osoa amaitu ondoren, ikasleak eskubidea izango du zuzendutako azterketa ikusteko (horretarako aurrez eskaera eginda).

Noiz eskatu ahal izango dut azterketa ikustea?

 • Ohiko deialdia: 2019ko ekainaren 26 eta 27an
 • Ezohiko deialdia: 2019ko uztailaren 24an

 

Unibertsitateko ikasketak egiteko onarpen nota

 • Onarpen-nota (GON)= 0,6*BK + 0,4*SFK + C1*M1 + C2*M2 + C3*M3
  • BK = batxilergoko kalifikazioa
  • SFK = sarbide faseko kalifikazioa
  • C1, C2, C3 = haztapen koefizienteak
  • M1, M2, M3 = gainditutako irakasgaien kalifikazioak, UPV/EHUk bere ikasketetan onartua izateko ezarritako irizpideei jarraituz

Beste unibertsitate batean onartu naute, eta espedientea lekuz aldatu behar dudala esan didate. Zer egin behar dut?

Sarbide Bulegora edo campuseko errektoreordetzaren batera joan eta ondoko agiriak aurkeztu:

 • Beste unibertsitateko onarpen gutuna edo matrikularen ordainagiria.
 • Ordaindu beharreko tasen ordainagiria (tasak murrizteko eskubidea baduzu, egiaztagiri eguneratua).
 • Ordaindu beharreko tasen ordainagiria.

Batxilergoko ikastetxe batean ez banago matrikulatuta, non egin behar dut unibertsitatera sartzeko ebaluazioko matrikula?

Bulego hauetako batean:

 • Arabako Errektoreordetza: Izardui komandantea, 2 - Gasteiz
 • Gipuzkoako Errektoreordetza: Ignacio M. Barriola eraikina - Elhuyar plaza, 1 - Donostia
 • Sarbide Bulegoa: Ikasgelategia I, beheko solairua - Leioa
 • Larrako Etxea - Lehendakari Agirre etorb., 83 - Bilbo

Edo aurreko deialdietan aurkeztu bazara, gure web gunean: www.ehu.eus/eu/

 • Ohiko deialdia: 2019ko maiatzaren 27an eta 28an
 • Ezohiko deialdia: 2019ko ekainaren 24an

Non eta noiz izaten da unibertsitatera sartzeko ebaluazioa Batxilergoko ikasleentzat?

Urtean bi deialdi egiten dira: ohikoa, ekainean, eta ezohikoa, uztailean. Azterketak hiru egunean zehar egiten dira unibertsitatean. Azterketen aurreko asteburuan unibertsitateko web orrian arqitaratzen da ikastetxe bakoitzeko ikasleek non egingo duten.

Nola egin behar da unibertsitatera sartzeko ebaluazioko matrikula?

Institutu edo ikastetxean bertan egiten da, Batxilergoa behin gainditu ondoren. Azterketa egiteko tasa batzuk ordaindu behar dira. Batxilergoa aurreko urteetan gainditu baduzu, begiratu web orrian.

Zenbat aldiz aurkez naiteke sarrera probetara?

Nahi beste aldiz. Ez dago mugarik. Sarrera proba behin gaindituta ere, gura adina aldiz aurkez zaitezke nota hobetzeko.

Ekainean egin ditut probak. Berriz ere aurkez ninteke uztailean?

Jakina, baina gogoratu berriro matrikulatu behar zarela eta berriro ordaindu behar dituzula tasak. Matrikulak deialdi bakarrerako eskubidea ematen du.

Berriz aurkezten banaiz eta nota txarragoa ateratzen badut, zer gertatzen da?

Notarik onena gordeko dizugu beti.

Non ikus nezake sarrera probetako nota?

Interneten (www.ehu.eus/eu/), NAN zenbakia eta jaiotze data sartuta. Azkenik, kalifizakio txartela Batxilergoa egin duzun ikastetxean jaso behar duzu.

Sarrera probako notarekin ados ez banago, zer egin nezake?

Hautaprobetako notak argitaratu ondoren hiru egun besterik ez duzu berrikusteko eskaria egiteko, dagokizun epaimahaian.

Zelan gainditzen da sarrera proba?

Proba gainditzeko beharrezkoa da 5 puntu edo gehiago lortzea Batxilergoko batez besteko notaren %60a eta Hautaprobetako sarbide faseko bost ariketetan lortutako puntuen batez bestekoaren %40a batu ondoren, baina sarbide faseko ariketa horietan lortutako batez bestekoa gutxienez 4 puntu izan behar da.


Ikasketa desberdinak aldi berean egitea

 

   1. Ikasketa desberdinak aldi berean egiteko eskariak onartuko dira baldin eta ikasleek gaindituta badaukate hasita daukaten titulazioko lehenengo maila osoa (plan zaharretan) edo 60 kreditu (plan berrietan) eta baldin eta matrikula-epeak behin amaituta bigarren titulazioan plazarik geratzen bada. Plazatan baino eskari gehiago badago, hasitako ikasketetako kalifikazioen arabera ordenatuko dira.

    UPV/EHUk berak ikasketa plangintzan edo programazioan horrela zehaztuz gero, posible izango da titulazioko lehenengo mailan hasita egitea ikasketa desberdinak aldi berean.

   2. Ikasketa desberdinak aldi berean egiteko, ikasleak lehendik hasita dauzkan unibertsitateko ikasketen ikaslearen ziurtagiri akademikoa eta unibertsitatera sartzeko probetako txartela aurkeztu beharko ditu (UPV/EHUko ikasleek ez dute dokumentazio hori aurkeztu behar izango) eskariarekin batera. Eskaerak 2019ko irailaren 2tik 6ra bitartean aurkeztu behar dira, biak barne, campusetako errektoreordetzetan edo Sarbide Bulegoan.

   3. Lehenengo ikastarotik gorako ikastaroetarako, ikasketak aldi berean egiteko eskaria, ikasketak berriro hartu nahi diren ikastegiko idazkaritzan aurkeztu beharko da, 2019ko uztailaren 21etik 5era eta ikastegiko dekano edo zuzendariak ebatziko ditu eskariok, errektoreak eskuordetzan emandako ahalmena erabiliza.
   4. UPV/EHUko graduko ikasle bakoitzak espediente akademiko bat izango du irekita unibertsitatean, ikasketa desberdinak aldi berean egiten ari diren ikasleek izan ezik, artikulu honetan zehaztutakoari jarraituz.

Eskaria egiteko epea: 2019ko irailaren 2tik 6ra, lehen mailarako.


Onarpen eta matrikula egiteko prozesua

Ikasleek sarrera-eskaria egingo dute web bidez eta igorri beharreko dokumentazioa igorri beharko dute tramitatzeko egutegian zehaztutako daten barruan.

Hautatutako 8 aukerak eta haien ordena funtsezkoa da, eta, onartze-prozedura hasi ondoren, ezingo da aldatu.

Onarpen prozedura ondorengoa da:

 • Ikasleak onarpen-notaren arabera ordenatzen dira eskatutako gradu bakoitzean.
 • Onarpen-zerrenda bat argitaratzen da eta zerrenda horretan ikasleari plaza bakarra esleitzen zaio gradu bakarrean.
 • Zerrenda argitaratzearekin batera, ikasleari hitzordua jartzen zaio matrikula dadin.
 • Une horretarik aurrera, ikaslearen eskaera honela geratuko da:
  • itxaron zerrendan geratuko da ikasleari esleitu zaion aukeraren aurretik jarritako aukeratan.
  • baztertuta geratuko da ondorengo aukeratatik.
 • Ikasle bat ikasketa jakin batzuetan onartu badute eta ikasleak ikasketa horiek egin nahi baditu, adierazten zaion egunean egin behar du matrikula. Ez badu matrikula egiten, plazari uko egiten diola ulertzen da. Itxaron-zerrendetatik ez dute inolaz ere kanporatuko.
 • Lehenengo matrikula-aldia bukatutakoan, hutsik dauden plazak errekuperatzen dira, itxaron-zerrendan dauden ikasleei esleitzen zaizkie eta onartuen zerrenda berri bat argitaratzen da.
 • Eta horrela, plaza guztiak esleitu arte.

Plazen adjudikazioa onarpen notaren arabera egiten da.

2019/2020rako onarpenaren egutegia
Onartuen argitaratzea Matrikula
 Uztailaren 13a  Uztailaren 15etik 18ra
 Uztailaren 20a  Uztailaren 22a
 Uztailaren 24a  Uztailaren 26a
 Uztailaren 27a  Irailaren 2 eta 3a
 Irailaren 5a  Irailaren 6a
 Irailaren 12a  Irailaren 13a

 


2019/2020 ikasturtean UPV/EHUn sartzeko egin beharreko tramiteen egutegia

Taula honetako datak Graduko Batzordeak onartu behar ditu oraindik.

Batxilergoko sarbidea

Batxilergoa
  Izena ematea Izen-ematea berrestea Onartuen argitaratzea Matrikula epea
Hautaprobak 2019an egingo dituzten EAEko Batxilergoko ikasleak Urtarrilaren 14tik martxoaren 29ra
(Hautaprobak gainditu eta gero izen ematea berretsi egin behar da)
 • Ohiko deialdia: ekainaren 17tik 21era
 • Ezohiko deialdia: uztailaren 15etik 19ra
 • I. FASEA
(Ohiko deialdia)
1. zerrenda: uztailak 13
2. zerrenda: uztailak 20
   3. zerrenda a: uztailak 24

 

 • II. FASEA
(Ezohiko deialdia)
4. zerrenda: uztailak 27
5. zerrenda: irailaren 5
6. zerrenda: irailaren 12
 • I. FASEA

 

1. epea: uztailak 15-18
2. epea: uztailak 22
3. epea: uztailak 26

 

 

 • II. FASEA

 

4. epea: irailak 2-3
5. epea: irailak 6
6. epea: irailak 13

Hautaprobak aurreko urteetan gainditu dituzten ikasleak ekainaren 17tik uztailaren 2ra  
Beste erkidego batzuetan gainditu dituzten ikasleak
Unibertsitaterako sarbidea ematen duten atzerriko ikasketak dituzten ikasleak (2/2006 HLO, maiatzaren 3koa)

 

Goi Mailako Heziketa Zikloetatik sartzea

Heziketa Zikloak
  Izena ematea Onartuen argitaratzea Matrikula epea
2018/19 ikasturtean Lanbide Heziketa egin duten EAEko ikasleak Urtarrilaren 14tik martxoaren 29ra
 • I. FASEA
(Ohiko deialdia)
1. zerrenda: uztailak 13
2. zerrenda: uztailak 20
3. zerrenda a: uztailak 24

 

 • II. FASEA
(Ezohiko deialdia)
4. zerrenda: uztailak 27
5. zerrenda: irailaren 5
6. zerrenda: irailaren 12
 • I. FASEA

 

1. epea: uztailak 15-18
2. epea: uztailak 22
3. epea: uztailak 26

 

 

 • II. FASEA

   

4. epea: irailak 2-3
5. epea: irailak 6
6. epea: irailak 13

Beste erkidego batzuetako LHko ikasleak edo aurreko urteetan LH egin duten EAEko ikasleak ekainaren 17tik uztailaren 2ra

 

25 eta 45 urtetik gorakoen sarbidea

25 eta 45 urtetik gorakoak
  Izena ematea

Onartuen argitaratzea

Matrikula epea
Azterketa 2019an egingo duten 25 eta 45 urtetik gorako ikasleak otsailaren 4tik 8ra
 • I. FASEA
(Ohiko deialdia)
1. zerrenda: uztailak 13
2. zerrenda: uztailak 20
   3. zerrenda a: uztailak 24

 

 • II. FASEA
(Ezohiko deialdia)
4. zerrenda: uztailak 27
5. zerrenda: irailaren 5
6. zerrenda: irailaren 12
 • I. FASEA

 

1. epea: uztailak 15-18
2. epea: uztailak 22
3. epea: uztailak 26

 

 

 • II. FASEA

   

4. epea: irailak 2-3
5. epea: irailak 6
6. epea: irailak 13

Azterketa aurreko ikasturteetan gainditu duten 25 eta 45 urtetik gorako ikasleak ekainaren 17tik uztailaren 2ra

 

Beste sarbideak

Besterik
  Izena ematea Onartuen argitaratzea Matrikula epea
Titulatuak ekainaren 17tik uztailaren 2ra
 • I. FASEA
(Ohiko deialdia)
1. zerrenda: uztailak 13
2. zerrenda: uztailak 20
   3. zerrenda a: uztailak 24

 

 • II. FASEA
(Ezohiko deialdia)
4. zerrenda: uztailak 27
5. zerrenda: irailaren 5
6. zerrenda: irailaren 12
 • I. FASEA

 

1. epea: uztailak 15-18
2. epea: uztailak 22
3. epea: uztailak 26

 

 • II. FASEA

   

4. epea: irailak 2-3
5. epea: irailak 6
6. epea: irailak 13

Lan-esperientzia otsailaren 4tik 8ra

 


Lan arloko esperientzia egiaztatua duten 40 urtetik gorakoentzako sarrera

412/2014 Errege Dekretuak, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetan sartzeko baldintzak arautzen dituenak, lan esperientzia egiaztatuz sartzeko bidea aurreikusten du bere IV. kapituluan. UPV/EHUk arautegia onartu zuen, eta 2009ko irailaren 14ko eta 2014ko ekainaren 17ko EHAAn eman zen argitara.

Unibertsitatean bide honetatik sartu ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar dira: interesatuak egin gura dituen ikasketen arloan lan-esperientzia izatea, unibertsitatera beste bide batetik sartzeko aukera ematen dion titulaziorik ez izatea eta 40 urte beteak izatea unibertsitatean sartzeko eskaria egingo duen urte naturalean.

Bide honek ikasketa konkretuetan sartzeko era ematen du. Izena 2019ko otsailaren 4tik 8ra eman ahal izango da, campusetako errektoreordetzetan eta Sarbide Bulegoan.

Eskariari buruzko erabakia ikastegiko dekano edo zuzendariak hartuko du -errektoreak horretarako eskumenak eskuordetuta ikastegiko Akademia Antolakuntzako Batzordeak zehaztutako irizpide objektiboei jarraituz. Batzorde horrek zehaztuko du zein esperientzia mota eskatuko den ikasketa bakoitzerako, nola egiaztatu beharko den esperientzia hori, nola balioetsiko den eta zeren arabera erabakiko den eskatzaileen hurrenkera. Edozelan ere, interesatuak elkarrizketa egin beharko du.

Lan-esperientziaz egindako balorazioak betiko balioko du unibertsitateko ikasketa jakin horietarako.

Ikastegiak balorazioa eta ikaslearen espedientea Sarbide Bulegora bidaliko ditu, unibertsitatean sartzeko prozedura orokorrari ekiteko.

Emaitzak UPV/EHUko Webean argitaratuko dira 2019ko maiatzaren 29an eta ikasleak erreklamazio eskaria egin diezaioke unibertsitateri idatzi arrazoitu baten bidez; horretarako hiru egun balioduneko epea izango du kalifikazioak argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Aurkeztu beharreko dokumentuak:

 • Eskaria behar bezala betea, hartarako dagoen inprimakian.
 • NANaren, pasaportearen edo adina frogatzen duen beste dokumentu ofizial baten jatorrizkoa eta fotokopia, biok erkatzeko.
 • Tasen murrizpena edo salbuespena izateko eskubidea frogatzen duen indarreko dokumenturaren fotokopia.
 • Interesatuaren zinpeko aitorpena, dioena interesatua ez daukala titulazio edo ikasketarik unibertsitatera sartzeko bidea ematen dionik.
 • Curriculum vitae behar den bezala dokumentatua.
 • Lan-bizitzaren agiria.

Bide horretatik soilik sartu daiteke beren ikasketa-planetan aurreikusi eta horrela arautu duten graduetara.


25 eta 45 urtetik gorakoak Unibertsitatean sartzeko probetarako egutegia

Probaren data: 2019ko maiatzaren 3a

Probetarako ordutegia

Goizean

 • 9:15 – 9:30 Aurkezpena
 • 9:30 – 11:00 Gaztelania eta Testu-iruzkina
 • 11:00 – 11:30 Atsedenaldia
 • 11:30 – 12:30 Atzerriko Hizkuntza
 • 12:30 – 13:30 Euskara

Arratsaldean

 • 16:00 – 18:30 Proba espezifikoa

Probetarako lekua

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Farmazia Fakultatea

Unibertsitateko ibilbidea, 7
01006 VITORIA/GASTEIZ

Bilboko Ingeniaritza Eskola

Torres Quevedo ingeniariaren plaza, 1
48013 - BILBO

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea

Oñati plaza, 1
20018 DONOSTIA

 

Izapideen egutegia

25 urtetik gorakoak

 • Kalifikazioak argitaratzea: 2019ko maiatzaren 10
 • Erreklamazioak egiteko epea: 2019ko maiatzaren 13tik 15era
 • Erreklamazioen ondorengo kalifikazioak argitaratzea: 2019ko maiatzaren 27a

45 urtetik gorakoak

 • Elkarrizketaren deialdiak argitaratzea: 2019ko maiatzaren 10a
 • Elkarrizketak: 2019ko maiatzaren 15 eta 16a
 • Kalifikazioak argitaratzea : 2019ko maiatzaren 17a
 • Erreklamazioak egiteko epea: 2019ko maiatzaren 20tik 22ra
 • Erreklamazioei erantzunak argitaratzea: 2019ko maiatzaren 27a

Oharrak

 • Ikasleek NAN edo pasaportea aurkeztu beharko diote epaimahaiari.
 • Marrazketa artistikoa edo Marrazketa teknikoko azterketa egin behar dutenak beharrezko tresnak eraman beharko dituzte.

45 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba

412/2014 Errege Dekretuak, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetan sartzeko baldintzak arautzen dituenak, 45 urtetik gorakoentzako sarrera-proba aurreikusten du bere IV. kapituluan. UPV/EHUk 45 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proben arautegia onartu zuen, eta 2009ko irailaren 14ko EHAAn eman zen argitara.

Probetarako matrikula

Matrikulatu ahal izango dira beste bide batetik unibertsitatean sartzeko titulazio akademikorik ez daukaten 45 urtetik gorako pertsonak, proba egiten den urte naturalean bete badituzte urteak.

Izena 2019ko otsailaren 4tik 8ra eman ahal izango da, campusetako errektoreordetzetan, Sarbide Bulegoan eta https://www.ehu.eus/ helbidean.

Aurkeztu beharreko dokumentuak

 • Eskaria behar bezala betea, hartarako dagoen inprimakian edo web orrian.
 • NANaren, pasaportearen edo adina frogatzen duen beste dokumentu ofizial baten jatorrizkoa eta fotokopia, biok erkatzeko.
 • Tasen murrizpena edo salbuespena izateko eskubidea frogatzen duen indarreko dokumentuaren fotokopia.
 • Interesatuaren zinpeko aitorpena, dioena interesatuak ez daukala titulazio edo ikasketarik unibertsitatera sartzeko bidea ematen dionik.

Probaren egitura orokorra

Probak bi zati ditu:

Lehenengo zatia

Zati honen helburua da ikustea ea ikaslea egokia den unibertsitateko ikasketak egiteko, horretarako behar den heldutasuna daukan eta arrazoitzeko eta adierazpen idatzirako gaitasuna duen. Hiru azterketa ditu:

 • Testu-iruzkina
 • Gaztelania
 • Euskara. Euskarako azterketa ez egiteko aukera izango du ikasleak, baldin eta behar bezala egiaztatutako aparteko arrazoiren bat badauka:
  • 1971/01/01a baino lehen jaioa izana.
  • Derrigorrezko irakaskuntza Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egina izana.
  • Ohiz kanpoko beste kausa batzuk, behar bezala dokumentatuak, salbuespen hori justifikatzen badute. Aurkeztutako eskaerak Antolakuntza Batzordeak ebatziko ditu, edo eskuordetzeagatik, Batzordearen lehendakariak, hau da, UPV/EHUra Sartzeko Zuzendariak.

Azterketak 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probetako berak izango dira, egun eta leku berean egingo dira eta epaimahaiak ere berak izango dira.

Proba izango da 2019ko maiatzaren 3an, ostirala.

Bigarren zatia

Elkarrizketa, interesatuak kasuan kasuko ikasketak egiteko dituen ezaugarri eta ezagutzak balioesteko. Elkarrizketa pertsona adituek egingo dute eta emaitza Gai edo Ez Gai izango da. Elkarrizketa egin ahal izateko nahitaezkoa da lehenengo zatia gaindituta izatea.

Elkarrizketak 2019ko maiatzaren 15 eta 16an egingo dira.

Kalifikazioa

Azken kalifikazioa ariketetan lortutako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa izango da: 0tik 10era bitarteko kalifikazioa izango da bi dezimalekin adierazia eta ehunenekorik hurbilenekora borobildua, eta hirugarren dezimala 5 denean, ehunenekorik handienera.
Unibertsitatean sartzeko proba osoa gainditzeko, gai kalifikazioa lortu behar da elkarrizketan, eta gutxienez bost bat azken kalifikazioan, eta batez bestekoa egiteko, beharrezkoa izango da ariketa bakoitzean gutxienez lau bat ateratzea.

Erreklamazioa

Ikasleak erreklamazio eskaria egin diezaioke unibertsitateri idatzi arrazoitu baten bidez; horretarako hiru egun balioduneko epea izango du kalifikazioak argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.