Graduko ikasketetarako onarpena eta matrikula egiteko prozesua

Ikasleek sarrera-eskaria egingo dute web bidez eta igorri beharreko dokumentazioa igorri beharko dute tramitatzeko egutegian zehaztutako daten barruan.

Hautatutako 8 aukerak eta haien ordena funtsezkoa da, eta, onartze-prozedura hasi ondoren, ezingo da aldatu.

Onarpen prozedura ondorengoa da:

 • Ikasleak onarpen-notaren arabera ordenatzen dira eskatutako gradu bakoitzean.
 • Onarpen-zerrenda bat argitaratzen da eta zerrenda horretan ikasleari plaza bakarra esleitzen zaio gradu bakarrean.
 • Zerrenda argitaratzearekin batera, ikasleari hitzordua jartzen zaio matrikula dadin.
 • Une horretarik aurrera, ikaslearen eskaera honela geratuko da:
  • itxaron zerrendan geratuko da ikasleari esleitu zaion aukeraren aurretik jarritako aukeratan.
  • baztertuta geratuko da ondorengo aukeratatik.
 • Ikasle bat ikasketa jakin batzuetan onartu badute eta ikasleak ikasketa horiek egin nahi baditu, adierazten zaion egunean egin behar du matrikula. Ez badu matrikula egiten, plazari uko egiten diola ulertzen da. Itxaron-zerrendetatik ez dute inolaz ere kanporatuko.
 • Lehenengo matrikula-aldia bukatutakoan, hutsik dauden plazak errekuperatzen dira, itxaron-zerrendan dauden ikasleei esleitzen zaizkie eta onartuen zerrenda berri bat argitaratzen da.
 • Eta horrela, plaza guztiak esleitu arte.

Plazen adjudikazioa onarpen notaren arabera egiten da.

 

Prozesuaren faseak:

2020-2021erako onarpenaren egutegia
Onartuen argitaratzea Matrikula
 Uztailaren 25a  Uztailaren 27tik 30era
 Abuztuaren 1a  Abuztuaren 4a
 Abuztuaren 5a  Abuztuaren 6a
 Irailaren 4a  Irailaren 7 eta 8a
 Irailaren 10a  Irailaren 11
 Irailaren 15a  Irailaren 17a

Egutegi zehatzago bat, sartzeko bideen arabera, hemen kontsultatu ahal duzu: https://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/egutegia

 

Gordetako plazen kupoak

412/2014 EDko V. kapituluari jarraiki, unibertsitateak plaza guztiak banatu behar ditu talde orokorraren eta kopuru bat gorde behar zaien taldeen artean. Gordetzen diren plazetatik deialdi bakoitzearen bete barik geratzen direnak multzo orokorrera pasatuko. Hona hemen gorde behar diren kupoak:

 • 25 urtetik gorakoentzako proba eginez sartuko diren ikasleentzat: % 2
 • 45 urtetik gorakoentzako proba eginez sartuko diren ikasleentzat: % 1
 • Lan esperientzia egiaztatuz sartzeko bidea dutenentzat: % 1
 • % 33eko ezgaitasuna edo handiagoa duten ikasleak: % 5
 • Goi mailako eta errendimendu handiko kirolarientzat: % 3

Fisioterapia eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Graduetan %8a izango da.

 • Unibertsitateko titulazioa edo baliokidea dutenentzat: % 2

Kupo bat baino gehiagoren bitartez sartzeko baldintzak dituzten ikasleek aukera horiek baliatu ahal izango dituzte batera.

 

Jarri harremanetan gurekin: sarrera@ehu.eus