Onarpen eta matrikula egiteko prozesua

Ikasleek sarrera-eskaria egingo dute web bidez eta igorri beharreko dokumentazioa igorri beharko dute tramitatzeko egutegian zehaztutako daten barruan.

Hautatutako 8 aukerak eta haien ordena funtsezkoa da, eta, onartze-prozedura hasi ondoren, ezingo da aldatu.

Onarpen prozedura ondorengoa da:

 • Ikasleak onarpen-notaren arabera ordenatzen dira eskatutako gradu bakoitzean.
 • Onarpen-zerrenda bat argitaratzen da eta zerrenda horretan ikasleari plaza bakarra esleitzen zaio gradu bakarrean.
 • Zerrenda argitaratzearekin batera, ikasleari hitzordua jartzen zaio matrikula dadin.
 • Une horretarik aurrera, ikaslearen eskaera honela geratuko da:
  • itxaron zerrendan geratuko da ikasleari esleitu zaion aukeraren aurretik jarritako aukeratan.
  • baztertuta geratuko da ondorengo aukeratatik.
 • Ikasle bat ikasketa jakin batzuetan onartu badute eta ikasleak ikasketa horiek egin nahi baditu, adierazten zaion egunean egin behar du matrikula. Ez badu matrikula egiten, plazari uko egiten diola ulertzen da. Itxaron-zerrendetatik ez dute inolaz ere kanporatuko.
 • Lehenengo matrikula-aldia bukatutakoan, hutsik dauden plazak errekuperatzen dira, itxaron-zerrendan dauden ikasleei esleitzen zaizkie eta onartuen zerrenda berri bat argitaratzen da.
 • Eta horrela, plaza guztiak esleitu arte.

Plazen adjudikazioa onarpen notaren arabera egiten da.

2019/2020rako onarpenaren egutegia
Onartuen argitaratzea Matrikula
 Uztailaren 13a  Uztailaren 15etik 18ra
 Uztailaren 20a  Uztailaren 22a
 Uztailaren 24a  Uztailaren 26a
 Uztailaren 27a  Irailaren 2 eta 3a
 Irailaren 5a  Irailaren 6a
 Irailaren 12a  Irailaren 13a