Matrikularako dokumentazioa

Ikasle guztiek aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Dokumentazio espezifikoa:

Aurrekoaz gain, erabilitako sarbidearen arabera, ikasle bakoitzak honako dokumentuok aurkeztu beharko ditu:

Unibertsitatera sartzeko probako ikasleak:

  • Unibertsitatera sartzeko probako kalifikazio behin betikoaren txartelaren fotokopia erkatua edo fotokopia eta jatorrizkoa, UPV/EHUn proba egin duten ikasleak izan ezik.
  • Ohorezko matrikula globala lortu duten LOGSEko ikasleek horren ziurtagiria aurkeztu beharko dute.
  • Espedientea lekuz aldatzeko (matrikulatuta egon den unibertsitate edo ikastegitik aldatzeko) gastuak ordaindu izanaren agiria, UPV/EHUko ikasleak izan ezik.

Lanbide hezkuntzako ikasleak, ikasle titulatuak:

  • Ikasketen ziurtagiri pertsonalaren, kalifikazio liburuaren edo kasuan kasuko titulaziora sartzeko bidea ematen duen tituluaren fotokopia erkatua, edo fotokopia eta jatorrizkoa.
  • Unibertsitatera sartzeko probaren atal espezifikoko kalifikazioa alegatuko dutenek agertu beharko dute proba horretako behin betiko kalifikazioaren txartelaren fotokopia erkatua edo fotokopia eta jatorrizkoa.

Erizaintzako Graduko ikasleak:

  • B Hepatitis-aurkako txertaketa egiaztatzen duen agiriaren fotokopia bat.

Garrantzitsua:

  • Beste unibertsitate publiko baten erantzuna jaso behar duten ikasleek matrikula baldintzatua egingo dute. Horretarako, nahikoa izango da ikasleak beste unibertsitatean izena eman duela egiaztatzen duen agiriaren kopia aurkeztea.
  • Behin matrikula eginda ikasleari jakinarazten bazaio onartua izan dela izena ematean nahiago zuen aukeraren batean, ez du berriro aurkeztu beharko matrikularako dokumentaziorik, onarpen berriko ikastegira joatea baino ez du izango.