Helburuak

SAP/APZk datuak eman ditzake ikerketa-proiektuak edo lanak gauzatzeko, baldin eta Euskal Herriko Unibertsitateko Gizakiekin lotukako Ikerketarako Etika Batzordeak (GIEB) proiektuaren aldeko txostena egin badu eta SAP/APZko Zuzendaritza Kontseiluak onartzen badu datuak ematea.