ABMZren zerbitzuen karta

ABMZk Zerbitzuen Karta egin du unibertsitateko kideekiko zerbitzua eta, oro har, gizarte osoarekikoa hobetzeko konpromisoa hartuta. Konpromiso horretan, pertsona interesatuen eskura dauden zerbitzu guztiak zehaztu eta zerrendatzen ditugu, bai eta adierazle batzuk erantsi ere zerbitzuen betetzea balioesteko, eta gure lanaren eraginkortasun maila ere neurtu ahal izateko.