Ikerketa-lerroak

Soziologia II Sailari atxikitako irakasleek eta ikertzaileek ikerketa ekintza ugari egiten dute. Lan hori ikerketa taldeen sorkuntzan eta parte hartzean, batzuk kontsolidatutako taldeak ain zuzen ere, ikerketa proiektuen erdiestean eta artikulu zientifikoen eta liburuen argitalpenean isladatzen da.

Hauek dira ikerketa lerro nagusiak:

  • Aniztasunean, bazterketan eta gizarte kohesioan ikerkuntza.
  • Identitatean, politikan eta kulturan gizarte ikerkuntza.
  • Berrikuntzan, zientzian eta teknologian gizarte ikerkuntza.