Unibertsitateko Aditua: Ikerkuntza Digitala eta IKTak

  • Kredituak: 15 ECTS kreditu
  • Prezioa: 750 €

Modulu honetan honako irakasgaiak landuko ditu ikasleak:

  • Ikerketa digitalak egiteko metodoak eta baliabideak (6 ETCS)
  • Proiektu digitala (9 ETCS)

Ikerketa digitalen oinarriez jabetzeko ikasleak konpetentzia digitalak garatuko ditu eta aztertuko du teknologiaren nola erabil daitekeen modu egokian. Horrez gain, aztertuko da egun ikerketa digitalak Humanitateetan eta Zientzia Sozialetan ekarri duen berrikuntza eta sakonduko da aztertuz Humanitate Digitalen sorreran eta arlo berri horren ekarpenetako zenbait ikerketa eta adibide egoki.

Izan ere, egun, datuak eta horiek elkarbanatzeak ikerketan (eta zer esanik ez ikerketa digitalean) duen garrantziaz jabetzeko eta zientzia/hezkuntza komuniatatean horretarako dagoen beharraz jabetzeko, corpusetan oinarritutako ikerketa zer den aipatuko da. Ikerketarako lehen corpusak egingo dira eta horiek erabiltzeko tresna egokiak aurkeztuko dira. Datuetan oinarritzen den ikerketa esanguratsua den jakiteko estatistikak duen papera zein den aztertuko da eta oinarrizko estatistika irakatsiko da. Horrez gain, ikerketa digitalen aroan etikak eta araudiak duen garrantzia ere nabarmenduko da, lana nola berrerabili edota nola banatu daitekeen aztertuz.

Bukatzeko, zabalkundea landuko da, gero eta garrantzitsuago den arloa. Hain zuzen ere, garrantzitsua da nola erakutsi ikertutakoa eta nola zabaldu modu egokian egindako ikerketa.

Ikasleak, bukatzeko, ikerketa digitala egin beharko du, baita ere bere zabalkundea, berak erabakitako gai batean eta graduondoko irakasleen laguntzarekin.