Prozedura / Inprimakiak

Ikasleentzako deialdia

Berezko ikasketen arduradunek zehaztuko dituzte kanpoko praktika akademikoen eskaintza, zabalkundea, eskaria eta esleipena, aurrez finkaturiko irizpide objektibo batzuen arabera eta gardentasun, jendaurreko publizitate, irisgarritasun unibertsal eta aukera-berdintasunerako printzipioak inolaz ere bermatuz.

Prestakuntza proiektua

Praktika akademiko bakoitzean garatu beharreko hezkuntza-helburuak eta ekintzak xedatuko ditu.

UPV/EHUren antolakuntza unitatetan kanpoko praktikak

Ikasleen kanpoko praktika akademikoen araudiko 21. Artikuluaren arabera erregulatzen dira.

Praktikak beste erakundetan

Ikaslearen adostasuna

Adostasun gisa, praktikak egingo dituen ikasleak, dagokion eredua sinatu beharko du.

Txostenak

Egindako praktikaren ziurtagiria

Beste dokumentuak