Matrikula zabaldu eta aldatzea

Matrikula aldatzeko eskari arrazoitua egin beharko da eta eskari hori batzorde eskudunak onartu beharko du, berezko tituluaren batzorde akademikoaren proposamenez. Aldaketak kredituak gehitzea edo kentzea badakar, 2020ko azaroaren 30a baino lehen egin beharko da eskaria, titulazioaren irakaskuntza 2020an hasten bada, eta 2021eko otsailaren 26a baino lehen, 2021ean hasten bada.