Ikerketa-ildoak

Prestakuntza eta Ikerketa Unitateak modu bateratuan lantzen dituen Ikerketa Ildoak dira:

 1. Ingurumen Kutsadura, Diagnostikoa eta Lehengoratzea
 2. Ondarearen Ikerketa eta Berrikuntza (naturala eta kulturala)
 3. Aldaketa Globalaren Inpaktua

Prestakuntza eta Ikerketa Unitatearen doktorego-programetan izen emandako ikerketa-ildoei dagokienez, hauek azpimarratu behar dira:

 1. Ingurumeneko Kimika Analitikoa
 2. Itsas kutsadura
 3. Kutsadura: Ingurumen Diagnostikoa eta Lehengoratzea
 4. Ikerketa eta Berrikuntza Analitikoa
 5. Ingurumen Arriskuaren Ebaluazioa
 6. Materialen eta Fabriken analisia: Ingurumenarekiko degradazioa-Elkarrekintza
 7. Egun dauden Eraikuntzak Zaharberritzeko Teknikak, Metodoak eta Materialak
 8. Hidrogeologia eta Uren Kutsadura
 9. Aldaketa klimatikoaren inpaktua
 10. Nekazaritza-jardueraren ingurumen-inplikazioak
 11. Modelizazio hidro-geokimikoa
 12. Uraren kalitatea (eredu matematikoak)
 13. Aldez aurreko analisia erakuntza historikoetan edo aurretik badirenetan.Egiturazko eta egituraren ezaugarritzea.
 14. Estandarrak eta metainformazioa eta informazioaren garrantzia ondarearen dokumentazioan.
 15. Ondarea kudeatzeko protokolo bateratuen garapena.
 16. Musealizazio-sistemak eta ondare-gune eta multzoen balioa gailentzea.
 17. Ondarearen Ekonomia: inpaktuaren azterlan ekonometrikoen garapena.
 18. Balio-katea Eraikitako Ondarearen kudeaketan.
 19. Lan-tresnak eta protokoloak eraikuntza historikoen analisi diakronikorako.
 20. Hiri-paisaia historikoak.