Ikerketa-ildoak

"Kimika Organikoa, Sintesia eta Katalisia (QOSYC)" Prestakuntza eta Ikerketa Unitateak honako ikerketa-lerro bateratu hauek lantzen ditu:

 1. Kimika konputazionala
 2. Kimika bioorganikoa
 3. Kimika iraunkorra
 4. Kimika heteroziklikoa
 5. Fosforoaren eta fluorraren kimika
 6. Katalisi asimetrikoa eta organokatalisia
 7. Sintesi asimetrikoa
 8. Metalazio aromatikoaren prozesuak
 9. Akoplamendu-erreakzio intramolekularrak, paladioak katalizatuak Mizoroki-Heck erreakzioa vs C-H lotura-aktibazioa edo arilazio zuzena
 10. Sintesia fase solidoan. Kimika konbinatorioa
 11. Inhibitzaile entzimatikoen eta radiofarmakoen diseinua eta sintesia
 12. Metodologia berriak sintesi asimetrikoan β-aminoalkoholak erabiliz kiralitatearen induktore gisa.
 13. Kateko erreakzioak