Graduko Batzordea

Osatzeko eta hautatzeko arautegia

Graduko batzordea unibertsitatearen estatutuen 87 eta 88. artikuluetan dator araututa, bai eta gobernu kontseiluak 2012ko irailaren 27an onetsi zuen hautaketa eta osaketarako arautegian ere, 2012.10.29ko EHAAn argitaratuta.

Osaera

Batzordeburua:

Araceli Garín Martín andrea, Graduko eta Graduondoko Ikasketen arloko errektoreordea.

Kideak:

 • Irakasle eta ikertzaileen ordezkari gisa:
  • Arteak eta Giza Zientzien jakintza arloan:
   • Isabel Muguruza Roca
   • Antón Arana San Sebastian
   • Oroitz Jauregi Nazabal
  • Zientzien jakintza arloan:
   • Ibon Sagastabeitia Buruaga
   • Ana Aguirre Escobal
   • Silvia Marcaida Bengoechea
  • Osasun Zientzien jakintza arloan:
   • Enrique Echevarria Orella
   • Maria Isabel Trespaderne Beracierto
   • Antonia Alvarez Diaz
  • Gizarte eta Lege Zientzien jakintza arloan:
   • Gurutze Ezkurdia Arteaga
   • Mª Sonia García Delgado
   • Ainhoa Novo Arbona
  • Ingeniaritza eta Arkitekturaren jakintza arloan:
   • Victor Petuya Arcocha
   • Xabier Ostolaza Zamora
   • Maite Oronoz Anchordoqui
 • Ikasleen ordezkari gisa:
  • Arteak eta Giza Zientzien jakintza arloan:
   • Aitor Iribarren González
  • Zientzien jakintza arloan:
   •  
  • Osasun Zientzien jakintza arloan:
   • José Antonio Guerrero Serrano
  • Gizarte eta Lege Zientzien jakintza arloan:
   • Asier Fernández Mindeguía
  • Ingeniaritza eta Arkitekturaren jakintza arloan:
   • Juan Toro Cabezudo

Idazkaria:

Miren Bergareche Zulueta, Graduko Ikasketen Zerbitzuko burua.

Eskumenak

Hautaketa eta osaketarako arautegiaren 2. artikuluaren arabera, eskumen hauek ditu graduko batzordeak:

 • a) Aholku ematea errektoreari eta Gobernu Kontseiluari.
 • b) Gobernu Kontseiluari honako hauek aurkeztea, ontzat eman ditzan: graduko ikasketen helburuen proposamena, plangintza estrategiko orokorraren arabera egina, eta ikasketa horien akademia antolakuntza eta gestiorako arautegien proposamena.
 • c) Ikastegietako kalitate batzordeek zereginak zuzentasunez betetzen dituztela zaintzea.
 • d) Graduko titulu ofizialetako eta berezko tituluetako ikasketen eta graduko titulurik izan gabe egin daitezkeen beste ikasketa batzuen garapena ebaluatzea, bai eta UPV/EHUko graduen kalitateari buruzko urteko txostena egitea ere.
 • e) Graduko tituluak sortu edo aldatzeko proposamenen berri ematea.
 • f) Graduko ikasketen arloko ikasketa berrikuntzako programen berri ematea.
 • g) Ikastegiak eta sailak sortu, aldatu eta kentzeko proposamenen berri ematea Gobernu Kontseiluari, kasuan kasuko campuseko batzarra entzun ondoren.
 • h) Graduko ikasketetarako plaza mugak urtero aurkeztea Gobernu Kontseiluari, Campuseko Batzarra entzun ondoren.
 • i) Batzordearen eskumeneko diren berezko tituluak luzatzeko erabakia hartzea.
 • j) Graduko sari bereziak onartzea ikastegiaren proposamenari jarraituz.
 • k) Graduko ikasketen harmonizazioa zaintzea.
 • l) Estatutuek eta horiek garatzeko arautegiek eta indarreko legediak esleitutako gainerako eskumen guztiak, bai eta UPV/EHUko gobernu organoek eskuordetutakoak ere. Graduko ikasketen arloari buruzko unibertsitate araudian Akademia Antolakuntzako Batzordea aipatzen den bakoitzean, aipamen horiek Graduko Batzordeari buruzkoak direla ulertuko da.
 • m) Bere eskumeneko ikasketetako kalitatezko prestakuntza programen katalogoei buruzko iritzia ematea.

Aktak