Zeharkako Gaitasunak Fakultatean

2013/2014 ikasturte akademikoan, Fakultateko Graduko Ikasketen Komisioko koordinatzaileek Tailerrean parte hartu zuten, Zentroak antotaluta. Tailerraren izenburua: "FCT- ZTF Ikasleen Zeharkako Konpetentziaren definizioa". Zeharkako Konpetentziaren deskribapena eta bere eginkizunaren mailak dira:

Fakultateko zeharkako gaitasunei buruzko dokumentazioa pdf formatuan jaitsi (pdf, 636 KB)

Zeharkako gaitasuna eta bere menderatze mailaren inguruko laburpena:
 

ZEHARKAKO GAITASUNA ELEMENTUA 1 MAILA 2 MAILA 3 MAILA
1. Konpromiso etikoa 1a Jarrera kontsekuentea Kode deontologikoa errespetatu Ezarritako araudiaren arabera jokatu Doitasun profesionalaz jokabide estrategikoa proposatu
1b Autokritika Berezko ahuleziak heldu Gainditze estrategiak garatu Gure erabakien ondorioak baloratu
1c Eragin soziala aztertu Giza- aurrerapenak eta behar sozialak lotu Arriskuak aztertu Estrategia iraunkorrak garatu
ZEHARKAKO GAITASUNA ELEMENTUA 1 MAILA 2 MAILA 3 MAILA
2. Ikaskuntza gaitasuna 2a Informazio- iturriak erabili Informazio iturriak gobernatu Informazioa antolatu eta erkatu Garrantzizko aldizkako informazioa eskuratu
2b Informazioa analizatu eta laburtu Oinarrizko ideia eta kontzeptuak identifikatu Funtsezko ideia eta kontzeptuak maneiatu Informazioa osatu eta lotu
2c Ezagutza eraiki Premiak antzeman eta galderak planteatu Helburuak adierazi eta galderetatik abiatuta, adimena landu Ezagutza egoera konplexuetara ekarri
ZEHARKAKO GAITASUNA ELEMENTUA 1 MAILA 2 MAILA 3 MAILA
3. Talde- lana 3a Talde-lanean oinarritutako plana landu Helburuak, eginkizunak eta rolak ezagutu Zereginak antolatu eta baliabideak deskribatu Gune integratzaile bat eraiki eta baliabideak optimizatu
3b Prozedura eraginkorra jarraitu Talde-interakzioa deskribatu Ideien sorkuntza azaldu Zailtasunak konpontzeko erabakiak hartu
ZEHARKAKO GAITASUNA ELEMENTUA 1 MAILA 2 MAILA 3 MAILA
4. Sormen eta ekintzaile gaitasuna 4a Gaitasun sortzaile eta berritzailea Ideia originalak proposatu edo erabilera berriz definitu Arazoak zuzentzeko konponbide berriak diseinatu Irtenbide berritzaileak erabili
4b Gaitasun ekintzailea Jarrera aktiboa eta galdetzailea Aukerak lehenetsi bideragarritasunaren arabera Proiektu originalak garatu
4c Egoera berrietara kritikoki moldatu Ingurune ezberdinetara egokitu Ingurune ezberdinetara integratu Egoera berrien aurrean arriskuak onartu
ZEHARKAKO GAITASUNA ELEMENTUA 1 MAILA 2 MAILA 3 MAILA
5. Komunikazio gaitasuna 5a Gaiaren inguruko terminologia ezagutu Terminoak identifikatu Terminoak erabili Terminoak zorroztasun akademikoaz erabili
5b Ahozko adierazpena Kontzeptu bat azaldu Lan bat azaldu Memoria aurkeztu eta defendatu
5c Idatzizko adierazpena Kontzeptu bat idatzi Idazki bat idatzi Izaera zientifikodun memoria bat idatzi
5d Ingelesaren erabilera Oinarrizko testuak ulertu Idazki laburrak idatzi Memoria bat burutu eta/ edo ahozko azalpena
5e IKT baliabideen erabilera IKT baliabideak erabili IKT baliabide egokiagoak aukeratu Komunikazio zientifikorako IKT baliabideak erabili
ZEHARKAKO GAITASUNA ELEMENTUA 1 MAILA 2 MAILA 3 MAILA
6. Autonomia eta erantzukizuna 6a Prozesu zuhurra eta ikerketa Prozesu bat jarraitu Prozesu egokiena hautatu Prozesu apropos bat diseinatu
6b Baliabide pertsonalen kudeaketa Helburuak zehaztu eta lan pertsonala antolatu Baliabide pertsonalak era egokian erabili Proiektu konplexu bat planifikatu eta garatu
6c Elkarrizketa eta erantzukizuna Norbere ekintzez jabetu Norbere ekintzen ardura hartu Jarrera eraikitzailea eta lankidetzarako portaera hartu
6d Erabakiak hartzea Erabaki pertsonalak hartu Esparru zehatzetan erabakiak hartu Eremu konplexuetan erabakiak hartu