Ikasleen Kontseilua

Osaera

2015ko abenduan egindako hauteskundeetako Ikasle Kontseilaren osaera.

Burua

 • Asier Cabodevilla Antoñana

Idazkaria

 • Markel Lizar Jimenez Peréz-Ilzarbe

Diruzaina

 • Lide Lejonagoitia Garmendia

Kideak

 • Iker Apraiz Solaguren
 • Aintzane Rodríguez Barrante
 • Martin Irizar Landa
 • Madalen Arribas Galarreta
 • Marcos Napal Portillo
 • Alaitz Astiz Haranburu
 • Martin Aranburu Guridi
 • Iraia Sanchez Arregui 
 • Leire Cabodevilla Melero
 • Jon Iruretagoyena Zariquiegui
 • Iratxe Lakasta Mugeta
 • Julen De Luz Colas 
 • Olatz Erkizia Suinaga
 • Mikel Bilbao Burgaña 
 • Idoia Marauri Bernedo
 • Beñat Hernandez Arrizabalaga
 • Garazi Garitaonaindia Uribe

 

 

Ikasleen Kontseiluaren Funtzioak

EHUko Ikasleen Kontseiluaren Araudiaren arabera:

54. artikulua - Funtzioak.

 1. Ikastegiko Ikasleen Kontseiluari dagokio:
  1. Kideen artean zuzendaritza-organoa aukeratzea, eta hala balegokio, EHUko Ikasleen Kontseilurako ordezkaria hautatzea.
  2. Aurrekontuaren banaketa erabakitzea.
  3. Ikastegiak Ikasleen Kontseiluari utzitako lokalak, instalazioak, ondasunak eta baliabideak zuzen erabiltzen direla bermatzea.
  4. Ikastegiko ikasleen antolakuntza kolektiboa sustatzea eta horren alde lan egitea.
  5. Ikasleak Ikastegiko organoetan ordezkatzea, eta Ikastegiari bakarrik eragiten dioten kontuetan, unibertsitateko instantzien aurrean ordezkatzea.
  6. Ikasleen eskubideak bermatzea eta horien betetzea exijitzea.
  7. Sailetan lehenengo eta bigarren zikloko ikasleen ordezkariak izendatzea, Araudi honetan ezarritako prozeduraren arabera.
  8. Kideen artean, Ikastegiari dagokion Campuseko Batzorderako ordezkaria hautatzea.
  9. Oro har, Ikastegian Araudi honek EHUko Ikasleen Kontseiluari aitortutako eskumenak garatzea (ikus 3. artikulua).
 2. Hala balegokio, ikastegiko Ikasleen Kontseiluaren funtzionamendurako Araudi espezifiko bat lantzea eta proposatzea. Xedapenek Esparru Araudi honetan zehaztutakoa errespetatu beharko dute.

Araudia