Ikasleen Kontseilua

Osaera

2015ko abenduan egindako hauteskundeetako Ikasle Kontseilaren osaera.

Burua

 • Oskitz Ruiz (ZIM)

Idazkaria

 • Laura Zamanillo (Zientziako ikasleak)

Diruzaina

 • Asier Cabodevilla (ZIM)

Kideak

 • Jon Mikel Olmos
 • Elena Carrasco López
 • Asier Álvarez Rueda
 • Imanol Pérez Arribas
 • Lydia Fernández Vallejo
 • Andeka Ocio Velasco
 • Leire Retegui Schiettekatte
 • Lurdes Ondaro Mallea
 • Joseba Lizarralde Echaniz
 • Olatz Ipiña Aparicio
 • Jon Iruretagoyena Zariquiegui
 • Josune Arakistain Salas
 • Ander Martín San Sebastián
 • Uxue Ibáñez Esteban
 • Martín Irizar Landa
 • Oihana Aiartza Uribe-Etxebarria
 • Mikel Sagastibeltza Lasarte

Ikasleen Kontseiluaren Funtzioak

EHUko Ikasleen Kontseiluaren Araudiaren arabera:

54. artikulua - Funtzioak.

 1. Ikastegiko Ikasleen Kontseiluari dagokio:
  1. Kideen artean zuzendaritza-organoa aukeratzea, eta hala balegokio, EHUko Ikasleen Kontseilurako ordezkaria hautatzea.
  2. Aurrekontuaren banaketa erabakitzea.
  3. Ikastegiak Ikasleen Kontseiluari utzitako lokalak, instalazioak, ondasunak eta baliabideak zuzen erabiltzen direla bermatzea.
  4. Ikastegiko ikasleen antolakuntza kolektiboa sustatzea eta horren alde lan egitea.
  5. Ikasleak Ikastegiko organoetan ordezkatzea, eta Ikastegiari bakarrik eragiten dioten kontuetan, unibertsitateko instantzien aurrean ordezkatzea.
  6. Ikasleen eskubideak bermatzea eta horien betetzea exijitzea.
  7. Sailetan lehenengo eta bigarren zikloko ikasleen ordezkariak izendatzea, Araudi honetan ezarritako prozeduraren arabera.
  8. Kideen artean, Ikastegiari dagokion Campuseko Batzorderako ordezkaria hautatzea.
  9. Oro har, Ikastegian Araudi honek EHUko Ikasleen Kontseiluari aitortutako eskumenak garatzea (ikus 3. artikulua).
 2. Hala balegokio, ikastegiko Ikasleen Kontseiluaren funtzionamendurako Araudi espezifiko bat lantzea eta proposatzea. Xedapenek Esparru Araudi honetan zehaztutakoa errespetatu beharko dute.

Araudia