Biologiako Graduko Zeharkako Gaitasunak

T09/CM05C9. Erabakiak hartzeko eta informazioa landu zein transmititzeko gaitasuna (azterketa, laburpen zein antolaketa gaitasuna) lantzea.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b, 2c     5b, 5c  
T10/CM05C10. Talde-lanaren aldeko harreman interpertsonalak garatzeko trebetasuna eta arrazoiketa kritikoan eta konpromiso etikoan aurrera egiteko ahalmena.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c   3a, 3b     6b, 6c, 6d
T11/CM05C11. Ikaskuntza autonomorako baliabideak eskuratu eta ekintza, berrikuntza eta motibazioa bultzatu ingurugiroaren kalitate eta sentsibilitatearekin loturiko gaietan.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c 2c   4a, 4b    
CM01C17/CM02C19/CM03C18/CM04C7. Biologiako datu eta informazio ezberdina ebaluatu, interpretatu eta laburtu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b        
CM01C18/CM02C20/CM03C19/ CM04C8. Azalpen ereduetan oinarrituriko behaketetatik datozen datuak prozesatu eta interpretatu. 
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b, 2c        
 CM01C20/CM02C22/CM03C21. Izaera zientifiko- teknologikodun idazkiak landu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5a, 5c  
 CM01C21/CM02C23/CM03C22.  Biologiaren irakaskuntzarako eta beronen hedapenerako beharrezko diren ezagutzak era egokian komunikatu hezkuntzako maila guztietan.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5a, 5b, 5c  
CM01C22/CM04C10. Laborategiko praktikak landu  organismo biologikoen manipulazioak izan ditzakeen ondorioak baloratuz. 
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c         6c, 6d
 CM02C16. Informazioa eskuratu, esperimentuak diseinatu, emaitzak interpretatu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b, 2c        
 CM04C10. Produktu kimikoetako eta organismoetako manipulazioaren edo jatorri biologikoko substantzien arriskuak egokitasunez balioetsiz laborategiko praktika onak garatu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c         6a, 6d
CM05C7. Informazioa eskuratzeko, esperimentuak diseinatzeko zein emaitzak interpretatzeko lagungarri diren baliabideen erabilera bultzatu. 
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b, 2c        
CM05C8. Zerbitzuen elaborazioan eta proiektuen zuzendaritza, erredakzio eta gauzatzean aurrera egin, eremu lehiakorretan.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
      4a, 4b, 4c 5b, 5c 6c, 6d
 CM06C1. Biologia arloko arazoak identifikatzeko eta hauei irtenbide bat emateko gaitasuna garatzea.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b, 2c   4a, 4c   6a, 6d
CM06C2. Ama-hizkuntzaren idatzizko zein ahozko adierazpenean aurrera egitea eta era berean, komunikazio zientifikorako  ingelesaren erabilera suspertzea. 
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5b, 5c, 5d  
 CM06C3. Informatikaren esparruko ezagutzak hobetzea, modu honetan datu zientifikoen kudeaketa egokia eta informazio iturrien erabilera egokia ahalbidetzeko.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a     5e 6a
CM06C4. Metodo zientifikoaren bidez arazoak konpon ditzaketen ezagutzak (norbere kontura ikasitakoak) erabili.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b, 2c       6a
CM06C5. Era autonomoan zein taldeak lanak antolatzeko, planifikatzeko eta burutzeko gaitasuna eskuratu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
    3a, 3b     6a, 6b, 6c, 6d
 CM06C6. Ikerketa zientifiko eta praktika profesionalarekin loturiko printzipio etiko nagusiak garapen akademikora integratu. 
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c         6a, 6c
CM06C7. Biologiarekin eralzionaturiko zerbitzuak eta prozesuak burutu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c     4a, 4b, 4c   6b, 6c, 6d
CM06C8. Biologiako proiektuak zuzendu, idatzi eta burutu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b, 2c   4a, 4b 5c 6a, 6b, 6c, 6d
CM06C9. Ekonomiako oinarrizko ezaguerak interpretatu eta kudeatu Biologiarekin erlazionaturiko kudeaketa-sistemak garatzeko asmoz.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c     4a, 4b, 4c   6c, 6d
CM06C10. Biologiako eremuari buruzko legediaren oinarriak ezagutu.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c     4c   6a, 6c, 6d
CM06C11. Hezkuntza sisteman biologiaren inguruko edukiak irakasteko beharrezko eta oinarrizko kontzeptuak era egokian komunikatzea.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b       5a, 5b, 5c, 5e  
CM06C12. Produktu kimiko zein biologikoak era seguruan manipulatu eta ingurune-eraginak ekidin.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1c         6d