Ingeniaritza Electronikoko Graduko Zeharkako Gaitasunak

CT1. Lanak era autonomoan burutzeko gaitasuna eta azterketarako, laburtzeko zein metodologia ezberdinak erabiltzeko ahalmena talde-lanetan.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b, 2c 3a, 3b     6a, 6b, 6c, 6d
CT2. Ikerketa bibliografiko, bibliometriko eta prospektibadunak burutzeko gaitasuna IEan eta antzeko arloetan.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b, 2c     5a, 5d, 5e  
CT3. Planifikatzeko, kudeatzeko, antolatzeko eta komunikatzeko gaitasuna izatea (ahoz, idatziz nahiz multimedia bidez).
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
        5a, 5b, 5c, 5e 6a, 6b, 6c, 6d
CT4. Esperimentuak burutzeko, ereduak eraikitzeko eta simulazioak antzemateko gaitasuna garatzea.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2b, 2c   4a, 4b, 4c   6a, 6b, 6d
CT5. Ikasteko gaitasuna eta era autonomoan lan egiteko ahalmena.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
  2a, 2b, 2c   4a, 4b, 4c   6a, 6b, 6c, 6d
CT6. Lan autonomo zein talde-lanetan autokritikarako gaitasuna eta ahalmen sortzailea.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c   3a, 3b 4a, 4b, 4c   6a, 6b, 6c, 6d
CT7. Erabakiak hartzeko, ardurak onartzeko, zuzentzeko eta kalitatearekin konprometitzeko gaitasuna. 
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
1a, 1b, 1c   3a, 3b     6a, 6b, 6c, 6d
CT8. Izaera ekintzailea eta egoera berrietara egokitzeko gaitasuna izatea.
ZG1
Konpromiso etikoa
ZG2
Ikaskuntza gaitasuna
ZG3
Talde-lana
ZG4
Sormen eta ekintzaile gaitasuna
ZG5
Komunikazio gaitasuna
ZG6
Autonomia eta erantzukizuna
      4a, 4b, 4c