Instalazio erradiaktiboen superbisoreak formatzeko kurtsoa

Erradioterapia eremua

Kurtsoaren edukiak

OINARRIZKO ARLOA

 • Materiaren natura.
 • Erradiazio ionizatzaileak. Ezaugarriak.
 • Erradiazioen eta materiaren arteko elkarekintzak.
 • Dosimetria.
 • Erradiazioen detektzioa eta neurketa.
 • Erradiazio ionizatzaileen efektu biologikoak.
 • Erradio babesa.
 • Metaketa faktorea. Dosien kalkulua.
 • Erradio babes operazionala.
 • Hondakin erradiaktiboak.
 • Legislazioa.
 • Laborategiko praktikak.

ARLO ESPEZIFIKOAK: "ERRADIOTERAPIA"

 • Aspektu legalak eta administratiboak.
 • Erradiazio ionizatzaileen aplikazioa erradioterapian.
 • Iturri erradiaktiboen erabilerak helburu terapeutikoetarako sor ditzakeen arriskuak.
 • Instalazioen diseinuak.
 • Operazio prozedurak.
 • Praktikak.

Itzuli