Fakultateko ikerketa taldeak: Biologia

Baliabide biologikoen genomika

AKRONIMOA

GenBioRes

KIDEAK

 • Dr. Andone Estonba
 • Dr. Mikel Iriondo
 • Dr. Carmen Manzano
 • Dr. Fernando Rendo
 • Dr. Maria Jesus Sanz
 • Dr. Aitor Albaina
 • Dr. Otsanda Ruiz
 • Iratxe Zarraonaindia
 • Eguzkine Ochoa
 • Iratxe Montes
 • Urtzi Laconcha
 • Pablo Markaide

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Dr. Andone Estonba Rekalde
andone.estonba@ehu.es | Tel.:94 601 55 17

UNESCO KODEAK

2401 | 2409 | 2510 | 3105

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: animalia baliabide-genetikoen kudeaketa: kontserbazio programeei eta hobekuntza programeei aplikatuta.
 • Zientifikoak: abere, populazioen genetika/genomika, asoziazio genetikoa, hautespen genomikoa, arrantza ustiapena eta itsas-akuikultura.

LABURPENA

Taldearen ikerkuntza lana ADNaren aldakortasunaren analisi genomikoak hiru ikerkuntza lerrotan aplikatzeari bideratua dago:

 1. Iitsas baliabideen kudeaketaren hobekuntza, batez ere arrantza eta marikultura espezieena
 2. abel ustiapenen kudeaketaren hobekuntza, eta bai ere kontserbazio programena,
 3. ezaugarri interesgarriekin erlazionaturiko geneen identifikazioa, adibidez, infekzio bakterianoen aurrean indibiduoen suszeptibilitate/erresistentzia.

Helburu honekin hiru disziplinatan espezializatu da taldea: Populazioen Genetika, Genetika Forensea eta Asoziazio Genetikoa. Bestalde, taldeak beren genoma oraindik publikaturik gabe duten espezieekin ere lan egiten duenez, bigarren belaunaldiko sekuentziazio teknikak erabiltzen dira SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) erako polimorfismoen aurkikuntzarako, adierazpen geniko diferentzialaren azterketarako eta genomen anotaziorako, beren ustiapenaren kudeaketa hobetzeko helburuarekin eta espezieen hobekuntza genetikoan aplikatzeko asmoarekin.

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Ibai ekologia

AKRONIMOA

Ecologiafluvial

KIDEAK

 • Jesús Pozo Ana Basaguren
 • Arturo Elosegi
 • Joserra Díez
 • Aitor Larrañaga
 • Jon Molinero
 • Javier Perez
 • Aingeru Martinez
 • Lorea Flores
 • Ibon Aristi

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Jesús Pozo
jesus.pozo@ehu.es | Tel.: 94 601 26 93

UNESCO KODEAK

2508

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Ibaiak, aldaketa globala, zerbitzu ekosistemikoak.
 • Zientifikoak: Ibaiak, aldaketa globala, zerbitzu ekosistemikoak, ekosistemen funtzionamendua.

LABURPENA

Ibai-ekologiako taldeak ibaien ekologiaren alde oinarrizko zein aplikatuak ikertzen ditu. Gure helburua da ibaien egitura eta funtzionamenduaren arteko erlazioak ezagutzea, ubauaj arroarekin dituen erlazioak neurtzea, eta ikustea nola eragiten dieten asaldura natural zein artifizialek ibai-ekosistemei.

WEB ORRIA

www.ehu.eus/streamecology

Ornogabe lehortarren elikadura, hazkundea eta ugalketa

AKRONIMOA

INTERRA

KIDEAK

 • Dr. M. Mercedes Ortega Hidalgo
 • Dr. J.M. Txurruka
 • Liz. Iker Rodriguez Zaldua
 • Liz.Hugo Alejandro Nuñez Garcia
 • MSc Carlos Brea San Nicolas

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Dr.M.Mercedes Ortega Hidalgo
mercedes.ortega@ehu.es | Tel.: 94 601 2501

UNESCO KODEAK

240100 | 240113 | 240109

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Helizikultura; Bermikonposta; Izurriteen kontrol biologikoa; Aldaketa klimatikoa.
 • Zientifikoak: Hazkunde potentziala; Elikadura; Metabolismoa; Modelazio matematikoa.

LABURPENA

Gastropodo eta lunbrizido lehortarren populazio basatien hazkundeari eta ugalketari buruzko ikerketak landako eta laborategiko tekniken bidez egiten dira; zenbait prozesuren modelazio matematikoa barne delarik. Lorturiko emaitzak ondoko esparruetan dira aplikagarriak: arriskuan leudekeen populazioak gestionatzean, izurriteak kontrolatzean, izaki bizidunak ekoizpen-prozesuetan erabiltzean, hala nola, helizikulturan, bermikonpostajean eta lurralde-antolaketan.

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Auzitegi-entomologia

AKRONIMOA

EntoFor

KIDEAK

 • Marta I. Saloña Bordas, PhD
 • Beatriz Diaz Azpiri, MSc
 • Maite Gil Arriortúa, MSc
 • Patricia Valbuena, MSc
 • Ainhoa Lopez, BSc

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Marta I. Saloña Bordas
m.salona@ehu.es | Tel.: 94 601 5543

UNESCO KODEAK

2413

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Informazio hau ingeleses eskuragarri dago
 • Zientifikoak: Informazio hau ingeleses eskuragarri dago

LABURPENA

Informazio hau ez dago eskuragarri

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Larratzearen ekologia eta kudeaketa

AKRONIMOA

Informazio hau ez dago eskuragarri

KIDEAK

 • Arantza Aldezabal
 • Nere Amaia Laskurain
 • Estefania Perez Fernandez
 • Ana Etxeberria
 • Unai Ganzedo

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Arantza Aldezabal
arantza.aldezabal@ehu.es | Tel.: 94 601 2617

UNESCO KODEAK

2401 | 2417

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: larre-herbiboro elkarrekintza, larreen kudeaketa, habitaten ebaluazioa, basoaren dinamika.
 • Zientifikoak: larratzearen ekologia, ungulatuak, ekologia trofikoa, kontserbazio-larratzea, biodibertsitatea, aldaketa globala.

LABURPENA

Lankidetzan dihardugu ungulatuen (etxeko abere nahiz basafauna) habitat erabilera eta hautespena aurrikusteko ereduen proiektuetan, eta bereziki aldaketa globalak, bai lurzoru-erabilera aldaketak eta bai aldaketa klimatikoak, hautespen horretan eta herbiboroek erabiltzen dituzten landare-komunitateen ekoizpen, kalitate eta dibertsitatearen (floristiko, funtzional eta ebolutiboaren) dinamika espazio-tenporalean sortaraziko dituen ondorioak aztertzen ditugu.

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Aspergillus fumigatus-aren detekzioa infekzioetan eta bere patogenizitate mekanismoen azterketa teknika molekularren bidez

AKRONIMOA

PATHOFUM

KIDEAK

 • Aitor Rementeria Ruiz Javier Garaizar
 • Joseba Bikandi
 • Fernando Hernando
 • María Jesús Sevilla
 • Ana Abad
 • Andoni Ramirez
 • Javier Sendino
 • Jimena V. Fernandez Molina
 • Teresa Velayos

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Aitor Rementeria
aitor.rementeria@ehu.es | Tel.: 94 601 5964

UNESCO KODEAK

2414 | 2412 | 2415

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Informazio hau ez dago eskuragarri
 • Zientifikoak: Aspergillus fumigatus, patogenesia, genomika, proteomika, geneen espresioa, detekzioa eta diagnostikoa.

LABURPENA

Gure helburua onddoaren birulentzian inplikatutako faktore molekularren ezagutzan sakontzea da. Halaber, infekzioen detekzio azkarra lortzeko metodo molekularrak garatzen ditugu gaur egun erabiltzen direnak hobetzeko.

WEB ORRIA

Aspergillus fumigatus-en Patogeniaren eta Biologia Molekularraren Azterketa taldearen web orria

Obesitatearen antropobiologia

AKRONIMOA

BIOGYS

KIDEAK

 • Esther Rebato Ochoa: Prof. Titular de Universidad (Antropología Física), especialista en Biología de Poblaciones Humanas
 • Aaitz Poveda Zabala: Becaria Predoctoral MEC, PDI, especialista en estudios familiares y genética de la obesidad
 • María Eugenia Ibáñez Pérez-Zamacona: Becaria Predoctoral UPV/EHU, especialista en determinantes geneticos y ambientales de la obesidad

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Esther Rebato Ochoa
esther.rebato@ehu.es | Tel.: 94 601 2601

UNESCO KODEAK

2402

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Sozioekonomi-maila, gutxiengo etnikoa, generoa, bizimodua, ijito familiak, obesitatea, adierazgarri genetikoak, elikadura egoera, antropometría, gen hautagaiak, kasu-kontrola.
 • Zientifikoak: obesitatea, adierazgarri genetikoak, elikadura egoera, antropometria.

LABURPENA

Xedea: Obesitatearen fenotipoak zehaztea eta genetika eta ingurugiroaren faktoreak gizentasunaren gain daukaten influentzia aztertzea, kasu-kontrol populazioan eta EAEan bizi diren ijito familietan.

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Jokabidearen ekologia eta eboluzioa

AKRONIMOA

JEE-BEE

KIDEAK

 • Joxerra Aihartza
 • Inazio Garin
 • Urtzi Goiti
 • Egoitz Salsamendi
 • Maria Napal
 • Ostaizka Aizpurua
 • Antton Alberdi

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Joxerra Aihartza
joxerra.aihartza@ehu.es | Tel.: 94 601 2462

UNESCO KODEAK

2401

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Basabizitzaren kudeaketa, Arriskupeko espezieak, Kontserbazioa, Habitataren kudeaketa, Fauna-azterketa, Saguzarrak.
 • Zientifikoak: Habitat-hautesoena, dieta, harrapakin-hautespena, ehiza-jokabidea, ekologia espaziala, kontserbazioa, nitxo-bereizketa, Chiroptera, banaketa, filogeografia.

LABURPENA

Informazio hau ez dago eskuragarri

WEB ORRIA

www.saguzar.net

Klima-aldaketa: CO2

AKRONIMOA

Informazio hau ez dago eskuragarri

KIDEAK

 • Alberto Muñoz-Rueda
 • Mª Teresa Lacuesta
 • Amaia Mena Petite
 • Usue Pérez-López
 • Anabel Robredo
 • Jon Miranda

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

A. Muñoz Rueda
a.munoz-rueda@ehu.es | Tel.: 94 601 2674

UNESCO KODEAK

241719

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Informazio hau ez dago eskuragarri
 • Zientifikoak: Informazio hau ez dago eskuragarri

LABURPENA

Informazio hau ez dago eskuragarri

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Molusku bibalbioen fisiologia energetikoa

AKRONIMOA

Informazio hau ez dago eskuragarri

KIDEAK

 • Enrique Navarro
 • Juan Ignacio Perez Iglesias
 • Miren Begoñe Urrutia
 • Irrintzi Ibarrola
 • Iñaki Urruchurtu
 • Udane Arambalza
 • David Tamayo
 • Pablo Markaide

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Enrique Navarro
enrique.navarro@ehu.es | Tel.: 94 601 2618

UNESCO KODEAK

2401 | 3104

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: akuakultura, bibalbioak, ekoizpena, itsas ekosistemak, kutsadura.
 • Zientifikoak: bibalbioak, energetika fisiologikoa, akuakultura, animali ekoizpena, ingurumen estresaren ebaluazioa, hazkuntza, digestioa, metabolismoa.

LABURPENA

Fisiologia energetikoak animalia eta ingurumenaren arteko energia- trukeak aztertzen ditu. Energia sarrerak (elikadura, digestioa eta xurgapena) eta galerak (iraizketa eta arnasketa) neurtzeak energia-balantzea (Scope for growth) kuantifikatzea ahalbidetzen du, hau da hazkuntzarako eta ugalketarako energia eskumendea estima daiteke. Inguruneko baldintza naturalek zein antropogenikoek animalien hazkuntzan eta ugaltzeko gaitasunean izan dezaketen eragina aztertzeko ezinbesteko tresna zientifikoa da balantze hau.

WEB ORRIA

Molusku bibalboen fisiologia energetikoa taldearen zientzia eta teknologia eskaintza

Aldakortasun genetikoa euskal populazioan

AKRONIMOA

BIOMICs

KIDEAK

Jose Angel Peña García

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Jose Angel Peña García
joseangel.pena@ehu.es | Tel.: 94 601 2600

UNESCO KODEAK

2402 | 2409 | 2410

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Informazio hau gazteleraz zein ingeleses eskuragarri dago
 • Zientifikoak: Informazio hau gazteleraz zein ingeleses eskuragarri dago

LABURPENA

Informazio hau gazteleraz eskuragarri dago

WEB ORRIA

Aldakortasun genetikoa euskal populazioan taldearen zientzia eta teknologia eskaintza

Labore bioenergetikoak

AKRONIMOA

Informazio hau ez dago eskuragarri

KIDEAK

 • Mª Teresa Lacuesta
 • Alberto Muñoz-Rueda
 • Amaia Mena Petite
 • Mª Soledad Vicente
 • Usue Pérez-López
 • Iñigo Saiz Fernández
 • Amaia Ortiz-Barredo
 • Juan Bautista Relloso

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Mª Teresa Lacuesta
maite.lacuesta@ehu.es | Tel.: 945 01 3022

UNESCO KODEAK

171419

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Informazio hau ez dago eskuragarri
 • Zientifikoak: Informazio hau ez dago eskuragarri

LABURPENA

Informazio hau ez dago eskuragarri

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Itsas bentos taldea UPV/EHU

AKRONIMOA

GBM-UPV/EHU

KIDEAK

 • José María Gorostiaga Garai (IP)
 • José Ignacio Sáiz Salinas
 • Isabel Díez San Vicente
 • María Bustamante González
 • Alberto Santolaria de Castro
 • Javier Tajadura Martín
 • Nahiara Muguerza Latorre
 • Endika Quintano Erraiz

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

José María Gorostiaga Garai
jm.gorostiaga@ehu.es | Tel.: 94 601 5977

UNESCO KODEAK

2417 | 2401

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Itsasertzeko uren jarraipena; Itsas kutsadura; Aldaketa Klimatikoa.
 • Zientifikoak: Itsas bentosa; Adierazle Biologikoak; Ingurumenaren Zaintza; Jarraipena.

LABURPENA

Itsas-organismo bentikoen (flora eta fauna) erabilera itsasertzeko uren kalitatearen eta aldaketa klimatikoak eragindako aldaketen adierazle gisa.

WEB ORRIA

www.bve-lbe.ehu.es

FMR1 genearen eta medikamentu antihipertentsiboen genotoxikotasunaren ikerketa

AKRONIMOA

GIU10/05

KIDEAK

 • María Isabel Arrieta Sáez
 • Maitane Barasoain Hernández
 • Iratxe Huerta Bengoa
 • María Mercedes Télez Sedano
 • Begoña Criado Alonso
 • Eduardo Ortiz Lastra
 • Javier González Hernández
 • Gorka Barrenetxea Ziarrusta

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

María Isabel Arrieta Sáez
mariaisabel.arrieta@ehu.es | Tel.: 94 601 2605

UNESCO KODEAK

2410

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Informazio hau gazteleraz eskuragarri dago
 • Zientifikoak: Informazio hau gazteleraz eskuragarri dago

LABURPENA

Informazio hau gazteleraz eskuragarri dago

WEB ORRIA

Informazio hau ez dago eskuragarri

Animalien ekotoxikotasuna eta uren kalitatea

AKRONIMOA

Informazio hau ez dago eskuragarri

KIDEAK

 • Pilar Rodriguez (prof Catedrático)
 • Maite Martinez Madrid (prof. Agregado)
 • Ainara Achurra Ahumada (investigador FPI)
 • Leire Mendez Fernandez (investigador FPI)

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Pilar Rodriguez
pilar.rodriguez@ehu.es | Tel.: 94 601 2712

UNESCO KODEAK

240117 | 250811 | 3308

HITZ GAKOAK

 • Gizarterako interesa: Informazio hau gazteleraz eskuragarri dago
 • Zientifikoak: Informazio hau gazteleraz eskuragarri dago

LABURPENA

Informazio hau gazteleraz eskuragarri dago

WEB ORRIA

Animalien ekotoxikotasuna eta uren kalitatea taldearen web orria

Minbiziaren Biologia Molekularra

AKRONIMOA

MOLBIOL-CANCER

KIDEAK

 • Ana Aguirre Escobal
 • Aintzane Apraiz
 • Jesus M. Arizmendi Bastarrika
 • Asier Fullaondo
 • Ainhoa Iglesias Ara
 • Miren Josu Omaetxebarria Ibarra
 • Jose Antonio Rodriguez Perez
 • José Luis Zugaza Gurruchaga

HARREMANETARAKO PERTSONA ETA BERE DATUAK

Ana María Zubiaga
ana.zubiaga@ehu.eus | Tel.: 94 601 2603

UNESCO KODEAK

240900 | 241500

HITZ GAKOAK

Gizarterako interesa: Informazio hau ez dago eskuragarri
Zientifikoak: Minbizia, geneen erregulazioa, Zelula zikloa,  garraio nukleozitoplasmikoa, E2F/Retinoblastoma, Desubikitinasak, Ezegonkortasun genomikoa

LABURPENA

Gure ikerketa taldea Genetika, Biologia Molekular eta Zelularrean, Bioinformatikan eta Proteomikan espezializatutako kideez osotuta dago. Gaur egungo ikerketa taldea 8 unibertsitate-irakaslek, Ikerbasque ikerketa-irakasle batek, doktoretza-aurreko 8 ikertzailek eta laborategi-teknikari batek osotzen dugu.

Taldeak minbiziaren biologia molekularreanikertzen dihardu hamarkada luze batez. UPV/EHUaren Euskampus proiektuak, bai ikerketa biomedikoaren zein gizarte-ikuspegien aldetik, interes handiko lerrotzat izendatu duen "Zahartze osasuntsu eta bizi kalitatea" lerro estrategikoaren barruan kokatzen da gure ikerketa. Ikerketa taldea Eusko Jaurlaritzak talde kontsolidatutzat aitortu eta finantziatu du 2001 geroztik.

Talde kohesionatua eta emankorra da gurea, diru-laguntza jaso duten hainbat proiektutan eta proiektu horietatik eratorritako argitalpen zein kongresuetarako komunikazioetan elkarrekin parte hartzen duena. Horrez gain, UPV/EHUkoak ez diren eta nazio artean ospea duten hamar bat ikertzailerekin lankidetza sarea osotu dugu. Lankidetza honek gure ikasleen formazioan eta taldearen garapen zientifikoan laguntzen du.

WEB ORRIA

https://www.ehu.eus/eu/web/molbiolcancer/aurkezpena