Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak (AZL)

Fakultateko AZLen organigrama

Fakultateko Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen harremanetarako datuak

Administrazio burua:

  • Maike Adame 
    maike.adame@ehu.eus | Luz. 2680
    PASeko Zuzendaritza; Fakultateko jarduera ekonomiko, administratibo eta zerbitzuetako Zuzendaritza.

Dekanoaren Idazkaria:

ADMINISTRAZIO SAILA

Zentroko Teknikaria:

Azpiegitura eta ekipamenduen kudeaketa; Kalitatearen kudeaketa.

Koordinatzailea:

Zerbitzuen koordinazioa: Idazkaritza, ZTFIAZ, atezaintza eta kopiagintza.

Administrazioko administrari laguntzaileak:

KUDEAKETA AKADEMIKO ETA IKASLEEN SAILA

Idazkaritzako Bulegoburua:

Kudeaketa akademiko eta administratiboa; Ikaslea.

Idazkaritzako administrari laguntzaileak:

Saecyt Arloko Arduraduna:

Truke akademikoa; Praktikak enpresetan; Lan-txertatzea; Prestakuntza osagarria.

Saecyt-eko administrari laguntzaileak:

ZERBITZUAK

ATEZAINTZA

ztf.atezaina@ehu.eus
Luz. 5490 | Fax-a 94 601 3500
Irakaskuntza eta Dekanotzarako Laguntza.

Atezain Nagusiak:
MenPekoak:
Informazio Laguntzailea:

MULTIMEDIA

mmedia.fct@ehu.eus

Multimedia Sistemetan Espezializatutako Teknikariak:

Irakaskuntzarako laguntza; Fakultateko ekintzetarako laguntza; posterren inprimaketa.

Multimedia Arduraduna
Irakaskuntzarako gelen erreserba eta tresneri-mailegua:

reprografia.fct@ehu.eus | Luz. 2685
Fakultateko UGArentzako erreprografia lanak.

Zerbitzuaren Arduraduna:

SAILETAKO IDAZKARITZAK

LABORATEGIKO TEKNIKARIAK

Irakaskuntza praktikorako laguntza.

Ohiko izapideen harremana eta hauen ebazpenerako, Fakultateko kideek norengana jo behar duten pertsonen zerrenda

 

ADMINISTRAZIO AKADEMIKOKO ZERBITZUA
KUDEAKETA AKADEMIKOA ETA IKASLEAK Matrikulak, lekualdaketak, baliozkotzeak, ziurtagiriak, espedienteak, tituluak, homologazioak, talde-aldaketak, UPV/EHUko Erregistro Orokorra

Idazkaritzako bulego burua:
Luis Javier Vilamerial Navas
jefe-negociado.fct@ehu.eus
Luzap: 2678

Idazkaritzako webgunea
Elkartruke akademikoa, enpresetako praktikak, lan-munduratzea, prestakuntza osagarria

ZTFIAZ saileko arduraduna:
Asun López
saecyt@ehu.eus
Luzap: 8014

Mugikortasun programen webgunea

Enpresetako praktiken eta lan-munduratzearen webgunea

 

ZENTROKO TEKNIKARIA

 

 

 

AZPIEGITURAK

 

 

 

Azpiegitura-, ekipamendu-, altzari-, sare- eta telefonia-beharrak. Azpiegituretako kalteak eta ezbeharren izapideak egitea.

Zentroko teknikaria:
Iñaki Ortego
ztf.teknikaria@ehu.eus
Luzap: 8042

Azpiegituren Intraneta (LDAPa behar da)

ESPAZIOEN ERABILERA       (irakaskuntza-koak ez direnak)

Lokalak (irakaskuntzakoak ez direnak) eta panelak erabiltzeko eskaerak.

Zentroko teknikaria:
Iñaki Ortego
ztf.teknikaria@ehu.eus
Luzap: 8042

 

Zerbitzuen eta lokalen webgunea

  Inustria-nabean sartzeko baimena Zentroko teknikaria:
Iñaki Ortego
ztf.teknikaria@ehu.eus
Luzap: 8042
 

 

ADMINISTRAZIOA

Koordinatzailea:  Regina Merino | ztf.koordinatzailea@ehu.eus | Luzap: 8146

KUADEAKETA EKONOMIKOA

Kopiagintza eta multimedia-posterren gestioa.

Inbentarioa.

Ikasle-jardueren deialdien kudeaketa.

Epaimahaien kudeaketa ekonomikoa.

Administrari laguntzailea:
Mª Fe Ruiz
mari.ruiz@ehu.eus
Luzap: 3462

Administrazio Intraneta (LDAPa behar da)

Gestión económica Tribunales

Administrari laguntzailea:
Javi Bustillo
tribunales.fct@ehu.eus
Luzap: 2676

 

UNIBERTSITATE-TXARTELA;  LDAP PASAHITZA

Unibertsitate-txartelak ematea eta berritzea. LDAP pasahitza desblokeatzea.

Administrari laguntzailea:
Mª Fe Ruiz
mari.ruiz@ehu.eus
Luzap: 3462

SARTZEKO BAIMENAK

I

 

Ordutegiz kanpo fakultatean sartzeko baimena.

Dekanoaren idazkaria:

Begoña Idiri 
ztf.dekano-idaz@ehu.eus  
Ext. 2665

 

IIP/PIF bisitarien baimena.

 

Dekanoaren idazkaria:
Begoña Idiri 
ztf.dekano-idaz@ehu.eus
Ext. 2665

 

EAZ

INFORMATIKA-GORABEHERAK

Banakako ekipamenduetan izandako informatika-gorabeheretarako arreta.

EAZ – IKT teknikariak
cau@ehu.eus
Luzap:  154400

 

MULTIMEDIA-ZERBITZUA

 

IRAKASKUNTZA-GELA ETA ARETOETAKO INFORMATIKA ETA IKUS-ENTZUNEZKO GORABEHERAK

 

 

Irakaskuntza-gela eta areto komunetan izandako informatika eta ikus-entzunezko gorabeheretarako arreta.

Fakultateko ekitaldietarako arreta eta prestakuntza.

mmedia.fct@ehu.eus

Benan Cristobalena
Luzap: 3423
Jorge Díaz
Luzap: 2687
Raquel Torralba
Luzap: 8409
Rosa Ausin
Luzap:: 3423

POSTERREN INPRIMAKETA

Posterren inprimaketa

IRAKASKUNTZARAKO ESPAZIO ETA EKIPO ERAMANGARRIEN ERRESERBA

 

Irakaskuntza-gelen eta irakaskuntzarako espazioen erreserba.

Irakaskuntzarako proiektore eta ordenagailu eramangarrien erreserba.

mmedia.fct@ehu.eus
Celia Gómez
Luzap: 5486

 

KOPIAGINTZA-ZERBITZUA

KOPIAGINTZA

TFakultateko kopiagintza-lanak (BGUentzat soilik).

Kopiagintza-arduraduna:
Teo Rodríguez
reprografía.fct@ehu.eus
Luzap: 2685

 

ATEZAINTZA

INFORMAZIOA. IKASGELA ETA ARETOAK IREKITZEA. POSTA.  HONDAKINEN ETIKETA ETA ONTZI BANATZEA. HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUAK JASOTZEKO KUDEAKETA. GRADUKO INKESTAK JASOTZEA.

 

 

 

Informazioa.

Ikasgela eta aretoak irekitzea.

Postaren kudeaketa.

Hondakin arriskutsuen etiketa eta ontzien banaketa.

Hondakin ez-arriskutsuak jasotzeko kudeaketa.

Graduko inkestak jasotzea

ztf.atezaina@ehu.eus
Luzap:  5490 y 3314
Jose Ramón Alonso
María Luisa Santamaría
Ainara Guzmán

Jon Joseba Erauzkin
Jose Ramón García López
Fernando Vega
Pedro Ugarte
Eugenio Blanco