Recorrido de la ZTF-FCT en Política de calidad

ZTF-FCTko dekanotza-taldeak 2002ko uztailean ikastegiko kudeaketa motaren inguruan EFQM ereduaren barruan egindako gogoetatik hasita, bere egin du kalitate eta bikaintasunezko kudeaketa sustatzeko konpromisoa eta hala jasota geratzen da bertako Kalitatea Bermatzeko Barne Sisteman (KBBS). Fakultatearen zuzendaritzan jardun diren dekanotza-talde guztiek beren gain hartu duten konpromiso horrek emaitzak izan zituen kudeaketa-ereduaren kontsolidazioan, kalitate osoaren printzipioan oinarrituta.

Honako hauek dira prozesuaren mugarri nabarienak:

 • Gogoeta estrategikoa, 2005-2010 eperako ikastegiaren lehenengo plan estrategikoa eman zuena (2005. urtean).
 • Ikastegiko prozesuen mapa ezartzea (2005. urtea).
 • Kudeaketarako bikaintasunari emandako zilarrezko Q-a lortzea (2006. urtea).
 • Ikastegiko kalitate batzordea eratzea, KBBS-ren bermatzaile (2007. urtea).
 • Ikastegiko prozesuen maparen lehenengo berrikusketa (2009. urtea).
 • AUDIT programak KBBS akreditatzea (2010. urtea).
 • Gogoeta estrategikoa, 2011-2015 eperako ikastegiaren bigarren plan estrategikoa eman zuena (2011. urtean).
 • Ikastegiko prozesuen maparen bigarren berrikusketa eta UNIKUDE sistemara egokitzea (2013. urtea).
 • AUDIT programak KBBS-ren ezarpena akreditatu eta zilarrezko A lortzea, MGA ereduaren arabera (2016. urtea).
 • Administrazio akademikoaren zerbitzuko zerbitzuen karta (2017. urtea).
 • Gogoeta estrategikoa, 2017-2020 eperako ikastegiaren hirugarren plan estrategikoa eman zuena (2017. urtean).

Oinarri horren gainean kudeatzen dira ikastegiko bederatzi graduak eta gradu bikoitza, KBBS-ren organo hauek bidelagun izanik:

1. Fakultateko batzarra: Ikastegiaren kalitaterako politika eta helburuak onesteko ardura du, 2005-10, 2011-15 eta 2017-20 plan estrategikoetan eta azken ikasturtean burututako ekintza eta jardueren berri jasotzen duten urteroko kudeaketa-planetan adierazita. Fakultateko Batzarrari dagokio ikastegiko kalitate-batzordearen eta graduko ikasketa-batzordeen eraketa, osaera eta funtzioak onartzea. Era berean, Fakultateko Batzarrari dagokio titulazioetarako proposatzen diren hobekuntza ekintzak onartzea, graduko tituluen kalitatea bermatzeko sistemaren esparruan, besteak beste, graduetako jarraipen autotxostenak oinarri hartuta, graduko ikasketen batzordeek egin eta kalitate batzordeak babestu eta aurkeztuta.
2. Dekanoa: Fakultatearen ordezkari akademiko gorena da, dekanotza-taldearen eta, bereziki, kalitate eta berrikuntzarako dekanordearen laguntzaz, fakultateko batzarrak onetsitako erabakiak betetzeko konpromisoa duena, hauen artean KBBS diseinatu, ezarri, berrikusi eta hobetzeko ardurak sartzen direlarik. Bere egiten ditu KBBS-ren dokumentuak, fakultateko batzarrari aurkezten dizkio ikastegiaren kalitate politika eta helburuak eta proposamena egiten dio ikastegiko kalitate-batzordearen eta graduko ikasketa-batzordeen eraketa, osaera eta eginkizunak onar ditzan.
3. Kalitate eta berrikuntzarako dekanordea: KBBS-k esleitutako arduraz aparte eta bestelako eginkizunen artean, ikastegiko prozesuen mapako prozesuak ezarri, mantendu eta berrikus daitezela bermatu behar du, fakultatearen KBBS garatuta. Horrez gain, ikastegiak burutzen dituen berrikuntza programak koordinatu eta sustatzen ditu, baita plan estrategikoak, kudeaketa-txostenak eta titulazioen jarraipen txostenak egin ere.
4. Ikastegiko kalitate batzordea (IKB): Kalitatea Bermatzeko Barne Sistemaren plangintza eta jarraipen zereginetan dihardu aholkulari, eta, gainera, barne komunikaziorako tresna da kalitate-sistema honen politika, helburu, plan, programa, erantzukizun eta lorpenen inguruan. KBBS-ren bermatzaile izatea du eginkizun nagusia. Honako hauek dira osakideak:

 • Dekanoa, batzordeburu gisa.
 • Kalitate eta berrikuntzaren arloko ardura duen dekanordea, idazkari gisa aritzen dena.
 • Irakasle-ikertzaileen bi ordezkari, kalitatearen kudeaketan akreditatuak.
 • Ikastegian irakasten diren titulazioetako koordinatzaileak.
 • Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat.
 • Graduko ikasleen ordezkari bat.
 • Graduondoko ikasleen ordezkari bat.

5. Graduko ikasketen batzordeak (GIB): Ikastegiko graduko ikasketen curriculumen garapena, jarraipena, berrikusketa eta hobekuntza burutzeaz arduratzen dira. Fakultateko Batzarrak onartu zituen eginkizunak 2009ko maiatzaren 4an. Honako hauek dira osakideak gradu bakoitzeko batzordean:

 • Titulazioaren koordinatzailea, batzordeburu gisa aritzen dena.
 • 1., 2., 3. eta 4. mailetako lau irakasle koordinatzaile.
 • Halakorik egonez gero, beste koordinatzaile batzuk, eginkizunak graduko eremuan balituzte: gradu amaierako lana, kanpoko praktikak, laborategiko praktikak, landa praktikak, tutoretza plana eta beste.
 • Ikasleen bi ordezkari, ikasleen kontseiluak proposatuta.

6. Titulazioaren koordinatzaileak: Irakasleak dira, dekanotza-taldeak izendatuta. Bakoitzak bere titulazioaren koordinazio horizontal eta bertikala du eginkizun nagusi, dagokion GIB-ren laguntzaz. Ikastegiko kalitate batzordeko kide ere badira. Aldi berean, informazioa bideratzen dute batzorde bi horien artean.
7. Mailako koordinatzaileak: Maila berean aritzen diren irakasleek beren artean aukeratutako irakasleak dira, izendapena fakultateko batzarrak onetsi behar duelarik. Mailako irakaskuntza-jarduerak behar bezala garatzen direla bermatzea du eginkizun, jarraipena egiteko behar den informazioa batuz.
8. Bestelako koordinatzaileak: Graduaren premien arabera, bestelako koordinatzaile batzuk egon daitezke GIB-en baitan, esaterako, landa praktikak, laborategiko praktikak, kanpoko praktikak, gradu amaierako lana edo beste arduraren bat dutenak. Hauen izendapen eta eginkizunak mailako koordinatzaileen antzekoak dira. Hauen jardute-eremua ikasleek egindako jarduerek mugatzen dituzte, zein bere koordinazio-eremuan.