ZTF-FCTko Titulazioen Emaitzak 2018-2019

Graduak

Gradua Graduan matrik. ikasle kopurua Egresatuak Errendimendu tasa Ikasketen uzte tasa 1. urtean (2016/17 sarrerako multzoa) Graduazio tasa 1. urtean (2014/15 sarrerako multzoa)
Biokimika eta Biologia Molekularra

193

60 %94,25 %9,62 %93,88
Biologia 407 87 %83,19 %15 %77.88
Bioteknologia

177

30 %89,30 %18,60 %65,86
Fisika 353 45 %73,35 %14,29 %30.43
Fisikako eta Ingeniaritza Elektronikoko Gradu Bikoitza 101 13 %93,10 %8  
Geologia 169 16 %55,54 %44,12 %17,65
Ingeniaritza Elektronikoa 148 21 %62,29 %36,54 %5,26
Ingeniaritza Kimikoa 331 42 %67,71 %22,37 %51,39
Kimika 367 50 %67,58 %10 %46,84
Matematika 335 46 %79,45 %16,25 %46,91

 

Gradua Efizientzia tasa Ikasketen batez besteko iraupena Gogobetetze maila irakaskun-tzarekin Elkartrukean etorritako ikasle kopurua Elkartrukean bidalitako ikasle kopurua
Biokimika eta Biologia Molekularra %95,76 4,24 4 3 10
Biologia %91,65 4,39 4,10 18 25
Bioteknologia %94,93 7,37 4 10 9
Fisika %81,32 5,14 3,90 5 12
Fisikako eta Ingeniaritza Elektronikoko Gradu Bikoitza %99,50 5 3,90 0 4
Geologia %85,42 4,85 4 5 4
Ingeniaritza Elektronikoa %73,21 5,43 4 1 4
Ingeniaritza Kimikoa %80,43 5,02 3,90 3 6
Kimika %79,25 5,17 3,90 0 12
Matematika %82,03 5,15 3,90 3 11

 

Errendimendu tasa: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditu dituzten kreditu-kopuruaren eta ikasturte horretan guztira matrikulatutako kredituen arteko ehunekoa.

Ikasketen uzte tasa 1. urtean: X ikasturtean sartu berri diren taldearen ikasle-ehunekoa, T tituluan matrikulatuak eta U unibertsitatean, eta tituluan graduatu gabe, hurrengo bi ikasturteetan matrikularik egin ez dutenak.

Efizientzia tasa: Ikasle egresatu batek titulazioan zehar gainditu dituen kreditu kopuruaren osotasunaren eta matrikulatu den kreditu kopuruaren osotasunaren arteko erlazio portzentuala.

Ikasketen batez besteko iraupena: Ikasleek graduatzeko behar duten urte kopuruaren batez bestekoa.

Gogobetetze maila irakaskuntzarekin (1etik 10era)

Masterrak

Masterra

Matrikulatutako

Pertsonak

Egresatuak

Errendimendu

Tasa

Efizientzia

Tasa

Ingurugiroaren Agrobiologia 

23 11 %97,27 %100
Biodibertsitate, Funtzionamendu eta Ekosistemen Gestioa  21 18 %95,79 %99
Biologia Molekularra eta Biomedikuntza 35 24 %100 %98
Zientzia eta Teknologia Kuantikoak 12 8 %77,78 %100
Ingurumenaren Kutsadura eta Toxikologia 13 8 %91,12 %100
Paisaiaren Kudeaketa. Ondarea, Lurraldea eta Hiria 18 13 %90,29 %93
Ingeniaritza Kimikoa 46 22 %98,72 %99
Modelizazioa eta Ikerkuntza Matematikoa eta Konputazioa 38 6 %71,71 %91
Material Berriak 11 10 %96,90 %100
Kimika Sintetiko eta Industriala 20 10 %95,45 %100

 

 

Erasmus Mundus Master

Matrikulatutako

Pertsonak

Egresatuak

Errendimendu

Tasa

Efizientzia

Tasa

Innovative Microwave Electronic and Optics*

- - - -

Marine Biological Resources

8 - %64,11 -

Marine Environment and Resources

33 26 %96,46 %100

 

* Université de Limoges-en 2019/20 kurtsoz geroztik hasi da irakasten