ZTF-FCTko Titulazioen Emaitzak 2017-2018

Gradua Graduan matrikulatutako ikasle kopurua Egresatuak Errendimendu tasa Ikasketen uzte tasa 1. urtean (2015/16 sarrerako multzoa)
Biokimika eta Biologia Molekularra 205 60 95,42 10,91
Biologia 415 87 84,45 12,50
Bioteknologia 173 30 88,54 12,24
Fisika 339 45 73,03 10,53
Fisikako eta Ingeniaritza Elektronikoko Gradu Bikoitza 84   93,10 8,33
Geologia 160 16 58,13 28,30
Ingeniaritza Elektronikoa 148 21 64,66 22,41
Ingeniaritza Kimikoa 319 42 68,03 24,05
Kimika 366 65 72,22 11,25
Matematika 319 43 76,41 21,43

 

Gradua Efizientzia tasa Ikasketen batez besteko iraupena Gogobetetze maila irakaskun-tzarekin Elkartrukean etorritako ikasle kopurua Elkartrukean bidalitako ikasle kopurua
Biokimika eta Biologia Molekularra 97,98 4,18 7,80 3 16
Biologia 92,71 4,34 8 10 32
Bioteknologia 94,10 4,44 7,80 12 13
Fisika 79,82 5,24 7,80 1 7
Fisikako eta Ingeniaritza Elektronikoko Gradu Bikoitza       0 3
Geologia 81,56 5,07 8,20 3 1
Ingeniaritza Elektronikoa 65,22 6,00 8 0 0
Ingeniaritza Kimikoa 78,14 5,31 7,80 4 4
Kimika 80,02 5,08 7,80 2 15
Matematika 85,99 4,78 7,60 7 11

 

Errendimendu tasa: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditu dituzten kreditu-kopuruaren eta ikasturte horretan guztira matrikulatutako kredituen arteko ehunekoa.

Ikasketen uzte tasa 1. urtean: X ikasturtean sartu berri diren taldearen ikasle-ehunekoa, T tituluan matrikulatuak eta U unibertsitatean, eta tituluan graduatu gabe, hurrengo bi ikasturteetan matrikularik egin ez dutenak.

Efizientzia tasa: Ikasle egresatu batek titulazioan zehar gainditu dituen kreditu kopuruaren osotasunaren eta matrikulatu den kreditu kopuruaren osotasunaren arteko erlazio portzentuala.

Ikasketen batez besteko iraupena: Ikasleek graduatzeko behar duten urte kopuruaren batez bestekoa.

Gogobetetze maila irakaskuntzarekin (1etik 10era)