INFORMAZIO ZERBITZUA eta LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

IZENDAPENAK

GIPUZKOA:

BIZKAIA:

LARRIALDIEN KUDEAKETA

Prozedura honen helburua Autobabeserako Planak egiteko, garatzeko, ezartzeko eta mantentzeko gidak ezartzea da, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) langileei, erabiltzaileei eta ondasunei babes eraginkorra eskaintzeko. UPV/EHUko ikastegi bakoitzak Autobabeserako Plan bat izango du. Halaber, UPV/EHUk ikastegien autobabeserako planak koordinatzeko plan bat prestatuko du eremu erkide batean kokatutako eraikinak hustea beharrezkoa denerako.

PROZEDURA PREBENTZIO NEURRIAK ORDUTEGIZ KANPO

TELEFONOAK

PREBENTZIO-BIDEOAK

LANEKO ISTRIPUAK (IIP eta AZP)

ASEGURUAK (Ikasleak, IIP eta AZP)

DOKUMENTAZIOA