Ikasleen idazkaritza

Irakasgaien baliokidetzetarako eskaria

Non: Ikasleen idazkaritza

Epea: 2020ko irailaren 7tik urriaren 9ra

Dokumentazioa:

  1. Bete beharreko eskarirako inprimakia bete, baliokidetu nahi diren irakasgai guztiak bertan zehazturik.
  2. Akademi ziurtagiri pertsonala (UPV/EHUko ikasleak izan ezik).
  3. Gainditutako irakasgaien programa ofizialak, ikastegiak zigilatuta.
  4. Ikasketa-plana.

Atzerrian egindako ikasketen kasuetarako, akademi ziurtagiriak eta programek ofizialak beharko dute izan eta bide diplomatikoaren bidez legeztatu. Dokumentuekin batera, honelakorik beharko balitz, gaztelaniarako itzulpena ere aurkeztu beharko da.

Ebazpenak ikasleari jakinaraziko zaizkio, behin ikasketen baliokidetzeko batzordeak ebatzi ondoren, matrikula erregulartzeko aukera izanik, enborreko, nahitaezko eta hautazko irakasgai berriak gehituz, azkenotan plaza hutsik egonez gero.

BALIOZKOTZE TAULAK