NOR-NORI-NORK saileko perifrasietako aditz laguntzaileak goi-nafarreraz: azterketa eta proposamen berria / Ditransitive auxiliary verbs in indicative and non-indicative periphrasis in high-Navarrese dialect: an analysis and a new proposal

Urtzi Reguero Ugarte

Laburpena


Saio honek goi-nafarrerazko NOR-NORI-NORK saileko perifrasietako aditz laguntzaileez dihardu, eta horretarako 1750. urtea baino lehenagoko goi-nafarrerazko lekukotasunetan sistematikoki begiratu dira sail horretako aditz laguntzaileak. Hori dela eta, *eradun, *nin eta *erazan laguntzaileen agerraldiak aztertu eta beren kronologiaz eta hedaduraz proposamen berria egiten da.

Testu osoa:

PDF
________________________

ASJU  Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

ISSN: 0582-6152  |  e-ISSN: 2444-2992

asju@ehu.eus

ASJUren bertsio elektronikoa Creative Commons baimen baten mende argitaratzen da: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)