Matematika esperimentalaren adibide bat: Lauki sareko patroi bitarren kopuruaren kalkulua

Yosu Yurramendi Mendizabal

Laburpena


Lauki sare batek L lerro eta Z zutabe ditu, eta matrize baten bitartez adie- raz daiteke: M(L,Z), L = 1, 2, 3, ... , Z = 1, 2, 3, ... .

Halako lauki sare bateko patroi bat M(L,Z)-ren balioak zehaztean datza. M bitarra da balioak 0 ala 1 direnean.

Lan honetan aztertzen den konbinatoria-problema hauxe da: zenbat patroi ezber- din daude (a(L,Z)) L eta Z zenbaki arrunt pare bakoitzeko, kontutan hartuta bi patroi, M(L,Z) eta M'(L,Z) baliokideak direla bata bestearen ispilua denean, edo bataren 180o-ko biraketaren bidez bestea lortzen denean.

Lan honetan a(L,Z) zenbakiak kalkulatzeko formulak gauzatzen dira matematika esperimentala izena duen bidetik. 


Gako-hitzak


konbinatoria; lauki sarea; zenbaki osozko segidak; matematika esperimentala.

Testu osoa:

PDF


 

 

ISSN: 0214-9001

e-ISSN: 2444-3255

(C) UPV/EHU Press

Resultado de imagen de e-mail ekaia@ehu.eus / asier.vallejo@ehu.eus