Afasiaren azterketa hizkuntza ezberdinetan neurozientzia kognitiboaren ikuspegitik

Marie Pourquié

Laburpena


Artikulu honen helburua da neurozientzia kognitiboaren ikuspegitik defi- nitzea afasia zer den eta afasiologia zertan datzan. Horrez gain, afasia hizkuntza ezberdinetan aztertzearen ezinbestekotasuna erakustea du xedea, burmuinaren eta hizkuntzaren arteko eraginak hobeki ulertzeko. Gaixo agramatikoen aditz-prozesamenduaren azterketa hartzen dut adibidetzat. Bukatzeko, etorkizunari begira, euskal afasiologiari eta afasiadun eleaniztunen azterketari buruzko ikerketa-lerro batzuk aipatzen ditut. 


Gako-hitzak


hizkuntza-aniztasuna; afasia; agramatismoa; neurozientzia kognitiboa; aditz-prozesamendua; euskarazko sintoma afasikoak;

Testu osoa:

PDF


 

 

ISSN: 0214-9001

e-ISSN: 2444-3255

(C) UPV/EHU Press

Resultado de imagen de e-mail ekaia@ehu.eus / asier.vallejo@ehu.eus